Kapcsolattartók

Nemzetközi Kapcsolatok Iroda

(nemzetközi koordináció, nemzetközi szerződések, nemzetközi szervezeti tagságok, stb.)

TAFFERNER-GULYÁS Viktória, irodavezető
tafferner.viktoria@uni-obuda.hu

Tudományszervezési Iroda

(nemzetközi konferenciák, nemzetközi kiadványok)

SZAKÁL Anikó, irodavezető
szakal.aniko@uni-obuda.hu

Nemzetközi Oktatási Iroda

(mobilitási programok: Erasmus, SH, stb.)

VERES Erzsébet, irodavezető
veres.erzsebet@uni-obuda.hu

KARDOS-VARGA Krisztina, SH programkoordinátor
varga.krisztina@uni-obuda.hu

PAP Barnabás, STRICZKY Panna, hallgatói SH koordinátorok
international@uni-obuda.hu

SOMLYAI Nikolett, SZIGETI Julianna, Erasmus kiutazó hallgatói koordinátorok
outgoing@uni-obuda.hu

VASS András, Erasmus beutazó hallgatói koordinátor
incoming@uni-obuda.hu

HANGAY-TÍMÁR Boglárka, oktatói mobilitási koordinátor
mobility@uni-obuda.hu

ERASMUS PROGRAM FELELŐSEI A KAROKON

Alba Regia Műszaki Kar

HAJNAL Éva, PhD
kutatási dékánhelyettes

hajnal.eva@amk.uni-obuda.hu

UDVARDY Péter
Erasmus koordinátor
udvardy.peter@amk.uni-obuda.hu

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

HORVÁTH Richárd
kutatási dékánhelyettes
horvath.richard@bgk.uni-obuda.hu

SZAKÁCS Tamás
Erasmus koordinátor
szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu

Keleti Károly Gazdasági Kar

KOZMA-LORASZKÓ Andrea
Erasmus koordinátor
loraszko.andrea@kgk.uni-obuda.hu

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

ISTÓK Róbert

Erasmus koordinátor
istok.robert@kvk.uni-obuda.hu

NAGYNÉ-GÖRGICS Bernadett

koordinátor
gorgics.bernadett@kvk.uni-obuda.hu

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnök Kar

CSANÁK Edit

kutatási dékánhelyettes
csanak.edit@rkk.uni-obuda.hu

VIRÁGH Tibor

Erasmus koordinátor
viragh.tibor@rkk.uni-obuda.hu

John von Neumann Informatikai Kar

KERTÉSZ Gábor, PhD

kutatási dékánhelyettes
kertesz.gabor@nik.uni-obuda.hu

VÖRÖSNÉ BÁNÁTI-BAUMANN Anna

Erasmus koordinátor
Phone: +36 (1) 666 5574
banati.anna@nik.uni-obuda.hu

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

FÁCZÁNYI Zsuzsanna
kutatási dékánhelyettes
faczanyi.zsuzsa@uni-obuda.hu

KISSNÉ FEKETE Judit
külügyi koordinátor
fekete.judit@uni-obuda.hu

Frissítve: 2022.08.30.