Határon túli kapcsolatok

Az Óbudai Egyetem (ÓE) számos külföldi egyetemmel működik együtt, melyek részben európai, részben ázsiai, vagy éppen amerikai intézmény. Az európai egyetemekkel való együttműködés kiemelt területei a határon túli felsőoktatási intézményekkel való kapcsolat erősítése oktatási és kutatási oldalon egyaránt.

Az együttműködés jelenlegi formái

A K-MOOC (Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum) magyar nyelvű online kurzusok indítását, elterjesztését tűzte ki célul elsődlegesen a Kárpát-medencei magyarság, de szerte a világon minden magyar anyanyelvű számára. A hálózat egyrészt kredittel vagy oklevéllel elismert online oktatási formát biztosít a Kárpát-medencei, részben vagy egészben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmények, karok, tanszékek hallgatói számára, másrészt egy újabb oktatási formát kínál az élethosszig tartó tanulás megvalósításában. A K-MOOC 6 éve működik (22 magyarországi és 14 határon túli felsőoktatási intézmény csatlakozásával), és dinamikusan fejlődik, eddig több mint
30 000-en vettek részt a kurzusokon, félévente több mint 5 000 a jelentkezők száma.

A határon túli magyarság szülőföldön maradását erősítendő kihelyezett képzéseket,  Székelyudvarhelyen könnyűipari, Szabadkán pedig mechatronikai, valamint információbiztonsági szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzést folytatunk magyar nyelven. Ezen céljaink érdekében, a határon túli és a diaszpóra kapcsolatokat erősítő stratégia mentén az elmúlt időszakban sikerült a határon túli tevékenységeink vonatkozásában szinergiát teremteni.

Az 1989-ben elindított Kandó Kálmán Nyári Egyetem hozzátartozik az intézmény hagyományaihoz. A nyári egyetem a szakmai értékközvetítés mellett a határon túli magyar nyelvű hallgatók tudásfejlesztése miatt is jelentős. A rendezvény céljai között szerepel a hallgatók szakmai továbbképzése, a magyar műszaki szókincsük gyarapítása, valamint identitásuk erősítése mellett a magyar ipar helyzetének bemutatása.

Kiemelt határon túli partnereink

Az Egyetem kiváló és gyümölcsöző kapcsolatokat létesített többek között a diaszpóra meghatározó magyar vagy magyar származású tudományos elitjével, magyarországi külképviseletekkel és számos határon túli vállalkozói szövetséggel.

Az Óbudai Egyetem együttműködési megállapodást kötött a legjelentősebb 5 határon túli régió magyar felsőoktatási intézményeivel:

További tervek és célok

Az Egyetem a következő évek során is kiemelt figyelmet kíván fordítani a határon túli és a diaszpórában élő magyar tudományos és szakmai kapcsolatok megerősítésére. Az ÓE olyan intézménnyé kíván válni, amely a külhoni partnerekkel együtt hozzájárul az egységes Kárpát-medencei oktatási tér létrejöttéhez, és ehhez fokozott mértékben keresi a közös kutatási és pályázati együttműködési lehetőségeket a határon túli magyar egyetemekkel.

Az ÓE tervei között szerepel többek között a Kandó Kálmán Nyári Egyetem teljes megújítása, valamint a hallgatói és az oktatói mobilitási lehetőségek erősítése a Kárpát-medence országainak intézményeivel.

Mindezekkel párhuzamosan elindultak azon egyeztetések a határon túli partnerekkel, melyek mentén a Kárpát-medencében közös beruházásokra, fejlesztésekre lesz képes az Egyetem.

A külhoni partnerek hallgatói és oktatói irányába elérhetővé kívána tenni a K-MOOC rendszert. A K-MOOC segítséget nyújthat egyes felsőoktatási költségvetési korlátok jelentette problémák megoldásában, nagyban tudja támogatni a határon túli magyar nyelvű képzést folytató intézményeket képzési kínálatuk szélesítésében (a megfelelő akkreditáció után). Így a határon túli intézmények nagyban tudják növelni versenyképességüket az adott országban, ez ösztönözheti a hallgatókat arra, hogy szülőföldjükön maradjanak.

Frissítve: 2024.05.10.