Tudományos Diákkör (TDK)

Az Óbudai Egyetem – a küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően – arra törekszik, hogy az egyetemi tanulmányok alatt – annak eredményeként – minden hallgató a tehetségének és szorgalmának megfelelő lehető legmagasabb képzettségi szintre jusson.

A magyar felsőoktatásban a hét évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri tevékenység a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás-nevelés legfontosabb formája. Az oktató-hallgató közös tevékenységén keresztül a TDK az önképzés és a tudósképzés színtere is, amelynek során kiemelkedő tanárok segítenek az érdeklődő hallgatóknak a tudományos gondolkodás és kutatás megalapozásában, illetve az első sikerek elérésében.

A tudományos diákkör célja a kötelező tananyaggal kapcsolatos tudományos ismeretek elmélyítése, bővítése, a tudományos igényű önképzés, a képzési követelményeket, a tantervi kötelezettséget meghaladó tudás elsajátítása, az alkotókészség kifejlesztése, a hallgatók bevonása a tudományos kutatásba, továbbá a diákköri munka során elért egyéni eredmények szakmai nyilvánosságának és megítélésének biztosítása, hasznosításának elősegítése.A tudományos diákkörökben a hallgatók kutatómunkát folytatnak, amelynek eredményeit pályamunkában összegzik. Az így létrehozott alkotásokat a felsőoktatási intézményekben tudományos diákköri konferenciákon mutatják be.

Az intézményi hallgatói TDK konferenciák azok a szakmai fórumok, ahol a szakmai követelményeknek és elvárásoknak megfelelő dolgozatokat kiválasztják és ajánlják az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való ismertetésre, bemutatásra.

A Tudományos Diákköri Konferencia fő célja, hogy támogassa és elismerje a felsőoktatási tudományos tevékenység minden résztvevőjét, így az oktatókat, kutatókat és mindenekelőtt a tehetséges hallgatókat. Hangsúlyos célként jelenik meg, hogy a legkiválóbb egyetemisták tudományos munkáinak és eredményeinek bemutatási és értékelési fóruma legyen, és ez által ösztönözze az intézmény keretei között a hallgatók kutatási tevékenységét, tudományos fejlődését. A tudományos diákköri munka hathatós segítséget ad a tudományos munkában való elmélyedésben és az önálló színvonalas kutatómunka megalapozásában.

Miért fontos?

  • Kitűnő tanár-diák együttműködés jellemzi.
  • Kiváló tudású és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek kerülnek ki a tudományos diákkörökből.
  • A mester és PhD programok felvételi követelménye, valamint a külföldi egyetemek tanulmányi ösztöndíjainak és pályázatainak feltétele a tudományos konferenciákon való részvétel.
  • A munkaerő-piacon nagyobb eséllyel pályáznak azon hallgatók, akik tanulmányaik alatt TDK-n vettek részt.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács minden páratlan évben rendezi meg az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), amely elsőrangú megmérettetési lehetőség a szakma legjobbjaival. Az OTDK az ország legnagyobb tudományos rendezvénye, a tudomány iránt érdeklődő fiatalok bemutatkozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsolatos törekvéseinknek. Az OTDK-n a jövő kutatói és egyetemi oktatói mutatkoznak be tudományos munkáikkal, melyből doktori munkák és sikeres publikációk jöhetnek létre. Az OTDK-ra azon fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi TDK konferenciákon erre teljesítményükkel jogosultságot szereztek.

Az Óbudai Egyetem lehetőséget biztosít a kiemelkedő színvonalú hallgatói kutatómunkák hazai és nemzetközi színtereken való bemutatására, ezen keresztül az elismerés megalapozására.

Frissítve: 2024.05.10.