Közösségi Szolgálat2022-09-27T09:33:09+02:00

Közösségi Szolgálat az Óbudai Egyetemen

Mi a közösségi szolgálat?

Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) egy fantasztikus lehetőség az Óbudai Egyetem és az érdeklődő középiskolás diákok számára, hogy megismerhessük egymást, bemutathassuk, milyen képzéseket biztosítunk, milyen az egyetemi élet és közösség, segítsünk a pályaválasztásban, megmutassuk, miért érdemes nálunk tanulni, és egy életre szóló élményt nyújtsunk és kapjunk a szolgálatra jelentkező diákoktól.

Valamennyi érettségi előtt álló középiskolai diáknak 50 óra iskolai közösségi szolgálatot kell teljesítenie. A szolgálatot az Óbudai Egyetemen is letölthetitek, az Egyetem bármely oktatási vagy háttérszolgáltatást nyújtó szervezeti egységénél!

Ha a programok között nem találnál kedvére valót, de hozzánk szeretnél jönni, keress minket bátran a lenti elérhetőségek bármelyikén, együtt is kidolgozhatjuk közös programunkat.

Várunk szeretettel az Óbudai Egyetemen!

Közösségi szolgálat programjaink

Alba Regia Műszaki Kar2022-06-28T12:03:35+02:00

Tovább a honlapra: https://www.amk.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm: AMK

Programok

Program címe

Tanulmányi csoport irattár rendezési folyamataiba való bekapcsolódás (ad-hoc irodai munkákba való bekapcsolódás)

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Iratok, hallgatói kérelmek, felvételi határozatok (elsősök) rendezése a hallgatói személyi anyagokban, iratárban a selejtezendő iratok sorba rendezése, a záróvizsgát tett hallgatók anyagainak kiválogatása, másolások, a törzskönyvezésben aktív részvétel.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

precíz és pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Major-Perlaki Andrea

tanulmányi osztályvezető

E-mail:perlaki.andrea@uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-419

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Bekapcsolódás a kar tudományos kutatásaiba

Program időtartama

4 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

A Kar kutatási tevékenységeibe való bekapcsolódás Székesfehérvár városának ifjúsági, szociális, mérnöki igényeire reflektáló TDK dolgozat elkészítésén keresztül. Az ifjúsági TDK munka népszerűsítése.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

4 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, precíz, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Nagyné Dr. Hajnal Éva

kutatási dékánhelyettes

E-mail: hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-476

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

Tanulás

 

Program címe

Az ÓE AMK könyvtári feladatok ellátásába való bekapcsolódás

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az ÓE AMK könyvtári feladatok ellátásába való bekapcsolódás, a könyvtárosok munkájának segítésén, valamint a könyvek nyilvántartásának rendezésén, valamint a digitális adatbázisok tanulmányozásán keresztül.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, irodalom szeretete, katalogizálás, rendszerezés, precíz, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Halmos Marianna

E-mail: halmos.marianna@uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200-427

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Adatgyűjtési feladatok az oktatók kutató munkájának támogatására

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Oktatók helyi feltáró, elemző kutatási folyamataiba bekapcsolódás adatgyűjtéssel.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Pődör Andrea

GEO intézetigazgató

E-mail: podor.andrea@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 464

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Rendezvények megvalósításának támogatása

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Rendezvényeken való közreműködés, a vendégek adminisztrálása, fogadása, útbaigazítása (Kutatók éjszakája, középiskolás versenyek helyszíni lebonyolítása, diplomaosztó), egyéb teendők.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

4 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

jó kommunikációs készség, optimizmus, magabiztosság

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Veres Richárd

HR és közkapcsolati vezető

E-mail: veres.richard@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 415

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Ismerkedés a laborok és eszközök világával 

Program időtartama

2 hét

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

A Kar laborjaiban található műszerek, eszközök karbantartási folyamataiba való bekapcsolódás.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Borsos Botond

műszaki ügyintéző

E-mail: borsos.botond@amk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 22 200 426

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK)2022-07-20T07:56:53+02:00

Program címe

Kutatási eredmények ismeretterjesztő célú megjelenítésének támogatása a közösségi médiában

Program időtartama

folyamatos

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

A középiskolás korosztály számára is készülő közösségi média tartalmak készítésében való részvétel. Fotó és videó felvételek készítése, szövegírás és egyéb szerkesztési feladatok támogatása.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1-2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság és érdeklődés a tudományok iránt, jó kommunikációs készségek.

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Galambos Péter

főigazgató-helyettes

E-mail: galambos.peter@uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666 5729

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

Program címe

Rendezvények megvalósításának támogatása

Program időtartama

folyamatos

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Rendezvényeken való közreműködés, a vendégek adminisztrálása, fogadása, útbaigazítása (Kutatók éjszakája, Magyar Tudomány Ünnepe, tudományos konferenciák)

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1-4 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

jó kommunikációs készség, magabiztosság

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Galambos Péter

főigazgató-helyettes

E-mail: galambos.peter@uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666 5729

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar2022-02-02T11:09:19+01:00

Tovább a honlapra: https://kvk.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm: KVK

Programok

Program címe

Adminisztrációs feladatok ellátása, rendezvényeken való közreműködés

Program időtartama

időszakonként meghirdetve

Jelentkezés

folyamatosan e-mailben, telefonon

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar telephelyein megrendezésre kerülő rendezvények segítése, Adminisztrációs feladatok ellátása.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

változó

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kommunikációs készség

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Lábasné Grega Ildikó

igazgatási ügyintéző

E-mail: grega.ildiko@uni-obuda.hu

Telefon: +36-1-666-51-05

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat

Keleti Károly Gazdasági Kar2022-01-10T09:02:49+01:00

Tovább a honlapra: https://kgk.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm: KGK

Programok

Program címe

Helyi társadalmi és gazdasági
jelenségek vizsgálata kutatói szemmel

Program időtartama

félévente (őszi, és tavaszi szemeszterben)

Jelentkezés

folyamatosan e-mailben, telefonon

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági
Karának oktatói (konzulensek) segítségével
kutatói szemüvegen keresztül megvizsgálni
és dokumentálni a diákok környezetében
zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat.
A kutatások eredményeit a hallgatók a kar
által szervezett Tudományos Diákköri
Konferencia keretében megoszthatják
másokkal, ez által felhívva az általuk kutatott
téma relevanciájára és aktualitására mások figyelmét. A diákok a feladat minél magasabb szintű ellátása érdekében képzésen vesznek részt, majd az ott tanult ismereteket terepmunka segítségével ültetik át a gyakorlatba.
A program lehetőséget biztosít kutatói,
analitikus, írási és prezentációs
kompetenciák fejlesztésére is.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

félévenként 10 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kutatói kíváncsiság, analitikus gondolkodás,
írás és prezentációs készség

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. habil. Garai-Fodor Mónika
dékán, egyetemi docens

Telefon: +36-1-666-5201
E-mail: fodor.monika@kgk.uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás

Könyvtár2022-01-07T12:21:50+01:00

Tovább a honlapra: https://lib.uni-obuda.hu/

Programok

Program címe

Könyvtári feladatok ellátása

Program időtartama

folyamatos

Jelentkezés

e-mailben folyamatosan

A diákok által ellátandó feladat leírása

 Az Óbudai Egyetem könyvtáraiban a könyvtáros munkájának segítése, részvétel a könyvtári programokban.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

5 fő, nyáron több diákot is tudunk fogadni

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

nincs, de az angol nyelv ismerete hasznos

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Berek László

könyvtárigazgató, informatikus könyvtáros

Telefon: +36-1-666-5975

E-mail: berek.laszlo@lib.uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat

Neumann János Informatikai Kar2022-02-07T11:10:27+01:00

Tovább a honlapra:  https://nik.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm:  NIK

Programok

Program címe

Oktatók oktatási/kutató munkájának támogatása

Program időtartama

időszakonként meghirdetve

Jelentkezés

e-mail

A diákok által ellátandó feladat leírása

 Oktatási anyagok átdolgozásába, elemző kutatási folyamatokba való bekapcsolódás, adatgyűjtés.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

változó

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Póser Valéria

oktatási dékánhelyettes

E-mail: poser.valeria@nik.uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666 5585

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

 

Program címe

Rendezvények megvalósításának támogatása

Program időtartama

időszakonként meghirdetve

Jelentkezés

e-mailen keresztül

A diákok által ellátandó feladat leírása

Rendezvényeken való közreműködés, a vendégek adminisztrálása, fogadása, útbaigazítása (Kutatók éjszakája, versenyek helyszíni lebonyolítása, diplomaátadó), egyéb teendők.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

6-12 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

jó kommunikációs készség, optimizmus, magabiztosság

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Bacsa Dóra

Dékáni hivatalvezető

E-mail: bacsa.dora@nik.uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666 5540

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Program címe

Ismerkedés a laborok és eszközök világával 

Program időtartama

félévkezdés előtti 2 hét

Jelentkezés

e-mail

A diákok által ellátandó feladat leírása

A Kar laborjaiban található műszerek, eszközök karbantartási folyamataiba való bekapcsolódás.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

változó

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kíváncsiság, kutatási vágy, okos eszközök felhasználói szintű ismerete, pontos munkavégzés

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Jónás Gábor

műszaki ügyintéző

E-mail: jonas.gabor@nik.uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666 5510

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat és tanulás

 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar2022-02-02T11:06:02+01:00

Tovább a honlapra: https://rkk.uni-obuda.hu/

Bemutatkozó kisfilm: RKK

Programok

Program címe

Labor F9 rendezése, hallgatói munkák rendszerezése, dokumentálása

Program időtartama

2 alkalom x 2 óra (várhatóan 2022. január 26. és február 9. 14:30-16:30)

Jelentkezés

OE RKK Terméktervező Intézet: Sima-Molnár Viktória Intézeti adminisztrátornál az alábbi email címen:  simamolnar.viktoria@uni-obuda.hu

A diákok által ellátandó feladat leírása

Hallgatói diplomamunkák, félévi vizsga projektek, kiállítási tárgyak és eszközök rendszerezése, hallgatói munkák dokumentálása

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

3-3 fő alkalmanként

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kreativitás, precizitás, figyelem, fegyelmezett munkavégzés; instrukciók betartása

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Papp-Vid Dóra

Tudományos Intézetigazgató-helyettes

E-mail: pappvid.dora@uni-obuda.hu

Telefon: +36 20 910 6837

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás

 

Program címe

Környezetvédelmi Szakmai Nap

Program időtartama

2022. április 22-28.

Jelentkezés

e-mailben, rövid motivációs levél (max. egy oldal)

A diákok által ellátandó feladat leírása

meghívók kiküldése, vendégek regisztrálása, vendégek fogadása, útbaigazítása, jelenléti aláírások összegyűjtése, előadói terem berendezése,

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

2 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

kommunikációs készség, számítógép használat, pontosság

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Bodáné Dr. Kendrovics Rita

oktatási dékánhelyettes

E-mail: bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

szolgálat

 

Program címe

Papír és nyomdaipari eszközök és módszerek

Program időtartama

2022. II. félév

Jelentkezés

e-mailben folyamatosan

A diákok által ellátandó feladat leírása

eszközök (laborok, műszerek) karbantartásába való bekapcsolódás

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

5 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

gyakorlatias, talpraesett, önállóan is tudjon működni

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Gyarmati Ádám

laboráns

E-mail: gyarmati.adam@rkk.uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666-59-21

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

igen

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás

 

Program címe

Kutatók éjszakája

Program időtartama

szeptember vége, 1 nap a program, és előtte, ha szükséges „betanulás”

Jelentkezés

e-mailben, telefonon

A diákok által ellátandó feladat leírása

Az intézetek által meghirdetett programok lebonyolításában segítség nyújtása

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

5 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

gyakorlatias, talpraesett, önállóan is tudjon működni

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Bartha Eszter

dékáni hivatalvezető

E-mail: bartha.eszter@uni-obuda.hu

Telefon: +36 1 666-59-07

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás

 

Program címe

Budapesti Design Hét 2022 OE RKK Terméktervező Intézet kiállítás rendezés előkészítése

Program időtartama

3 óra (várható időpont: 2022. október 10.)

Jelentkezés

OE RKK Terméktervező Intézet: Sima-Molnár Viktória Intézeti adminisztrátornál az alábbi email címen:  simamolnar.viktoria@uni-obuda.hu

A diákok által ellátandó feladat leírása

A BDW (Budapesti Design Hét) 2022. programjaihoz kapcsolódva a Terméktervező Intézet hallgatói munkákból összeállított kiállítás előkészületeiben közreműködés. Kiállítási installáció összeállításában, kiállító tér rendezésében segítség.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

3 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

precizitás, jó rendszerező képesség, figyelem, fegyelmezett munkavégzés, jó állóképesség, instrukciók betartása

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Dr. Papp-Vid Dóra

Tudományos Intézetigazgató-helyettes

E-mail: pappvid.dora@uni-obuda.hu

Telefon: +36 20 910 6837

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

tanulás

Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhely2022-01-07T12:23:59+01:00

Tovább a honlapra: SKKK

Programok

Program címe

Pont Itt Party, Kutatók Éjszakája, Nyílt Nap, Információs Nap, Pályaorientációs Nap, Karrier börze

Program időtartama

3 óra – 5 óra

Jelentkezés

Személyes és elektronikus.

A diákok által ellátandó feladat leírása

 Rendezvények előkészítésében való részvétel. Infrastrukturális feladatok ellátása. Meghívott vendégek eligazítása.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1-3 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

Jó kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség, empátia, udvariasság, rugalmasság, pontosság, csapatmunka.

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Simon Csaba

pályaorientációs tanácsadó

E-mail: simon.csaba@uni-obuda.hu

Telefon: +36-70-686-4241

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

Szolgáltatás

 

Program címe

Intézményi adminisztráció, iratrendezés

Program időtartama

5 óra

Jelentkezés

Személyes és elektronikus

A diákok által ellátandó feladat leírása

 Iratok rendezése, csoportosítása, selejtezése.

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

1-3 fő

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

Pontosság, monotónia tűrés, precizitás.

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Eötvös Anita

igazgatási ügyintéző

E-mail: eotvos.anita@uni-obuda.hu

Telefon: +36-70-399-2912

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

Tanulás

Ybl Miklós Építéstudományi Kar2022-02-02T11:06:41+01:00

Tovább a honlapra: https://www.ymmf.hu/

Bemutatkozó kisfilm: YBL

Programok

Program címe

A kar irattárrendezési (archiválási) folyamataiba való bekapcsolódás

Program időtartama

10 óra

Jelentkezés

Hargitai Dorottya, igazgatási ügyintézőnél, hargitai.dorottya@uni-obuda.hu

A diákok által ellátandó feladat leírása

Építészmérnöki Intézet, Építőmérnöki intézet, valamint a Tanulmányi Osztály archiválási folyamataiba való bekapcsolódás, ad-hoc feladatok ellátása

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

3

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

megbízhatóság, türelem, jó kommunikációs készség

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Hargitai Dorottya

igazgatási ügyintéző

Telefon: +36 (1) 883-7801

E-mail: hargitai.dorottya@uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

mindkettő

Program címe

A kar rendezvényein való közreműködés

Program időtartama

10 óra

Jelentkezés

Hargitai Dorottya, igazgatási ügyintézőnél

hargitai.dorottya@uni-obuda.hu

A diákok által ellátandó feladat leírása

Rendezvényeken vendégek adminisztrálása, fogadása, útbaigazítása (pl. kari Nyílt nap, Kutatók éjszakája, TDK konferencia, stb.)

A feladat elvégzéséhez szükséges diákok száma

3

A feladat elvégzéséhez szükséges készségek

megbízhatóság, türelem, jó kommunikációs készség

Programért felelős személy neve, e-mail címe, telefonszáma)

Hargitai Dorottya

igazgatási ügyintéző

Telefon: +36 (1) 883-7801

E-mail: hargitai.dorottya@uni-obuda.hu

Szükséges-e kísérő tanár a középiskola részéről

Nem

Szolgálat vagy tanulási jellegű program-e inkább?

mindkettő

Jelentkezem!


Kedves Diákok!

Az Óbudai Egyetemen működtetett Iskolai Közösségi Szolgálatra, a kiválasztott programért felelős személynél jelentkezhettek, vagy IKSZ koordinátornál a megadott elérhetőségek bármelyikén.

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kérjük aláírva leadni a programért felelős személynél:

Regisztrációs lap

A közösségi szolgálattal kapcsolatban megvalósuló adatkezelésről bővebben itt tájékozódhatsz:

Adatkezelési tájékoztató

A program alatt az egyetemi kapcsolattartód fog segíti a feladat ellátásában, de kérdéseidet nyugodtan jelezheted az IKSZ koordinátornál is.


Szeretnék közösségi szolgálatra diákokat küldeni!


Kedves Iskola!

Az Óbudai Egyetem iskolai közösségi szolgálatára bármely érettségit adó iskola jelentkezhet, szakmai terület vagy földrajzi megkötéstől függetlenül. Budapesten, Székesfehérváron és Salgótarjánban is várjuk az érdeklődő diákokat. A közös munkához együttműködési megállapodás kötése szükséges, melyhez az alábbi dokumentumot kitöltve küldjék meg a Rektori Titkárság részére:

Együttműködési megállapodás


A kitöltött megállapodást 4 példányban kinyomtatva és aláírva, az alábbi címre küldjék:


Óbudai Egyetem

Rektori Hivatal Titkárság

1034, Budapest Bécsi út 96/B I. emelet 110. szoba


További információ a közösségi szolgálatról:


Az Iskolai Közösségi Szolgálatban részt vevő Partneriskolák


Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

2005. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Gyakorlati segítséget nyújtó oldalak

https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik

https://www.facebook.com/kozossegi.szolgalat/

http://onkentes.hu/

Elérhetőségek

Beleznay Tamás

kozossegi.szolgalat@uni-obuda.hu

Frissítve: 2022.09.27.
Go to Top