Doktori képzés

A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat (PhD) megszerzésére készít fel. Az egyetemen jelenleg három doktori iskola működik. A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység lehet. Doktori képzésben legalább 180 kreditet kell szerezni. A képzési idő 6 félév.

Kooperatív doktori program
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola
Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
Biztonságtudományi Doktori Iskola