Gépészmérnöki

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

Olyan gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

műszaki területen BSc diplomával rendelkezőknek

KÉPZÉSI TERÜLET

műszaki

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

-

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

nappali munkarend: 1350 óra

levelező munkarend: 408 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

széles körben, különböző hegesztéstechnológiai munkakörben

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Prof. Dr. Réger Mihály

reger.mihaly@bgk.uni-obuda.hu

+3616665442

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kepzeseink/gepeszmernok-mesterszak
Frissítve: 2021.11.22.