Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK)

Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) közvetlenül a rektor alá rendelt önálló szervezeti egység, amely több tudomány- és szakmai területen folytat tudományos kutató–fejlesztő– innovációs tevékenységet, valamint tudományszervezési és oktatási tevékenységet.

Az EKIK feladatai:

 1. az EKIK szervezetében működő kutató- és szolgáltató központok tevékenységének irányítása, összehangolása, biztosítva az egyetemi tudománypolitikai stratégia megvalósítását;
 2. egyetemi szinten az EKIK koordinálja a nagyobb volumenű, több kart is érintő fejlesztéseket;  c) részt vesz a doktori képzésben;
 3. segít az Egyetem tudományszervezési feladatainak megvalósításában, részt vesz nemzetközi és hazai konferenciák, tudományos rendezvények szervezésében, koordinálásában;
 4. egyetemi szintű hazai és nemzetközi konferenciák, tudományos rendezvények koordinálásának és szervezésének szakmai támogatása;
 5. módszereket dolgoz ki, és javaslatokat fogalmaz meg az innováció-centrikus szemléletmód meghonosítására és a hozzátartozó motivációs rendszer kialakítására az Egyetemen, beleértve hallgatói programok lebonyolítását;
 6. kidolgozza az Egyetem innovációs tevékenységét támogató információs platform koncepcióját, felügyeli annak működését;
 7. az innovációs tevékenység koordinálásán keresztül erősíti az Egyetem műszaki, illetve ipari szerepvállalását, i) kialakítja és fejleszti az innovációhoz kapcsolódó együttműködéseket (a kormányzattal, ipari szereplőkkel, valamint hazai és nemzetközi szervezetekkel);
 8. a tudományos rektorhelyettes irányításával részt vesz az Egyetem innovációs stratégiájának kidolgozásában, valamint az elfogadott stratégia végrehajtásában az akadémiai vezetéssel együttműködve,
 9. kari konferenciák koordinálásának szakmai segítése;
 10. aktív részvétel az Egyetem tudományos folyóiratainak szerkesztőbizottsági munkájában, szakmai cikkek lektorálása;
 11. együttműködve az Ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettessel, kialakítja és működteti a piaci alapú ipari K+F+I megbízások befogadásának és végrehajtásának egyetemi szintű gyakorlatát;
 12. az egyetem polgárai számára hozzáférést biztosít a műszaki alkotás és prototipizálás tárgyi, illetve személyi erőforrásaihoz, amelyeket a mindenkori anyagi lehetőségek figyelembevételével legjobb szándéka szerint fejleszteni igyekszik.

További információk az EKIK honlapján találhatóak.

Frissítve: 2024.05.10.