Oktatási és képzési célú mobilitás

Az Óbudai Egyetem (ÓE) elkötelezett a nemzetköziesítés megvalósításában, ezért kiemelten támogatja azon oktatók és adminisztratív munkatársak mobilitási tevékenységét, akik oktatási vagy képzési céllal a partner egyetemeken oktatási / képzési célú tevékenységet valósítanak meg, vagy bármely külföldi intézményben képzési célú tevékenységben vesznek részt. Célunk, hogy az Európai Unió Erasmus+ programja keretében minél több munkatárs kapcsolódjon be a nemzetköziesítésbe, és éljen a program által nyújtott lehetőséggel.

A pályázat benyújtása előtt érdemes tanulmányozni az általános feltételeket, valamint a konkrét pályázati felhívást (lásd a Dokumentumoknál), mivel az egyes felhívások eltérőek lehetnek a szabályzatok, a Tempus Közalapítványtól kapott instrukciók és a korábbi tapasztalatok függvényében.

Oktatók – oktatási célú mobilitás

Az oktatók számára elsősorban az oktatási célú mobilitás megpályázása javasolt és támogatott, ezért egy tanéven belül képzési célú mobilitás csak akkor támogatható, ha az oktató már részt vett oktatási célú mobilitáson.

Oktatók, adminisztratív munkatársak – képzési célú mobilitás

A mobilitás megvalósításához az alábbi lehetőségek állnak a munkatársak rendelkezésére:

 • Külföldi intézmények felkeresése jó gyakorlatok megismerése céljából;
 • Külföldi intézmények által szervezett ún. Staff week programok;
 • Külföldi intézmények által szervezett nyelvtanfolyamok, szakmai tanfolyamok, képzések, valamint nyári egyetemek.

Pályázati felhívás

A pályázati felhívás kétszer jelenik meg évente:

 • május elején
 • november elején

A pályázati felhívás közzététele 2023 május elején várható.

A pályázati felhívás határideje lejárt. Erre a fordulóra további pályázatokat nem tudunk fogadni.

Pályázati felhívás

nemzetközi mobilitási tevékenységek megvalósítására

Az Óbudai Egyetem (ÓE) elkötelezett a nemzetköziesítés megvalósításában, ezért kiemelten támogatja azon oktatók és adminisztratív munkatársak mobilitási tevékenységét, akik oktatási vagy képzési céllal a partner egyetemeken oktatási / képzési célú tevékenységet valósítanak meg, vagy bármely külföldi intézményben képzési célú tevékenységben vesznek részt. Célunk, hogy minél több munkatárs kapcsolódjon be a nemzetköziesítésbe, és éljen az Erasmus program által nyújtott lehetőséggel.

Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi programokra lehet pályázatot benyújtani:

 1. Erasmus+ (KA131):
 • Európai Unió országai, Észak-Macedónia, Szerbia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország.
 • Az előző csoportba nem tartozó azon országok, ahol a külföldi intézmény kész olyan Erasmus szerződés megkötésére, amely csak kiutazó mobilitást tartalmaz.
 • A nemzetközi kreditmobilitásban pályázó partnerekkel érvényben levő szerződések alapján is van lehetőség a kiutazásra.
 1. Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás (KA171):
 • Európai és Európán kívüli partnerekkel benyújtott pályázatok alapján, kivéve KA131-es pontban felsorolt országok intézményeit.
 • A pályázat benyújtásában közreműködő oktatóknak is ezúton kell jelezni kiutazási szándékukat a megvalósítási időszakra vonatkozóan, különösen akkor, ha a 2020-ban elnyert, 2023. július 31-én lejáró projekt terhére szeretnének kiutazni.

Megvalósítási időszak:

 1. február 1 – 2023. július 31.

Határidők:

 1. Regisztrációs űrlap kitöltése: december 5.
 2. A pályázat első fordulójának eredménye: december 19-től várható kari rangsor alapján.
 3. Pályázat benyújtása: a kiutazás előtt legkésőbb 4 héttel (a NOI-tól igényelt űrlapokon) a fogadólevél és az aláírt Mobility Agreement megküldésével (februári kiutazás esetén kérjük egyeztetni az oktatói koordinátorral).

Pályázás módja:

 1. forduló (regisztráció)

A mobilitási tevékenységek megvalósítására a Regisztrációs felület kitöltésével lehet jelentkezni.

 1. forduló (pályázat)

A NOI által kiértesített pozitív elbírálás után (regisztráció elfogadása) további dokumentumok leadása szükséges a támogatási összeg folyósításához:

További részletes információ a Pályázati felhívásban található. Kérjük, hogy ezt is olvassák el figyelmesen, mivel számos olyan információt tartalmaz, amely támpontot ad a mobilitás tervezéséhez, illetve részletesen leírja a döntési szempontokat is.

Az ERASMUS szabályokat az egyetem kiküldetésre vonatkozó belső szabályzata egészíti ki.

Amennyiben további kérdések merülnek fel, írjanak a mobility@uni-obuda.hu címre.

Sikeres pályázást kívánunk!

Az Erasmus programmal kapcsolatban kialakult nemzetközi helyzet miatt a mobilitási források minél jobb és maximális kihasználása érdekében a 2022/2023-as tavaszi mobilitásokra vonatkozó elbírálási szempontokon szigorítani kellett, melyek az alábbiakban foglalhatók össze:

 • A pályázati felhívásban meghirdetett bírálati szempontok, melyek kiegészültek az ÓE rektora által adott új szemponttal (mobilitások számának korlátozása).
 • Csak az online felületen benyújtott igényekhez került mobilitás allokálásra. További igényeket nem tudunk fogadni a félév során. Csak a kiosztott támogatás erejéig fogadunk módosítási igényeket.
 • Az először utazók előnyt élveznek, ha a szervezeti egység vezetője (rektor, dékán, stb.) támogatja a mobilitást.
 • Az egységvezetőtől beérkezett rangsor az allokáció alapja. (Így az itt felsorolt szempontok kiegészülhetnek kari szempontokkal is.)
 • Az Erasmus programok keretében az oktatási célú mobilitás prioritást élvez, ezért az oktatók esetében csak oktatási célú mobilitás megvalósítása után támogatjuk a képzési célú mobilitást.
 • Támogatás 2-5 munkanapra lehetséges.
 • A nyelvi képzéseknél is maximum 5 nap a támogatás. Aki már részesült támogatásban az előző két félévben, azok támogatása csak a következő tanévben lehetséges.
 • A 300 km-nél rövidebb légvonalban mért távolságra lévő partnerekhez a mobilitás maximális támogatási időtartama 4 nap.
 • Az oktatók tanévente kétszer, indokolt esetben háromszor utazhatnak (vezetői indoklás szükséges). Az adminisztrációs munkatársak tanévente egyszer utazhatnak. A mobilitások száma az Erasmus+ mobilitási programokra (KA131, KA171) együtt értendő. Jelen pályázatnál – főleg az adminisztratív munkatársak képzési célú támogatásánál – figyelembe vettük, ha valaki az elmúlt évben már részt vett ilyen típusú mobilitáson. (Az oktatóknak a jövőben érdemes megtervezni, hogy melyik félévben hány mobilitást kívánnak megvalósítani, illetve az adminisztratív munkatársak eldönthetik, hogy melyik félévben kívánnak képzésen részt venni.)
 • Amennyiben a rangsorban a pályázó által hátrébb sorolt mobilitás előbbre került, úgy az került figyelembe vételre. Amennyiben ezen változtatni szeretne, akkor egyeztessen a szervezeti egység vezetőjével és a NOI-val.
 • Az Erasmus program „zöld utazás” keretében plusz támogatással járul hozzá a környezetvédelmi törekvésekhez. A rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függően plusz támogatás adható a 100-1999 km között (légvonalban mért) távolságokra, ha azokhoz nem repülőgépet, hajót vesznek igénybe. Ez a NOI-val történt előzetes egyeztetés után a Támogatási szerződésben is rögzítésre kerül. A zöld utazás megtörténtét a hazatérés után számlával vagy jegyekkel hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Előzetesen engedélyeztünk olyan mobilitásokat, ahol még nincs szerződés. A támogatási szerződést viszont csak az intézményi szerződések megkötése után tudjuk elindítani.
 • A beküldött rangsorokat is figyelembe véve tartanunk kell a 2/3 oktatás – 1/3 képzés arányt némi rugalmassággal.

Az fent leírt szempontok/szabályok/eljárásokon kívül az Óbudai Egyetem külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzata és az Erasmus programban meghatározott általános feltételek, illetve a Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződésben rögzített szempontok a mérvadók, amelyek minden Erasmusban résztvevőre vonatkoznak, és ezt az Erasmus Támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszik.

Kedves Kolléga!

Gratulálunk a sikeres pályázatához!

Kérem, hogy az alábbiakban leírtak szerint járjon el ahhoz, hogy mind a szakmai, mind az adminisztrációs előkészítés zökkenőmentesen és időben történjen, és így Ön elégedetten és jó élménnyel zárja a mobilitási tevékenységet. Szakmai előkészületek:

 • A kiutazó feladata, hogy egyeztessen a fogadó intézménnyel a programról és az időpontról.
 • A nyelvi és szakmai képzésekre utazók is önállóan végzik a regisztrációt, és számlát kérnek, ha releváns.
 • Oktatási célú mobilitás esetén kötelező az intézmények közötti kétoldalú szerződés. Amennyiben nincs ilyen szerződés (Erasmus partnereink), vegye fel a kapcsolatot a kari Erasmus koordinátorral, aki a dékán által aláírt adatlappal továbbítja a kérést az intézményi Erasmus koordinátorhoz. Mindaddig nem köthető támogatási szerződés, és nem kezdhető meg a mobilitási tevékenység, amíg a szerződés megkötéséről az intézményi koordinátor nem ad visszajelzést.

Adminisztráció

 1. Pályázati anyag előkészítése, melyhez az alábbi dokumentumok elkészítése szükséges:
 1. Regisztrációs díjról kapott számla megküldése a NOI részére képzési célú mobilitás esetén, amennyiben a rendelkezésre álló keret ezt megengedi, és a NOI által előzetesen elfogadásra került a kifizetése. A számlaaz alábbi adatokat kötelezően tartalmazza:

Óbudai Egyetem /Óbuda University
1034 Budapest, Bécsi út 96/b
VAT: 19308760-2-41
Registration fee (összeg EUR-ban)
Képzésen részt vevő neve

 1. Legkésőbb 6 héttel a kiutazás előtt az Invitation letter (fogadó levél) vagy Mobility Agreement elektronikus változatának megküldése a NOI részére, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
  1. mobilitás célja (oktatás vagy képzés),
  2. mobilitás időtartama (2-5 munkanap, hétfőtől-péntekig, oktatás esetén minimum 8 óra oktatás szükséges),
  3. fogadó partner hivatalos neve, címe, telefonszáma, honlapja, telefonszáma,
  4. fogadó fél aláírása, olvasható neve, titulusa, aláírás helye, dátuma, hivatalos pecsét vagy fejléces fogadólevél
 1. Legkésőbb 5 héttel a kiutazás előtt a Fogadó levél/Mobility Agreement alapján kitöltött teljes pályázati anyag megküldése a NOI részére ellenőrzésre (e-mailben) írható dokumentum és táblázat formátumban.
 1. A NOI jóváhagyja a beküldött dokumentumokat, illetve kéri a szükséges javításokat, és ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés előkészített példányát, amelyben csak az adatlapot kell kitöltenie a kiutazónak. Kérjük, hogy a NOI koordinátor által küldött anyagban dolgozzanak, mivel a támogatások különböző projektekből kerülnek finanszírozásra, így a nyomtatványok szövege, illetve a szerződések száma is változik. Amennyiben nem az előzetesen kiküldött nyomtatvány érkezik vissza, úgy az visszaküldésre kerül.
 1. Legkésőbb 4 héttel a kiutazás előtt a már ellenőrzött, helyesen kitöltött teljes pályázati anyag megküldése a NOI részére. Hiányos vagy hibás pályázati anyagot nem áll módunkban befogadni, teljes egészében visszaküldjük.
 1. Támogatási összeg utalása
  1. Az Erasmus program szabályai szerint a támogatás kifizetésének a kiutazás előtt meg kell történnie, ezért kérjük a határidők pontos betartását!
  2. A támogatási összeg a teljes pályázati anyagnak a NOI koordinátorához történő megérkezéstől számítva (belső ügymenet: adminisztráció, projektvezető, kötelezettségvállaló, pénzügyi ellenjegyző aláírása, átutalási folyamat) 3-4 héten belül fog megérkezni a kiutazó számlájára.
 1. A kiutazás alatt a fogadó intézmény által kiállított Certificate of Attendance/Departure beszerzése. Ehhez használható a Dokumentumok között található nyomtatvány, illetve elfogadjuk a fogadó intézmény által kiadott igazolást, ha az alábbi kötelező adatokat tartalmazza:
  1. mobilitás célja (oktatás/képzés),
  2. oktatás esetén az oktatott órák számának leigazolása
  3. mobilitás időtartama (2-5 nap, hétfő-péntek),
  4. fogadó partner hivatalos neve, címe, telefonszáma, honlapja, telefonszáma,
  5. fogadó fél aláírása, olvasható neve, titulusa, aláírás helye, dátuma, hivatalos pecsét.

  Fontos, hogy a Támogatási szerződésben szereplő cél, fogadóhely és mobilitási időszak valósuljon meg, egyéb esetben visszafizetési kötelezettség áll fenn.

 1. Hazatérés után a mobilitás lezárása, melyhez az alábbi dokumentumokat kell megküldeni a NOI részére:
  1. Oktatás – Certificate of Attendance/Departure (eredeti, papír alapon aláírt jelenlétet igazoló tanúsítvány);
  2. Képzés – Certificate of Attendance/Departure
  3. Mobility Agreement (mindhárom fél által aláírt verzió), ha korábban még nem került megküldésre;
  4. EU Survey (e-mail címre kapott elektronikus kérdőív kitöltve és pdf formátumban lementve);
  5. Kiküldetési elszámolás (saját és egységvezető által is aláírt eredeti verzió, papír alapon – a pályázat leadásakor kitöltött Kiküldetési kérvény második lapfül);
  6. Az oktatás/képzés helyszínén készült fotó (e-mailben).
 1. Disszemináció
  Az Erasmus+ program a résztvevőktől elvárja, hogy a mobilitás alatt megszerzett tapasztalatokat és tudást osszák meg az egyetemi közösséggel, kollégáikkal és a munkatársakkal, valamint aktívan vegyenek részt a program népszerűsítésében, különösen a hallgatók körében. A NOI népszerűsítő tevékenységéhez kérjük, hogy a külföldi oktatáson készült képekből 1-2 fotót juttassanak el az irodához a nyilatkozatukkal együtt, mely szerint hozzájárulnak annak felhasználásához a program népszerűsítése céljából. Előre is köszönjük támogatásukat.
 1. EWP – Erasmus Without Paper
  Óvjuk meg környezetünket! Az Erasmus+ program EWP programja keretében törekednünk kell arra, hogy csak a legszükségesebb dokumentáció kerüljön kinyomtatásra, minden egyéb nyomtatványt elektronikusan kell továbbítani. Ezért kérjük, hogy a dokumentumokat minden esetben elektronikus formában töltsék ki, és küldjék meg a NOI részére. Ez alól az alábbi dokumentumok aláírt és végleges változatai kivételek, mivel ezeknek eredeti változatára is szükségünk van:

  1. támogatási szerződés (2 pld.),
  2. kiküldetési kérvény (1 pld.),
  3. kiküldetési elszámolás (1 pld.),
  4. Certificate of Attendance (1 pld).

Köszönjük!

Pályázati felhívások

Pályázati felhívás 2022/2023 tavaszi  félév

Mobilitási pályázat benyújtásához:

Pályázati űrlap

Erasmus nyilatkozat

Mobilitási nyilatkozat

Mobility Agreement oktatási tevékenységre vagy

Mobility Agreement képzési célú tevékenységre

(Fogadó levél, amennyiben a Mobility Agreement beérkezése hátráltatná a folyamat indítását),

Kiküldetési kérvény

Hazatérés utáni dokumentumok:

Oktatás – Certificate of Attendance/Departure (eredeti, papír alapon aláírt jelenlétet igazoló tanúsítvány);

Képzés – Certificate of Attendance/Departure

Képzés – Mobility Agreement (mindhárom fél által aláírt verzió), ha korábban még nem került megküldésre;

Kiküldetési elszámolás

Erasmus+ képzési lehetőségek munkatársaknak:

https://www.teacheracademy.eu/ – szakmai tréningek

https://www.languagecourse.net – nyelvtanfolyam kereső

http://staffmobility.eu/staff-week-search – szakmai hét kereső

https://www.atlanticlanguage.com/

Egyéb tájékoztató anyagok és linkek:

Adatvédelmi tájékoztató

ISCED kódok listája

ISCED kódok részletes leírása

Erasmus Distance Calculator

ÓE Külföldi kiküldetési szabályzata

Oktatási célú mobilitás

Pályázhatok-e programországokon kívüli mobilitásra (nemzetközi kreditmobilitásra)?

 • Igen, KA131-es pályázat keretében, de a forrás szűkössége és a jelentősen magasabb költségek miatt rektori döntés alapján történik a támogatás odaítélése.
 • Igen, ha a KA171-es pályázat keretében kapcsolattartó a külföldi intézménnyel és közreműködött az intézményi pályázat elkészítésében.
 • Igen, ha a KA171-ben a pályázatot nyert kapcsolattartó oktató támogatja a kiutazást. A kapcsolattartóról a KA171 programkoordinátornál lehet érdeklődni.

Képzési célú mobilitás

Mi az a Staff Week program?

 • Számos egyetem szervez olyan egy hetes programot, ahol egyes tématerületeket kiemelve előadásokat, workshopokat szerveznek. Kiváló alkalom ez a jó gyakorlatok megismerésére, valamint további kapcsolatok építésére.

Csak partner intézményhez lehet menni képzési célú mobilitásra?

 • Nem, de azzal számolni kell, hogy felsőoktatási intézmények esetében a partner intézmények munkatársai mindig előnyt élveznek a többi érdeklődővel szemben. De ez ne riasszon el senkit.
 • Nem, képzést kínáló egyéb intézményekbe is lehet pályázni, pl. nyelv- vagy egyéb szakmai tanfolamokra.

Hogyan történik a regisztrációs díj kifizetése?

 • Ha a regisztrációs díj átutalással fizethető, akkor számlát kell kérni a fogadó intézménytől, és azt eljuttatni a NOI-ba, ahol intézkednek az átutalásról.
 • Ha a regisztrációs díj kártyás fizetéssel egyenlíthető ki, akkor azt a kiutazónak kell kifizetnie, majd a számlát a NOI felé továbbítani. Ez esetben a kiutazó részére történik az átutalás.
Frissítve: 2023.02.06.