Rektor

Az Óbudai Egyetem rektora Prof. Dr. habil. Kovács Levente.

Az Egyetem első számú felelős vezetője és képviselője a rektor. A rektor képviseleti jogát meghatározott ügyek tekintetében állandó jelleggel, vagy esetileg átruházhatja.

A rektort a Szenátus döntése és a Fenntartó jóváhagyása alapján, a Fenntartó előterjesztésére a köztársasági elnök bízza meg és menti fel. A rektor felett a munkáltatói jogokat a Fenntartó gyakorolja.

A rektor felelős az egyetem szabályszerű működéséért és működtetéséért, ennek keretében teljeskörűen gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, valamint megbízási jogviszonnyal kapcsolatosan a megbízót megillető jogosultságokat. A rektor a hatásköre és munkáltatói jogköre egy részének gyakorlását a Szervezeti és Működési Rend rendelkezései szerint átruházhatja.

Az Óbudai Egyetem rektora feladat- és hatáskörét részletesen az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat 1. kötete, a Szervezeti és Működési Rend tartalmazza.

Frissítve: 2024.05.10.