Biztonságtechnikai mérnöki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik a biztonságtechnika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, az információvédelem területén jelentkező műszaki, komplex tervezési és szervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki, informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak továbbá a szakterületen jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
biztonságtechnikai-rendszer tervező; biztonságtechnikai-rendszer szervező

KINEK AJÁNLJUK?

A biztonságtechnikában ismereteiket elmélyíteni szándékozó mérnökök számára

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali munkarend: 1425óra
levelező munkarend: 430 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

biztonságtechnikai feladatokat ellátó vállalatok, intézmények, cégek, illetve a biztonságtechnikához köthető munkakörök

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Dr. Kovács Tibor kovacs.tibor@bgk.uni-obuda.hu 0616665458

Dr. Szűcs Endre szucs.endre@bgk.uni-obuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/biztonsagtechnikai-mernoki-mesterszak
Frissítve: 2022.11.29.