Makovecz program

A program célja

A magyarországi és külhoni magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények közötti kölcsönös hallgatói mobilitások rendszerének megteremtése, az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakítása.

A program keretében tanulmányi célú részképzést, illetve oktatási tevékenységet lehet folytatni a külhoni partneregyetemeken.

A részképzés és oktatás magyar nyelven folyik.

Célcsoport

Szülőföldjükön tanulmányokat folytató külhoni magyar felsőoktatási hallgatók és oktatók, valamint magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói. A mobilitási programra alap-, mester-, és doktori képzésen résztvevő hallgatók is pályázhatnak. A konkrét lehetőségeket a partner intézmények szerződésben rögzítik.

Résztvevők

Az Ösztöndíjprogramban az alábbi külhoni felsőoktatási intézmények, mint kijelölt intézmények vehetnek részt:

 • Erdélyben és a Partiumban:
  • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
  • Partiumi Keresztény Egyetem
  • Babes-Bolyai Tudományegyetem
  • Egyetemi Fokú Protestáns Teológiai Intézet
  • Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Nyelvű Művészeti Kara
 • Felvidéken:
  • Selye János Egyetem
  • Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara
 • Kárpátalján:
  • II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
 • Vajdaságban:
  • Újvidéki Egyetem, elsősorban annak szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara
 • Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

A program 2021/2022. évi kiírása megtekinthető Magyarország Kormányának honlapján.

A Keretprogram szerkezete

 • Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzéseket működtető felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók, illetve a külhoni képzések után érdeklődő anyaországi hallgatók részére speciális támogatást biztosít, mellyel a Keretprogram időszakában külhoni magyar és anyaországi hallgatók vehetnek részt 1-5 hónapos részképzésekben az intézményközi együttműködésekben résztvevő felsőoktatási intézményekben.

 • Makovecz Oktatói Ösztöndíjprogram

Az oktatói mobilitás növelése és egyúttal a külhoni magyar nyelvű képzések akkreditációs szempontból történő megerősítése érdekében az emberi erőforrások minisztere a kijelölt külhonban működő felsőoktatási intézményekben meghatározott létszámban oktatói álláshelyek létesítéséhez biztosít magyar költségvetési forrást.

Frissítve: 2024.05.10.