Alkalmazott matematikus

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a valós életben, a műszaki- és természet-tudományokban, az iparban és gazdaságban megjelenő problémákat képesek hatékonyan modellezni és megoldani. A tanterv a SIAM megfelelő nemzetközi ajánlásait követi, kiemelve az alkalmazás-orientált matematikát, tapasztalat-alapú alkalmazásokat, modellezés és kommunikációs készségeket, csapatmunkát, számítógépes programozást és a nagy teljesítményű számítástechnikát.
Specializáció: műszaki matematika

KINEK AJÁNLJUK?

matematika, alkalmazott matematika, informatikus, fizikus és mérnök BSc-vel rendelkező hallgatók

KÉPZÉSI TERÜLET

természettudomány

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Esti
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali munkarend: 1253 óra
esti munkarend: 625 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Neumann János Informatikai Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

ipar, kutatóközpontok

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Prof. Dr. Kristály Alexandru
kristaly.alexandru@nik.uni-obuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://nik.uni-obuda.hu/alkalmazott-matematikus-msc/
Frissítve: 2022.11.29.