Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

TELEFON

Az ETDT irányítja, koordinálja és szakmailag ellenőrzi az egyetemi tudományos diákkörök munkáját, az intézményi tudományos diákköri konferenciák szervezését. Segíti a kiemelkedő színvonalú tudományos diákköri pályamunkák részvételét az országos, illetve társintézmények tudományos diákköri konferenciáin, hazai és külföldi szakmai tudományos rendezvényeken. Az ETDT feladata többek között a Tudományos Diákköri Szabályzat megalkotása, kapcsolattartás az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal, valamint annak szakmai bizottságaival, bel- és külföldi társszervezetekkel, egyesületekkel. Az ETDT tesz javaslatot az egyetemi TDK konferenciák időpontjára, koordinálja azok lebonyolítását. Biztosítja a tudományos diákköri tevékenység szakmai nyilvánosságának megteremtését, publikálását, hasznosítását.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
szavazati jogú tag
szavazati jogú tag
szavazati jogú tag
szavazati jogú tag
szavazati jogú tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
szavazati jog nélküli tag
Frissítve: 2023.11.30.