Pályázati felhívás – 2023/24 tanév tavaszi félévében tervezett mobilitásokra

Fenti célok megvalósítása érdekében az ÓE Nemzetközi Oktatási Iroda (NOI) pályázatot ír ki Erasmus+ oktatási és képzési mobilitások támogatására programországok (az Európai Unió országai, Észak-Macedónia, Szerbia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország) és – kreditmobilitás keretében – partnerországok (az előző pontban nem felsorolt bármely más ország) intézményeiben. Kérjük, hogy a kreditmobilitás pályázat benyújtásában közreműködő oktatók is jelezzék kiutazási szándékukat az adott időszakra vonatkozóan.

A 2024. február 1. és 2024. július 31. között megvalósítandó mobiliásokra 2023. december 10-ig kell jelentkezni. A pályázat két fordulóból áll: 1.) előzetes regisztráció és 2.) a pályázat benyújtása.

 • Előzetes regisztráció (határidő: 2023. december 10.):
 • A tervezett mobilitási tevékenységet, fogadó intézményt, tervezett időtartamot a https://mobility.uni-obuda.hu oldalon, az Erasmus+ program megfelelő (outgoing staff / teacher) felhívása alatt, új regisztrációt indítva kell megadni. A regisztráció során kérjük kifejteni az egyéni motivációt, a mobilitási programban való részvétel várható eredményét, karra/intézetre/szervezeti egység nemzetköziesítési törekvéseire gyakorolt hatását.
 • A regisztráció során legfeljebb 2 fogadó intézmény jelölhető meg. Az intézmények sorrendje egyben preferencia is.
  • A beérkezett regisztrációkat a NOI összesítve megküldi a karok, illetve egyéb szervezeti egységek vezetői részére jóváhagyásra és prioritási sorrend felállítása céljából. A beérkezett regisztrációkat az előzetesen meghatározott értékelési szempontrendszer alapján a kar, központi szervezeti egység esetén a szervezeti egység vezetője rangsorolja, a támogathatóságról a kar dékánja, illetve a szervezeti egység vezetője hoz döntést. A benyújtott jelentkezések elbírálásánál előnyt élveznek:
   • az Erasmus programban először pályázók,
   • a kar stratégiai partnerintézményéhez utazók,
   • oktatók esetében az oktatási célú mobilitások,
   • azok az oktatók, akik idegen nyelvű kurzust biztosítanak a beutazó hallgatóknak,
   • a nemzetközi kreditmobilitási pályázat benyújtásában közreműködő oktatók a nemzetközi kreditmobilitási program vonatkozásában,
   • a nemzetköziesítési célok elérését támogató kiutazások,
   • az előző kiutazások után disszeminációs és promóciós tevékenységet megvalósító résztvevők.
  • A rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig támogathatók a tervezett kiutazások. A kari / szervezeti egységi rangsor alapján a pályázók támogatott, várólistás vagy elutasított státuszt kaphatnak. Elutasításra csak a formai hibás, a pályázati kiírás, valamint az Erasmus+ szabályaival össze nem egyeztethető, illetve a munkahelyi vezető által nem támogatott pályázatok kerülnek.
  • A regisztráció eredményének visszaigazolása után a támogatottak részére megítélt összeg a megvalósítási időszak alatt rendelkezésre áll. A kiutazás előtt legalább 5 héttel kérjük a konkrét kiutazási adatokat tartalmazó Pályázatot benyújtani.
  • Amennyiben a tervezett mobilitás nem valósul meg, a lemondást kérjük mielőbb jelezni a kari koordinátor felé és a mobility@uni-obuda.hu e-mail címre is. A visszalépések során felszabaduló összeget a várólistás pályázók támogatására használjuk fel. Visszalépés esetén csak várólistán szereplő kiutazó támogatható. A várólistás pályázók támogatása az adott kar vagy szervezeti egység rangsora és a mobilitás megvalósíthatósága alapján történik.

2. Pályázat benyújtása (határidő: legkésőbb a kiutazás előtt 5 héttel):

 • Erasmus+ pályázatot benyújthatnak azok az oktatók és munkatársak, akik előzetes regisztrációja támogatott státuszt kapott. A pályázatot a kiutazást megelőzően legalább 5 héttel korábban elektronikusan kell benyújtani a mobility.uni-obuda.hu oldalon, az online regisztráció folytatásként. A pályázati dokumentumok letölthetők honlapunkról: https://uni-obuda.hu/oktatasi-es-kepzesi-mobilitas/
 • Kiegészítő pénzügyi támogatás fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak részére Az Óbudai Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg munkatársak számára, akik a 2023/24-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.
  A részletes pályázati felhívást és a pályázati űrlapot e-mailben küldjük meg a támogatottak részére.

Bővebb információ, az ösztöndíj és az útiköltség-támogatás összege, valamint a regisztráció kitöltéséhez az online űrlap elérhetősége a Pályázati felhívásban található. A mobilitások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó Alapelveket a Pályázati felhívás 1.sz. melléklete tartalmazza. A regisztráció és a pályázat benyújtásával minden pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az alapelveket kötelező érvénnyel elfogadja és betartja.

Az ERASMUS szabályokat az egyetem kiküldetésre vonatkozó belső szabályzata egészíti ki.

Megvalósított mobilitásra utólag nem nyújtható be pályázat és nem köthető támogatási szerződés. Nem támogatható más forrásból finanszírozott, vagy a fogadó fél által finanszírozott kiutazás a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

A költségvetési keretek minél hatékonyabb felhasználása érdekében min. 2, max. 5 nap időtartam támogatható. Amennyiben a küldő és a fogadó intézmény között kevesebb, mint 300 km távolság van, akkor legfeljebb 4 nap támogatható.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari Erasmus+ koordinátorokat (elérhetőségeik: https://uni-obuda.hu/kapcsolattartok/) vagy Gerlei Dorottyát (mobility@uni-obuda.hu) kereshetik. A központi egységeknél dolgozó munkatársak részére Gerlei Dorottya (mobility@uni-obuda.hu) áll rendelkezésre.

Sikeres pályázást és élményekkel teli mobilitást kívánunk!

Nemzetközi Oktatási Iroda

Frissítve: 2024.02.21.