Mesterképzés

Mesterképzéseinkre felvételi eljárás keretében lehet bekerülni, a jelentkezés feltétele az alapdiploma megléte. Nem csak közvetlenül az alapképzéshez tartozó mesterképzésben lehet folytatni a tanulmányokat, van mód a váltásra és várjuk a más felsőoktatási intézményekben alapdiplomát szerzetteket is. A mesterképzésben mesterfokozat (MSc/MA) és szakképzettség szerezhető, amely a második felsőfokú végzettségi szint. Itt az alapképzésben szerzett tudás elmélyítésére, specializálására van lehetőség. Mesterképzéseinken 120 kreditet kell megszerezni a 4 féléves képzési idő alatt. A mesterdiplomát megszerzők a doktori képzésben folytathatják tanulmányaikat.

Alkalmazott matematikus
Gazdaságinformatikus (angol nyelven)
Ipari terméktervező mérnöki
Mérnökinformatikus
Vállalkozásfejlesztés
Biztonságtechnikai mérnöki
Geoinformatika
Könnyűipari mérnöki
Mérnöktanár (osztatlan képzési forma)
Villamosmérnöki
Építész
Gépészmérnöki
Mechatronikai mérnöki
Mérnöktanár (osztott képzési forma)