Hallgatói Önkormányzat

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1084 Budapest, Tavaszmező utca 17. A épület Alagsor

HonlapFacebook

TELEFON

EHÖK iroda
+36 (1) 666-5059

A Hallgatói Önkormányzat

Az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzata a egyetem hallgatóinak önálló önkormányzati szervezete, melynek tagja minden, a egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy. A HÖK az egyetem önkormányzata részeként működik, működési rendszerét, szervezeti felépítését szervezeti és működési szabályzata útján maga alakítja ki. Gyakorolja a hallgatói jogviszonyból származó kollektív jogokat, ellátja a hallgatók alanyi jogú képviseletét a döntéshozó és előkészítő testületekben. Az egyetem más szervezeti egységeivel együttműködve, az azok vezetésétől elvárt, a működéshez szükséges információkra, együttműködési készségükre építve látja el feladatait. Együttműködik hazai és külföldi hallgatói önkormányzatokkal, szervezetekkel, illetve együttműködhet bármely más szervezettel, melynek céljai az egyetem szellemével összeegyeztethetőek. Működéséhez, előírt feladatainak ellátásához szükséges tárgyi és anyagi feltételeket az egyetem vezetése biztosítja, amelyek jogszerű felhasználását a egyetemi rektor ellenőrzi.

A Hallgatói Önkormányzat feladatai

Ellátja a egyetem hallgatóinak érdekképviseletét, érdekvédelmét, gyakorolva törvényekben, és más egyeteminál magasabb jogszabályokban, valamint egyetemi és kari szabályzatokban, továbbá egyetemi és kari tanácsi határozatokban ráruházott, a hallgatói jogviszonyból származó kollektív döntési, egyetértési, javaslattételi és ellenőrzési, véleményezési jogokat. Segíti az egyetemi autonómia kialakítását és gyakorlását, az oktatás színvonalának emelését, az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítását, az oktatók és hallgatók közötti jó viszony kialakítását és fenntartását, a egyetemi közélet élénkítését. Szervezi az egyetemi diákéletet, hozzájárul a hallgatók szakmai területükön túlmutató ismereteinek, képességeinek fejlesztéséhez, felkészíti őket a közéleti szerepvállalásra. Az egyetem hagyományainak ápolása, hagyományteremtés. Ily módon feladata például a ballagások, ifjúsági napok, tanulmányi utak szervezése, rendezése, felügyelete stb.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Szervezet

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
kollégiumi ügyekért felelős elnökségi tag
gazdasági ügyekért felelős elnökségi tag
szociális ügyekért felelős elnökségi tag
Frissítve: 2023.05.08.