Impresszum

Az Óbudai Egyetem mindent megtett azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal ezen az infomációk bármilyen használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra referenciák elhelyezhetők könyvekben, más on-line szolgáltatásokban, vagy más médián, de sem az egész tartalom, sem annak részei nem használhatók fel, nem publikálhatók, és nem terjeszthetők az Óbudai Egyetem előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet az info@uni-obuda.hu cimre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módozatát írja le.

Prof. Dr. habil. Kovács Levente
Rektor, felelős kiadó

Iván Csaba
Informatikai irodavezető

Turucz Tamás
Webmester

Frissítve: 2024.05.10.