Látogatóknak

Az Óbudai Egyetem a hazai felsőoktatási egyik legsikeresebb szereplőjeként minőségi és versenyképes szolgáltatást kínál.

Az egyetem a gazdaságtudományok, az informatika, a műszaki, a természettudományok, a pedagógus és az agrár területen folytat képzést nappali, esti és levelező munkarenden.

A nemzetközi hírű intézmény az akadémiai program egészét kínálja a továbbtanulni szándékozók számára: 18 alapszak, 16 mesterszak és 4 doktori iskola. E mellett 5 felsőoktatási szakképzés  és számos szakirányú továbbképzés  ad lehetőséget a magukat képezni kívánók számára.

A képzés során a fő hangsúly az erős elméleti alapokon nyugvó, gyakorlatorientált, minőségi alap-, valamint az erre épülő magas színvonalú mesterképzésen van, melyhez a doktori képzés kínál tudományos továbbképzési lehetőséget.

Az egyetem a gyakorlatorientált képzések iránti elköteleződésének jegyében duális és kooperatív képzési formákat is kínál. Duális képzés esetén a tanulmányok megkezdésével párhuzamosan elkezdődik a szakmai gyakorlat, míg kooperatív képzés esetén a hatodik félév után nyílik lehetőség egy vagy két gyakorlati félév elvégzésére az egyetem valamely partner vállalatánál.

Kiemelt szerep jut a nemzetközileg jegyzett kutató-fejlesztő és innovációs tevékenységek végzésére, a gazdasági élet szereplőivel erős kapcsolatok ápolására és a XXI. század elvárásainak megfelelő infrastruktúra biztosítására. Az oktatási és kutatási tevékenységen kívül az intézmény a társadalmi szerepvállalás mellett is elhivatott. Ennek keretében az Óbudai Egyetem törekszik arra, hogy vidéki városokkal együttműködve segítse az adott régió felsőoktatási képzését.

Frissítve: 2024.05.10.