Vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) vállalkozásfejlesztés (angol nyelven)

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja vállalkozásfejlesztési szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek elsősorban kis- és középvállalkozások, vagy egyéb gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására. A vállalkozásfejlesztési (innovációs) elméleti és módszertani üzleti ismereteik, a tudatosan fejlesztett vezetői készségek és képességek birtokában alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására, működtetésük érdekében tanácsadásra, valamint a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Specializációk: -

KINEK AJÁNLJUK?

Gazdasági, illetve műszaki-gazdasági alapképzési szakon diplomát szerzett hallgatóknak ajánljuk, különösen azoknak, akik kis- és középvállalkozás irányítása, szervezése, valamint vállalatok menedzsment feladatai iránt érdeklődnek.

KÉPZÉSI TERÜLET

gazdaságtudományok

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
-nappali munkarend: 1400 óra
-levelező munkarend: 375 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Keleti Károly Gazdasági Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Cégvezetés, menedzsment, bank, értékesítés, pénzügy területeken, felső- és középvezető pozíciókban, értékesítés, gazdasági és pénzügy területeken, valamint kis- és középvállalkozások indítása és működtetése jelentenek elsődleges elhelyezkedési lehetőséget, továbbá a közszféra középvezetői gazdasági területen

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

vallalkozasfejlesztes@kgk.uni-obuda.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://kgk.uni-obuda.hu/vallalkozasfejlesztes http://kgk.uni-obuda.hu/english/business-development
Frissítve: 2022.11.29.