Doktori képzés

A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követően a doktori fokozat (PhD) megszerzésére készít fel. Az egyetemen jelenleg három doktori iskola működik. A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység lehet. Doktori képzésben legalább 180 kreditet kell szerezni. A képzési idő 6 félév.

Kooperatív doktori program
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola
Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola
Innováció Menedzsment Doktori Iskola (IMDI)