K+F+I szolgáltatások2023-04-27T10:31:36+02:00

K+F+I szolgáltatások

A kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások biztosítása az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) számára az egyik legfontosabb feladat, amelyet a központon belül működő Innovációs Irodával közösen valósítanak meg. Dr. Haidegger Tamás, az EKIK főigazgatója szerint „az innováció a magyar felsőoktatás számára a legfontosabb kitörési pont.”

Az EKIK az alábbi területeken nyújt kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatásokat vállalatok részére:

Modern ipari robottechnikai kutatás-fejlesztés (BARK Labor)2022-03-09T13:12:01+01:00

Kulcsszavak: robottechnika, ipari robotika, intelligens robotika, kollaboratív robotika, smart mechatronika, robot biztonságtechnika, ISO szabványosítás, autonóm járműbiztonság.

 • Folyamatos együttműködés a versenyszférával, ipari kutatási és fejlesztési folyamatok ismerete
 • Tudományos megközelítés, új technológiák ismerete és alkalmazása
 • Nívós pályázatokban partnerség, ipari technológiák alkalmazása a tudományos projektekben

A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ ipari csoportja magasan képzett mérnökinformatikusokkal, gépészmérnökökkel, mechatronikai mérnökökkel és villamosmérnökökkel (több tag tudományos fokozattal rendelkezik) aktívan részt vesz a modern ipari robottechnikai kutatás-fejlesztésben. A csapat Magyarországon egyedülálló robot infrastruktúrával dolgozik, modern ipari robotokkal és kollaboratív robotokkal. A kutatócsoport fő feladata az ipari megrendelések egyetemi környezetben való kutatás-fejlesztése, a tudományos megközelítés alkalmazása a versenyszférában.

Infrastruktúra

 • KUKA LBR IIWArobotkar
 • FanucM-430iA/2F robotkar
 • KUKA youBotoktatási  mobil robot
 • UR-16e robotkar
 • Saját fejlesztésű soros és párhuzamos kinematikájú robotok
 • Egyéb mobil és humanoid robotok

Célok

 • Modern ipari gyártástechnológiák fejlesztése, algoritmikus támogatása
 • Ipari robottechnológiák mechatronikai támogatása (pl. megfogók tervezése)
 • Magasszintű matematikai ismeretek felhasználása a modern ipari robotikában
 • Ipari megrendelések teljesítése, kibővítése új tudományos eredményekkel, oktatás
Orvosi robotikai kutatás-fejlesztés (BARK Labor)2022-03-09T13:17:36+01:00

Kulcsszavak: robottal támogatott sebészet, távsebészet, orvosi robotika, részleges autonómia, robot biztonsági szabványok, sebészeti készségek felmérése, sebészeti ontológiák, Surgical Data Science.

A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ orvosi robotikai csoport modern robottechnikai eszközökkel, a legújabb tudományos eredmények alkalmazásával támogatja az orvosi robotikai algoritmikusok kidolgozását. Magyarországon egyedülálló módon a BARK robotlaborjában elérhető a da Vinci sebészeti robotrendszer, amely jelenleg a piacvezető távsebészeti rendszer. A csoport fő kutatási-fejlesztési területe a sebészeti automatizálás, döntéstámogatás, sebészeti készségek felmérése, ultrahangos felvételek automatizálása.

Infrastruktúra

 • Da Vinci sebészrobot
 • Da Vinci ReserachKit (DVRK)
 • KUKA LBR IIWArobotkar
 • BARK Robotlabor

Kutatás-fejlesztési területek

 • Sebészeti automatizálás tudományos megközelítéssel
 • Sebészeti automatizálás területén készségfelmérés
 • Sebészeti döntéstámogatás
 • Sebészeti oktatás, kutatás, publikációs tevékenység
Egészségügyi mérnöki kutatás és fejlesztés (BioTech)2022-03-09T13:18:19+01:00

Kulcsszavak : orvosi képfeldolgozás, orvosi képalkotás, orvosi adatelemezés, bioinformatika, orvosi informatika, egészségmonitorozás, orvosi jelfeldolgozás, biotechnológia, szöveti mérnökség.

A BioTech Kutatóközpont (BioTech) az EKIK egészségügyi-mérnöki interdiszciplináris területén végez kutatásokat olyan új technológiák, szoftverek és hardverek kifejlesztése érdekében, amelyek hatékonyan támogatják az orvosi tudományterület előrehaladását a kutatásban és klinikai gyakorlatban egyaránt. A kutatóközpont folyamatosan infrastruktúrát biztosít az egyetemi kutatóknak és hallgatóknak a kiber-orvosi rendszerek tématerület széles körű művelésére, innovatív ötleteik megvalósítására

Eredmények

 • Digitális pathológiaiszoftverek fejlesztése
 • Beteg és egészséges szövetek elkülönítése orvosi képalkotással
 • Telemedicina keretrendszer fejlesztése
 • Immundiagnosztikai műszer kutatása és fejlesztése
 • Lélegeztető orvostechnikai eszköz kutatása és fejlesztése (MassVentil)

Infrastruktúra

 • Hardverfejlesztő helyiségblokk
 • Kísérleti/Vizsgáló helyiségblokk
 • Szoftverfejlesztő és tesztelő helyiségblokk
 • Gyors prototípusgyártó helyiségblokk

Kutatási-fejlesztési területek

 • Egészségügyi mérnöki kutatás és fejlesztés
 • Innováció segítése egyetemi környezetben, annak menedzselése
 • Tudományos eredmények gazdasági hasznosítása
 • Publikációs tevékenység, oktatás

Kapcsolat

 • Intézet neve: BioTechKutatóközpont (BioTech)
 • Kapcsolattartó neve: Prof. Dr. Kozlovszky Miklós
Kutatás-fejlesztés élettani szabályozások területen (Physcon)2022-03-09T13:18:59+01:00

Kulcsszavak: élettani szabályozások,  diabétesz, hemodialízisbiostatisztika, rákkutatás 

Az Élettani Szabályozások Kutatóközpont (PhysCon) az EKIK egészségügyi-mérnöki interdiszciplináris területén végez kutatásokat olyan új eljárások kifejlesztése érdekében, amelyek hatékonyan támogatják az orvosi tudományterület előrehaladását (kutatásban és klinikai gyakorlatban egyaránt) a mérnöki és informatikai tudományok aktuális ismereteinek bevonásával.

 

Eredmények

 • Élettani szabályozások modellezése daganatok esetében
 • Szabályozási algoritmusok kidolgozása mesterséges hasnyálmirigyhez
 • Biostatisztikaielemzés betegségek esetében
 • Hemodialízisgép szabályozási algoritmusainak kidolgozása

Infrastruktúra

 • Általános célú kutatási labor

Kutatási-fejlesztési területek

 • Élettani szabályozások modellezése
 • Irányításelmélet
 • Klinikai eredmények statisztikai feldolgozása
 • Oktatás

Kapcsolat

 • Intézet neve: Élettani Szabályozások Kutatóközpont
 • Kapcsolattartó neve: Dr. Drexler Dániel
Egészségügyi Közgazdaságtan és Technológiaértékelés (HECON)2022-03-09T13:19:33+01:00

Kulcsszavak: egészségügyi közgazdaságtan, egészségügyi technológia értékelés, egészségnyereség, társadalmi és gazdasági haszon, innováció, digitális egészségügy, orvostechnikai eszközök

A HECON az Óbudai Egyetem egészségügyi közgazdaságtani kutatási és oktatási stratégiájának kialakításáért felelős kutatóközpont. A HECON célja, hogy egyrészt alkalmazott kutatóközpontként támogassa a hazai és nemzetközi gyógyszer-, orvosi eszköz- és digitális egészségügyi alkalmazás innovációk technológiai értékelését, másrészt alapkutatásaival fejlessze az orvostechnikai eszközök technológiai értékelésének módszertanát. Egy új gyógyszer, orvosi eszköz vagy terápiás eljárás (szaknyelven egészségügyi technológia) bevezetése során fontos kérdés, hogy a már használatban levő kezelésekhez képest mennyire hatékony, biztonságos, és mennyire költséges az új. Az egészségügyi technológia értékelés alkalmazott tudomány, amelynek feladata, hogy fenti kérdéseket az egészségügyi döntéshozók számára tudományos igényességgel megválaszolja.

 

Kutatási módszerek

 • Klinikai vizsgálatok elemzése (hatásosság, biztonságosság)
 • Az egészségnyereség (életminőség javulás, megnyert életévek)
 • A költségek felmérése, összehasonlító elemzése
 • Az orvosi evidenciák szintézise és meta-analízise
 • Költséghatékonysági és költségvetési hatás-modellezés

Infrastruktúra  

 • Az elemzéshez és modellezéshez szükséges szoftverek: Stata, SPSS
 • Hozzáférés akadémiai irodalmi adatbázisokhoz
 • Korábbi kutatásokból több, mint húszezer betegadatot tartalmazó adatbázis

Eredmények

 • Rangos angol nyelvű folyóiratokban 14db, magyar nyelvű folyóiratokban 5db tudományos cikket publikáltak, (illetve fogadtak el közlésre) társszerzőkkel, amelyek közül 6db publikáció D1, 3 db publikáció Q1, 3db publikáció Q2, 1 db publikáció Q3, 3 db publikáció Q4, és 3 db nem besorolt publikáció. Ezek a közlemények összesen 63,008 impakt faktortképviselnek.
 • A HECON munkája során 12db nemzetközi és hazai tudományos tanácsadó professzorral működött együtt. Két H2020-as és két Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott kiválósági programban láttak el koordinációs és kutatási feladatokat. A 2021-es év folyamán tizenhárom PhD hallgatóval dolgozott együtt, akik közül két hallgató védte meg értekezését.
 • Az orvostechnikai eszközökés a digitalizálódó egészségipar terén, az új EU-s Medical Device Regulation (MDR) követelményeit szem előtt tartva, a HECON munkatársai folytatták korábban megkezdett kutatásaikat (klinikai bizonyítékok értékelése), sikeresen pályáztak új kutatási projektre, nemzetközi publikációkat közöltek, konferenciákat szerveztek, és új graduális, illetve PhD tárgyakkal bővítették oktatási anyagiakat.

Kapcsolat

 • Kapcsolattartó neve: Dr. Zrubka Zsombor
 • E-mail cím: zrubka.zsombor@uni-obuda.hu

Az együttműködési formákat minden esetben a partnerrel közösen dolgozzák ki, egyedi árajánlattal.

Leggyakoribb szolgáltatások:

 • Eszközfejlesztés, műszaki modell vagy prototípus előállítása a saját vagy a partner eszközparkjával
 • Piackutatás, lehetőséganalízis, kibővített irodalomkutatás a fenti területeken
 • Alkalmazott kutatás
 • Business Project közös, oktatási célú megvalósítása
 • Szakmai hálózatépítés, közös szakmai rendezvények megvalósítása
Frissítve: 2023.04.27.
Go to Top