Biztonságtudományi Doktori Iskola

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1081 Budapest, Népszínház u. 8.

Honlap

TELEFON

+36 (1) 666-5375

A 2012-ben akkreditált Biztonságtudományi Doktori Iskola (BTDI) célja olyan műszaki tudományos kutatók képzése, akik képesek túllépni a hagyományos, diszciplináris szemléletű megközelítésen, és az elsajátított ismeretek szinergikus, alkotó módon történő alkalmazása révén képesek önállóan megoldani valós ipari igényekre épülő kutatás-fejlesztési feladatokat. Ily módon elmosódik a határvonal a korábban élesen elkülönült tudományágak között, a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges projektorientált szemléletmód pedig szinergiákat generál a diszciplínák között, és egy újszerű biztonságtudományi „tudássokszög” alakul ki. A Biztonságtudományi Doktori Iskola kutatási témaköreinek a biztonságtudomány, az ember-gép-technika környezet vizsgálatát és a kritikus infrastruktúrák tevékenységét érintő tudományos jellegű kérdések kutatását, jelöljük meg. A doktori iskola a kutatások tudományos módszereinek alkalmazásával törekszik a felmerülő kérdések tisztázására, új biztonságtechnikai megoldások keresésére a komplex biztonság megvalósíthatósága érdekében. A doktori iskola tevékenységét támogatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (TÁMOP 4.2.1.B-11/2/KMR) a „Felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül” témakörben elfogadott, az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösen elnyert „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” című pályázata

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Doktori Iskola vezetője
Frissítve: 2023.04.27.