A programról

Mi az Erasmus?

Az Erasmus+ program az európai oktatás, képzés, ifjúságpolitika és sport támogatására irányuló uniós program, mely 2017-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Az Európai Unió egyik legsikeresebb programja a 2021-2027 közötti ciklusban közel 26,2 milliárd eurós támogatással – szinte megduplázva az előző ciklus költségvetését – biztosít lehetőséget az európai polgároknak arra, hogy tanulmányaik vagy munkavégzésük során egy másik ország oktatási vagy munkahelyi gyakorlatával megismerkedjenek. A megszerzett új ismereteket és jó gyakorlatokat pedig hazatértük után beépíthetik tanulmányaikba vagy munkájukba. Az Erasmus+ programban való részvétel ma már mind a hallgatók, mind az oktatók számára a karrierépítés fontos mérföldköve.

A 2021–2027-es időszakra szóló program nagy hangsúlyt fektet a társadalmi befogadásra, a zöld és digitális átállásra, valamint a fiatalok demokratikus életben való részvételének előmozdítására.

A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket. A program emellett:

 • elősegíti a szociális jogok európai pillérét,
 • végrehajtja az EU 2019–2027-es időszakra szóló ifjúsági stratégiáját,
 • fejleszti a sport európai dimenzióját.

Mik az Erasmus+ program céljai az oktatás-képzés területén?

 • a kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködések segítségével,
 • a minőség, az innováció és a nemzetköziesítés szintjének növelése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával,
 • a nyelvoktatás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység népszerűsítése.

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

A program teljes jogú résztvevői:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, Észak-Macedónia, Norvégia, Törökország

 Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):

 • Az ún. partnerországok külön meghatározott kritériumok vagy feltételek mellett vehetnek részt a program bizonyos pályázattípusaiban.
 • A partnerországok régiókba történő besorolására az Unió külső tevékenységeire elkülönített pénzügyi eszközöknek megfelelően került sor.

Hogyan vesz részt az Óbudai Egyetem a programban?

Az Óbudai Egyetem az Erasmus Felsőoktatási Charta (ECHE) birtokában jogosult arra, hogy egyrészt a Tempus Közalapítványhoz a decentralizált pályázatokra (pl. mobilitási tevékenységek), másrészt az Európai Unióhoz centralizált pályázatokra nyújtson be pályázatot a kiírások szerint.

Az Óbudai Egyetem az Erasmus+ programban való részvétellel a stratégiájában vállalt korszerűsítési terveket, képzési kínálatának minőségi javítását, valamint a nemzetközi elismertségének megerősítését kívánja elérni.

A program következő szakaszában (2021-2027) közel 200 külföldi partnerrel megvalósítandó 30 projekt révén közel 5000 hallgató, oktató és adminisztratív munkatárs részesedhet a mobilitásból vagy annak eredményeiből. Közvetett módon (tananyagok, nemzetköziesítés itthon) viszont szinte az egész intézmény részesedik az elért eredményekből. A bevezetett új tanulási formákkal, a szélesebb körű együttműködésen alapuló új, innovatív képzési programokkal az érintettek szélesebb körét vonja be a mobilitási tevékenységekbe, ideértve az eddig alulreprezentált, illetve hátrányos helyzetű csoportokat is, akiknek a projektekben megszerzett tapasztalatok révén javulnak a munkaerő-piaci esélyei. A kor kihívásainak megfelelő minőségi programmenedzselés válik lehetővé a digitális Erasmushoz (EWP) történő csatlakozással. Az okos megoldások előtérbe helyezésével a mobilitási tevékenységek papír nélküli ügyintézése további lépést jelent az egyetemre eddig is jellemző „zöld” gondolkodásmód megvalósítására.

Erasmus Charta száma: 1527878 – 27/02/2021
Erasmus kód: HU BUDAPES16
PIC kód: 986279123
OID: E10175677

Mire pályázhat az Óbudai Egyetem a program keretében?

KA1 – Mobilitási tevékenységek

Az intézményi pályázatot a Nemzetközi Oktatási Iroda nyújtja be évente.

 • Hallgatói tanulmányi célú mobilitás
 • Hallgatói szakmai gyakorlat
 • Munkatársi oktatási célú mobilitás
 • Munkatársi képzési célú mobilitás
 • Blended mobilitás
 • Blended intenzív program
 • Doktoranduszok mobilitása

KA2 – Együttműködési partnerségek

A pályázatot a résztvevők által kiválasztott főkoordinátor nyújtja be az illetékes saját nemzeti irodájához. Bármely teljes jogú országban lehet pályázni. A benyújtandó pályázatokkal kapcsolatban az Óbudai Egyetemen a Pályázati és Tudáshasznosítási Igazgatóság tud segítséget nyújtani a pályázóknak.

KA3 Centralizált pályázatok (pl. Egyetemi szövetségek)

A pályázatokat az Európai Unió pályázatot kiíró szervezetéhez a konzorciumot vezető intézmény nyújtja be.

Frissítve: 2024.05.10.