Vállalkozásfejlesztés

A KÉPZÉSRŐL

Célunk vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori iskolában történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Aki szeretné gazdasági tudását frissíteni, fejleszteni, sikeres saját vállalkozást indítana.

KÉPZÉSI TERÜLET

gazdaságtudományok

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Végzett hallgatóink többsége kis- és középvállalkozásokat alapítanak, irányítana, vagy más gazdálkodó szervezeteknél üzletfejlesztési feladatokat, tanácsadást látnak el.

FŐBB TANTÁRGYAK

Projektek menedzselése, vállalkozásfinanszírozás és digitális pénzügyek, üzleti és marketingkommunikáció, krízismenedzsment, vállalkozások menedzselése üzleti szimulációs módszerekkel, globalizáció és nemzetközi stratégiák

SPECIALIZÁCIÓK

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Budapest
  • Székesfehérvár

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Keleti Károly Gazdasági Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Nincs.

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

info@kgk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2023.12.19.