Ipari terméktervező mérnöki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Az Ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak mesterképzésben való továbbfejlesztése tudatos összhangban van hazánk gazdaságstratégiai érdekeivel, a Kormány a munkaerőpiac fejlesztéséről megfogalmazott célkitűzéseivel.

A karok közötti szinergiára építve, közös, gyakorlatorientált projektekben formatervezési feladatok látvány- és prototípus terveinek megvalósítását tervezzük, a kreatív ipar bevonásával.

A képzés célja olyan ipari terméktervező mérnökök képzése, akik képesek rugalmasan és hatékonyan reagálni a globalizálódó piacgazdaság kihívásaira. A jövő mérnökeinek, ipari szakembereinek és kutatóinak komplexen képzett, a változásokhoz könnyen alkalmazkodó, kreatív döntéshozókká kell fejlődni. Ezért az egyetemi oktatás és a tudományos továbbképzés célja nem a létező ismeretek és tudás egyszerű továbbadása, hanem az alkotó gondolkodás kifejlesztése.

Specializáció:
Termék- és arculattervezés

KINEK AJÁNLJUK?

A gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az anyagmérnöki, a közlekedésmérnöki, a faipari mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki és a műszaki menedzser alapképzési szakokon végzetteknek ajánljuk.

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 70 kreditből:

- természettudományos alapismeretek területén 20 kredit;

- és humán ismeretek területén 10 kredit;

- szakmai ismeretek területén 40 kredit.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

kooperatív képzésre van lehetőség

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali munkarend: 1358 óra
levelező munkarend: 388 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A végzettek a műszaki-tudományos, gazdasági, humán, nyelvi, valamint formatervezői (design) ismereteikkel alkalmasak a termékfejlesztés valamennyi fázisában önálló munkavégzésre, alkotó csoportok vezetésére mind a hazai kis-, közép- és nagyvállalati, mind pedig nemzetközi környezetben. Az e szakon végzett mérnökök, mint önálló ipari terméktervezők, vagy mint tanácsadók is tevékenykedhetnek. Mindezek mellett a végzett hallgató a szolgáltatói szférában és a közigazgatásban is el tud helyezkedni, ahol az ember-termék kapcsolathoz kötődő tudását és a termékek beszerzésében és felhasználásában szerzett jártasságát is tudja kamatoztatni.

A mesterszintű diplomával rendelkező terméktervező mérnöki iránt a gazdaság részéről folyamatosan nagy a kereslet, sokoldalú felkészültségük, jó kommunikációs készségük, rugalmasságuk és gyors alkalmazkodási képességük miatt.

A képzési program felkészít a kutatófejlesztő munkára, további önálló ismeretszerzésre. Felkészültek tanumányaik doktori képzésben történő folytatására.

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://rkk.uni-obuda.hu/msc-szakok-specializaciok
Frissítve: 2022.11.29.