Mesterképzés

Mesterképzéseinkre felvételi eljárás keretében lehet bekerülni, a jelentkezés feltétele az alapdiploma megléte. Nem csak közvetlenül az alapképzéshez tartozó mesterképzésben lehet folytatni a tanulmányokat, van mód a váltásra és várjuk a más felsőoktatási intézményekben alapdiplomát szerzetteket is. A mesterképzésben mesterfokozat (MSc/MA) és szakképzettség szerezhető, amely a második felsőfokú végzettségi szint. Itt az alapképzésben szerzett tudás elmélyítésére, specializálására van lehetőség. Mesterképzéseinken 120 kreditet kell megszerezni a 4 féléves képzési idő alatt. A mesterdiplomát megszerzők a doktori képzésben folytathatják tanulmányaikat.

Adattudomány
Alkalmazott matematikus
Biztonságtechnikai mérnöki
Építész
Gazdaságinformatikus
Geoinformatika
Gépészmérnöki
Hadiipari mérnöki
Infrastruktúra-építőmérnöki
Ipari terméktervező mérnöki
Kiberbiztonsági mérnöki
Kórháztechnikai és orvostechnikai mérnöki
Könnyűipari mérnöki
Környezetmérnöki
Marketing
Mechatronikai mérnöki
Mérnökinformatikus
Sportközgazdász
Tanári [2 félév [mérnöktanár]]
Tanári [3 félév [mérnöktanár]]
Vállalkozásfejlesztés
Villamosmérnöki