Villamosmérnöki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására, a szakterületen fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozásában való részvételre, tanulmányaik doktori képzés keretében való folytatására.

Ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek (nappali, levelező munkarend)
Villamosenergia-átalakítók, - tárolók és irányítástechnika (nappali, levelező munkarend)

KINEK AJÁNLJUK?

Mindazon személyek részére ajánljuk, akik a villamosmérnöki szakma területén fejlesztési vagy üzemeltetési területekkel szeretnének foglalkozni, illetve már más szakmai területen (pl. mechatronika, biztonságtechnika vagy műszaki informatikai területen) diplomát szereztek, de szakmájuk gyakorlásához mélyen villamosmérnöki ismeretekre is szükségük van.

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

A duális képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, az egyetem és valamely cég (gazdasági társaság, vállalat, intézmény) valamint a hallgató szerződéses együttműködésében megvalósuló közös képzés a cég elvárásainak legjobban megfelelő szakemberek kibocsátása érdekében. A duális képzés feltételeit az egyetem és a cég, valamint a cég és a hallgató közötti szerződések tartalmazzák. A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali munkarend: 1288 óra
levelező munkarend: 412 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Energetika, járműgyártás, világítástechnika, villamos hajtások, általános gyártásautomatizálás, telekommunikáció, orvostechnika, gyártási folyamatok során történő tesztelés, beágyazott rendszerek általános alkalmazása

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Prof. Dr. Kádár Péter, kadar@uni-obuda.hu,

+36 (1) 666-5820 (1034 Budapest, Bécsi út 94-96/a. BC.2.22

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/msc/kepzesi-adatok
Frissítve: 2022.11.29.