Intézményi Tájékoztató

Üdvözöljük az Óbudai Egyetem Intézményi Tájékoztatójának oldalán! Itt egy helyre összegyűjtöttük a legrelevánsabb információkat, ami az egyetemi élettel, a tanulmányaival kapcsolatosak. Megtalálja intézményünk nevét, címét és azonosító számát. Az itt található információk között szerepel a hallgatói követelményrendszer, az aktuális tanév időbeosztása, valamint a tanulmányi és közigazgatási ügyek intézésének rendje. A záróvizsgára való jelentkezés, mobilitási és tanulmányi tanácsadás információival is segítünk Önnek eligazodni. További részleteket olvashat az állami (rész)ösztöndíjakról, önköltségről, kollégiumi elszállásolási lehetőségekről, könyvtári szolgáltatásokról és a diákélet sokszínűségéről.

a) a felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosító száma;
 • megnevezése: Óbudai Egyetem
 • rövidített neve: ÓE
 • Az Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) idegen nyelvű megnevezése
 • angol nyelven: Óbuda University
 • angol nyelven rövidített neve: ÓU
 • német nyelven: Universität Óbuda
 • német nyelven rövidített neve:
 • latin nyelven: Universitas Budensis
 • latin nyelven rövidített neve: UB
 • Az Egyetem azonosítója: FI 12904
 • Az Egyetem hivatalos honlapjának címe: https://uni-obuda.hu
 • Az Egyetem székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B.
b) a felsőoktatási intézmény általános jellemzői, a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés sajátos feltételei;
Magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések
c) a hallgatói követelményrendszer, vagy annak elektronikus elérése;
Hallgatói Követelményrendszer
d) a tanév és a képzési időszakok időbeosztása a hallgatókra vonatkozó meghatározó dátumokkal;
Tanévrend
e) a hallgatók tanulmányi ügyeinek intézési rendje, a félfogadási időpontok;
Tanulmányi Iroda Ügyfélfogadás
f) a záróvizsgára való jelentkezés rendje, a záróvizsga részei;
HKr. 53.§
g) az intézményi mobilitási, illetve fogyatékossággal élő hallgatókkal foglalkozó koordinátor neve és elérhetősége, a tevékenységük rövid ismertetése;
Esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk, munkatársak elérhetőségei
Hallgatói Mobilitással foglalkozó munkatársak elérhetőségei
h) a hallgatói jogorvoslat rendje;
HKr. 83 – 89. §
i) a tanulmányi tanácsadáshoz, az életpálya-tanácsadáshoz való hozzáférés módja;
Hallgatói Közösségi Központok
j) a beiratkozási és bejelentkezési eljárás;
TÜ. 2.2. – 2.4. §
k) a külföldi hallgatók részére szóló sajátos információk (különösen a tartózkodási engedély megszerzése, a felsőoktatási intézménybe való bejutás feltételei, a megélhetési költségek, egészségügyi ellátás, biztosítás);
HKr. 34. §
TÜ. 11.1. – 11.14. §
l) a felsőoktatási intézmény által szedett díjak és önköltség összege, a képzésekre vonatkozó szerződések általános feltételei;
HKr. 5. melléklet
m) a kollégiumi, diákotthoni elszállásolási lehetőségek;
HKr. 8. fejezet
n) a könyvtári és számítógépes szolgáltatások;
Könyvtár
o) a sportolási lehetőségek, a szabadidős tevékenység lehetőségei.
Testneveléssel kapcsolatos tájékoztató
p) az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyt létesített hallgatókra vonatkozó ajánlott tantervet, amely tartalmazza a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott ismeretkörök tantárgyi, tantervi egységek szerinti megvalósítását a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő bontásában, az előtanulmányi kötelezettségeket, a tantárgyak, tantervi egységekhez rendelt kreditértékeket, kritérium követelményeket, a hallgatói teljesítményértékelés módjait, a záróvizsgára bocsátás feltételeit;

AMK – ÓE AMK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

BGK – ÓE BGK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

KGK – ÓE KGK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

KVK – ÓE KVK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

NIK  ÓE NIK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

RKK – ÓE RKK – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

YBL – ÓE YBL – Mintatantervek, Képzési és Kimeneteli Követelmények

Frissítve: 2023.09.01.