Környezetmérnöki

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja olyan széles körűen tájékozott szakemberek képzése, akik természettudományos, társadalmi, gazdasági és műszaki tudásuk birtokában képesek megvalósítani a fenntarthatóság, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a felhasznált természeti erőforrások regenerációs képessége közötti egyensúly megőrzését. Az alapképzésben tanult ismereteikre építve rendelkeznek a környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére szolgáló korszerű műszaki, technológiai ismeretekkel, illetve a már meglévő károk, problémák felmérésére, csökkentésére alkalmas kármentesítési technológiák ismeretével. Átfogó ismeretekkel rendelkeznek a körforgásos gazdálkodás megvalósításához szükséges tervezési folyamatokról, a hulladékszegény, illetve környezetbarát technológiákról, a környezetbiztonságról, környezeti egészségről és a munkabiztonságról.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori iskolában történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Olyan érdeklődőknek, akik a környezettudatosságot, fenntarthatóságot, egészség és munkabiztonságot a már megszerzett alapképzéshez kapcsolódó, vagy attól akár eltérő munkaterületükön szeretnék előtérbe helyezni. Elsősorban ajánljuk a környezetmérnöki, ipari termék- és formatervező mérnöki, könnyűipari mérnöki, a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, és tágabban minden BSc diplomás számára, mivel a környezet, az egészség védelme minden szakmai területen kiemelkedően fontos.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A megszerzett ismereteket jól hasznosíthatók ipari- és termelő szférában, a gazdálkodó szervezeteknél, önkormányzatoknál, felügyelőségeknél, banki szférában (zöldhitel) és minden olyan területen, ahol prioritást kap a fenntartható fejlődés megvalósítása, a fenntarthatóság elveinek gyakorlati megvalósítása és ezzel együtt a környezet és az egészség védelme. A környezetmérnöki MSc diplomával elsősorban vállalatok, települési önkormányzatok környezetvédelmi munkatársaként, a kormányhivatalokban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti és más hatósági területeken igazgatási, engedélyezési, fejlesztési feladatokat ellátására kapnak lehetőséget végzett hallgatóink.

FŐBB TANTÁRGYAK

Munkahelyi és környezeti kockázatok mérése és elemzése, Környezet és munkabiztonság, Ökotoxikológia és környezet-egészségügy, Zöldenergiák lakossági és intézményi hasznosítása, Körforgásos gazdaságmenedzsment.

SPECIALIZÁCIÓK

Környezet-, Egészség- és Munkavédelem (EHS)

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Nincs

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Bodáné Dr. Kendrovics Rita
bodane.rita@rkk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.