Értékelési szempontok a 2023/24 tanév tavaszi félévében megvalósítandó mobilitások bírálatához

Az Erasmus+ projekt sikeres megvalósítása, a minőségbiztosítási szempontok figyelembevétele és a mobilitási források maximális kihasználása érdekében a 2023/2024. tanév tavaszi félévében tervezett mobilitásokra vonatkozó elbírálási szempontok az alábbiak:

 • pályázati felhívásban meghirdetett bírálati szempontok.
 • Csak az online felületen benyújtott igényekhez kerül mobilitás allokálásra. További igényeket nem tudunk fogadni a félév során. Csak a megítélt támogatás erejéig fogadunk módosítási igényeket.
 • Az először utazók előnyt élveznek, ha a szervezeti egység vezetője (rektor, dékán stb.) támogatja a mobilitást.
 • Az egységvezetőtől beérkezett rangsor az allokáció alapja, az itt felsorolt szempontok kiegészülhetnek további kari szempontokkal is.
 • Az Erasmus+ program keretében az oktatási célú mobilitás prioritást élvez, ezért az oktatók esetében csak oktatási célú mobilitás megvalósítása után támogatható képzési célú mobilitás.
 • Támogatás 2-5 munkanapra lehetséges.
 • A nyelvi képzéseknél is maximum 5 nap támogatható.
 • A 300 km-nél rövidebb légvonalban mért távolságra lévő partnerekhez a mobilitás maximális támogatási időtartama 4 nap.
 • Az oktatók tanévente kétszer, indokolt esetben háromszor utazhatnak (vezetői indoklás szükséges). Az adminisztrációs munkatársak tanévente egyszer utazhatnak. A mobilitások száma az Erasmus+ mobilitási programokra (KA131, KA171) együtt értendő. Jelen pályázatnál – főleg az adminisztratív munkatársak képzési célú támogatásánál – figyelembe vesszük, ha valaki az elmúlt évben már részt vett ilyen típusú mobilitáson. (Az oktatóknak a jövőben érdemes megtervezni, hogy melyik félévben hány mobilitást kívánnak megvalósítani, illetve az adminisztratív munkatársak eldönthetik, hogy melyik félévben kívánnak képzésen részt venni.)
 • A fogadó intézmény és a mobilitás időpontja módosítható az eredetileg beadott tervhez képest. A módosítást a kar / szervezeti egység vezetőjének jóvá kell hagynia. Az előzetes jelentkezés során és a pályázatban jelzett mobilitási tevékenységgel kapcsolatos változásról (cél, időpont, időtartam) egyrészt a kari Erasmus koordinátort, másrészt a NOI-t előzetesen írásban értesíteni kell (mobility@uni-obuda.hu).
 • Az Erasmus program „zöld utazás” keretében plusz támogatással járul hozzá a környezetvédelmi törekvésekhez – vagyis emelt összegű útiköltség támogatást biztosít azokhoz a kiutazásokhoz, amelyek fenntartható közlekedési eszközzel történnek (pl. vonat, busz, vagy autó több utassal). A rendelkezésre álló pénzügyi kerettől függően magasabb támogatás adható a 100-1999 km közötti (légvonalban mért) távolságokra, ha azokhoz nem repülőgépet, hajót vesznek igénybe. A zöld utazás megtörténtét a hazatérés után számlával vagy jegyekkel hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Előzetesen engedélyezhetünk olyan mobilitásokat, ahol még nincs a fogadó intézménnyel érvényes együttműködési szerződése az Egyetemnek. A támogatási szerződés megkötése viszont csak az intézményi együttműködési szerződés megkötése után lehetséges.
 • A beküldött rangsorokat is figyelembe véve tartanunk kell a mobilitásokra vonatkozó 2/3 oktatás – 1/3 képzés arányt némi rugalmassággal.

Az fent leírt szempontokon kívül az Óbudai Egyetem külföldi kiküldetésre vonatkozó szabályzata, az Erasmus+ programban meghatározott, oktatási és munkatársi mobilitásra vonatkozó általános feltételek, illetve a Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződésben rögzített szempontok a mérvadók, amelyek minden Erasmus+ támogatottra vonatkoznak, ezt az Erasmus+ Támogatási szerződés aláírásával tudomásul veszik.

Frissítve: 2024.02.21.