CEEPUS mobilitási program

Central European Exchange Program for University Studies

A CEEPUS csereprogram célja, hogy a felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. A program kiemelt figyelmet fordít a kutatási tevékenységek, közös doktori programok támogatására.

A program működési keretét a tagországok által felajánlott ösztöndíjhónapok adják. Az aktuális tanévet megelőzően a CEEPUS Miniszteri Konferencián rögzítik az egyes országok által a fentiekben meghatározott célokra biztosított mobilitási keretet, valamint a vendéghallgatók és -oktatók havi illetményét. Mivel minden ország a beérkező ösztöndíjasai részére nyújt támogatást, az ösztöndíjak mértéke országonként változó. Az aktuális támogatási összegek a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) olvashatók, az egyes országzászlókra kattintva.

Jelenleg a következő országok akkreditált felsőoktatási intézményeibe lehet utazni CEEPUS támogatással:

Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

További információk

A program keretében a felsorolt országok felsőoktatási intézményeinek tanszékei létesíthetnek hálózatot, amely keretében a mobilitások megvalósíthatók. Lehetséges ugyanakkor hálózaton kívüli, ún. freemover mobilitás is, lásd alább.

Az Óbudai Egyetem oktatói több CEEPUS hálózatban vesznek részt:

hálózat száma

hálózat neve

ÓE kar

ÓE koordinátor

ÓE  koordinátor e-mail címe

BA-1402-05-2324

New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

PhD Gyula Szabo

szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu

BG-0722-12-2324

Computer Aided Design of automated systems for assembling

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

Agota Dregelyi-Kiss

dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu

HU-0028-17-2324

Active Methods in Teaching and Learning Mathematics, Informatics and their Applications

Kando Kalman Faculty of Electrical Engineering

PhD Judit Kovács

kovacs.judit@uni-obuda.hu

PL-0062-19-2324

Applied Geoinformatics (CEE-GIS)

Alba Regia Faculty of Technology, Institute of Geoinformatics

PhD Andrea Podör

podor.andrea@amk.uni-obuda.hu

PL-0701-12-2324

Engineering as Communication Language in Europe

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

PhD Árpád Czifra

czifra.arpad@bgk.uni-obuda.hu

RS-1511-04-2324

Research and Development of New Technologies for Innovative Services in Sustainable Logistics 4.0

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

Dr. György Czifra

czifra.gyorgy@bgk.uni-obuda.hu

SI-0217-17-2324

Tartaléklistás hálózatok:

RS-1813-01-2324 (Umbrella)

SK-0067-19-2324 (Umbrella)

ADVANCES IN MACHINING: Education and Manufacturing Challenges in Industry 4.0 Environment- part 3

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

Dr Balázs Mikó

miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

RS-0704-12-2324 (Umbrella)

Research and Education in the Field of Graphic Engineering and Design

Rejto Sándor Faculty of Light Industry Engineering

DLA habil. Róbert Németh

nemeth.robert@rkk.uni-obuda.hu

HU-1506-04-2324 (Umbrella)

Ergonomics and Human Factors Regional Educational CEEPUS Network (ÓE koordináció)

Donát Bánki Faculty of Mechanical and Safety Engineering

PhD Gyula Szabo (hálózati koordinátor is)

szabo.gyula@bgk.uni-obuda.hu

HU-1408-05-2324 (Umbrella)

SZEnetwork in Business Studies

Keleti Faculty of Business and Management

Associate Professor Noemi Piricz

piricz.noemi@kgk.uni-obuda.hu

Az egyes hálózatokról bővebb információ megtalálható a https://www.ceepus.info oldalon. Hálózati pályázat beadási határideje: minden év január 15.

Hálózaton kívüli, freemover mobilitások: Ha a hallgató vagy az oktató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására általában a tavaszi szemeszteri mobilitásokra van lehetőség.

A 2023/2024-es tanév őszi félévére Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Koszovó, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia egyetemein teljesítendő mobilitásra nyújtható be freemover pályázat. A pályázatok benyújtásának határideje országonként eltérő lehet. Bővebb információ a fogadó ország nemzeti irodájától kapható.

A 2024. tavaszi félévi freemover kiutazásra várhatóan július 1-től november 30-ig lehet pályázni, a felhívást és a határidőket a Tempus Közalapítvány teszi közzé a honlapján: https://tka.hu/palyazatok/114/ceepus

Mobilitástípusok:

 • Hallgatói mobilitás:
  • tanulmányi célú (részképzés): 3-5 hónap (kreditbeszámítással)
  • rövid távú tanulmányút: min. 21 nap, legfeljebb 2 hónap (célja lehet szakdolgozati konzultáció, kutatás, speciális mérés, laborhasználat, stb.)
  • hálózaton belüli csoportos szakmai kirándulás: 3-5 nap
  • hálózaton belüli speciális kurzus, nyári egyetemi program: min. 6 nap
 • Munkatársi mobilitás:
  • oktatási célú mobilitás, min. 5 nap, 6 óra
  • hálózaton belüli koordinációs találkozó: 2-3 nap

Ösztöndíj összegek:

A 2022/2023. tanévre vonatkozó ösztöndíj összegek megtalálhatók a https://www.ceepus.info/ oldalon az egyes országzászlókra kattintva.

Kiegészítő támogatások kiutazó hallgatóknak:

A kiutazói kiegészítő támogatások célja, hogy a fogadó ország által biztosított havi ösztöndíjon felül többlettámogatást nyújtson a Magyarországról fizikai mobilitás keretében kiutazó hallgatók számára a CEEPUS programban való részvételhez.

 1. Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás

2022-től lehetőség van kiutazó diákok számára esélyegyenlőségi kiegészítő támogatást igényelni. Azok a hallgatók jogosultak a kiegészítő támogatásra, akik az alább felsoroltak közül legalább egy szempont szerint érintettek:

 • egészségügyi akadályokkal küzdenek, vagy
 • esti vagy levelező tagozatos diákok, vagy
 • kisebbségi csoporthoz tartozók, vagy
 • menekültek, vagy
 • társadalmi akadályokkal küzdők (pl. egyik szülő nem rendelkezi középfokú végzettséggel, vagy ha a pályázaó önmaga szülő/gondviselő, vagy a hallgató az állami ellátórendszerbe tartozott, vagy árva / félárva hallgató, vagy nagycsaládban élő hallgató); vagy
 • gazdasági nehézségekkel küzdők (pl. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetére való tekintettel többletpontokat kapott a felvételi eljárás során, vagy Bursa Hungarica ösztöndíjat kap, vagy rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjat kap, vagy HÖOK mentorprogram kedvezményezettje volt, vagy az Út a felsőoktatásba vagy Út a diplomához kedvezményezettje, vagy a roma szakkollégium tagja, vagy felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült, vagy a szociális körülményeiben hirtelen változás állt be, vagy fizetett állással rendelkezik (ami a mobilitás időtartama alatt fizetéskiesést jelent), vagy önköltséges képzésben vesz részt); vagy
 • földrajzi akadállyal küzdő hallgató (a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa).

A kiegészítő támogatás a mobilitás időtartamára igényelhető, összege havi 30.000,- Ft. Kiegészítő támogatás pályázati felhívása és igénylőlapja letölthető itt:

A kitöltött pályázati űrlapot, és a jogosultság igazolására vonatkozó nyilatkozatot a hálózati koordinátornak kell leadni a mobilitást megelőzően legalább egy hónappal. A kiegészítő támogatás összegét az Egyetem bankszámlára utalja.

 1. Útiköltség támogatás

A program keretében kiutazó hallgatók utazási átalánytámogatásra jogosultak, melynek alapja a fogadó nemzeti iroda által a kiutazónak megítélt és igazoltan megvalósított CEEPUS ösztöndíjas időszak. A kiutazók mobilitásonként egyszer jogosultak az utazási támogatásra. Az utazási támogatásra való igényt a kiutazóknak kell jelezni a küldő intézmény hálózati koordinátora felé.

A támogatásra az alábbi országráták alapján jogosult a hallgató:

 • Albánia 18.000 Ft
 • Ausztria 6.000 Ft
 • Bosznia-Hercegovina 18.000 Ft
 • Bulgária 18.000 Ft
 • Csehország 6.000 Ft
 • Észak-Macedónia 18.000 Ft
 • Horvátország 12.000 Ft
 • Koszovó 18.000 Ft
 • Lengyelország 18.000 Ft
 • Moldova 18.000 Ft
 • Montenegró 18.000 Ft
 • Románia 12.000 Ft
 • Szerbia 12.000 Ft
 • Szlovákia 6.000 Ft
 • Szlovénia 6.000 Ft

További felvilágosítás kérhető , a hálózati koordinátoroktól, vagy az ÓE intézményi CEEPUS koordinátorától: Székely Ágnes (szekely.agnes@uni-obuda.hu).

Sikeres pályázást és élményekkel teli kiutazást kívánunk!

Frissítve: 2024.05.10.