Kapcsolattartók

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda

(nemzetközi koordináció, nemzetközi szerződések, nemzetközi szervezeti tagságok, stb.)

BARANYI Emese, irodavezető

baranyi.emese@uni-obuda.hu

Tudományszervezési Iroda

(nemzetközi konferenciák, nemzetközi kiadványok)

SZAKÁL Anikó, irodavezető
szakal.aniko@uni-obuda.hu

Nemzetközi Oktatási Iroda

(mobilitási programok: Erasmus, Stipendium Hungaricum, CEEPUS stb.)

VERES Erzsébet, irodavezető
veres.erzsebet@uni-obuda.hu

SZÉKELY Ágnes, irodavezető helyettes
szekely.agnes@uni-obuda.hu

TAMÁS Melinda, nemzetközi hallgatók koordinátora
international@uni-obuda.hu

KÉSZ Ákos, hallgatói SH koordinátor
international@uni-obuda.hu

SOMLYAI Nikolett, SZIGETI Julianna, Erasmus kiutazó hallgatói koordinátorok
outgoing@uni-obuda.hu

VASS András, Erasmus beutazó hallgatói koordinátor
incoming@uni-obuda.hu

HANGAY-TÍMÁR Boglárka, oktatói mobilitási koordinátor
mobility@uni-obuda.hu

de NEMESKER Györgyi, nemzetközi oktatási tanácsadó
denemesker.gyorgyi@uni-obuda.hu

VÉGVÁRINÉ DR. KOTHENCZ Zsuzsanna, önfinanszírozó jelentkezők koordinátora
kothencz.zsuzsanna@uni-obuda.hu

MAYER Nikolett, gazdasági ügyintéző
mayer.nikolett@uni-obuda.hu

ERASMUS program felelősei a karokon 

Alba Regia Műszaki Kar

HAJNAL Éva, PhD, kutatási dékánhelyettes
hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu

UDVARDY Péter, Erasmus koordinátor
udvardy.peter@amk.uni-obuda.hu

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

HORVÁTH Richárd, kutatási dékánhelyettes
horvath.richard@bgk.uni-obuda.hu

LUKÁCS Judit, Erasmus koordinátor
lukacs.judit@bgk.uni-obuda.hu

Keleti Károly Gazdasági Kar

KOZMA-LORASZKÓ Andrea, Erasmus koordinátor
loraszko.andrea@kgk.uni-obuda.hu

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

ISTÓK Róbert, Erasmus koordinátor
internationa@kvk.uni-obuda.hu

NAGYNÉ-GÖRGICS Bernadett, koordinátor
gorgics.bernadett@kvk.uni-obuda.hu

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnök Kar

CSANÁK Edit, kutatási dékánhelyettes
csanak.edit@rkk.uni-obuda.hu

VIRÁGH Tibor, Erasmus koordinátor
viragh.tibor@rkk.uni-obuda.hu

Neumann János Informatikai Kar

KERTÉSZ Gábor, PhD, kutatási dékánhelyettes
kertesz.gabor@nik.uni-obuda.hu

Prof. Dr. LAZÁNYI Kornélia Erasmus beutazó koordinátor
lazanyi.kornelia@nik.uni-obuda.hu

ZÁBORSZKY Ágnes Erasmus kiutazó koordinátor
zaborszky.agnes@nik.uni-obuda.hu

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

FÁCZÁNYI Zsuzsanna, kutatási dékánhelyettes
faczanyi.zsuzsa@uni-obuda.hu

KISSNÉ FEKETE Judit, külügyi koordinátor
fekete.judit@uni-obuda.hu

Frissítve: 2024.05.22.