Sportközgazdász

A KÉPZÉSRŐL

A képzés célja sportközgazdászok képzése, akik gazdálkodástudományi és sporttudományi műveltségükkel képesek az európai és a hazai sportélet területein, valamint a világpiacon önálló kreatív közgazdász innovatív-szemléletű gondolkodásra, gazdálkodó szervezetek tevékenységének elemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására, alkalmazott sporttudományi, köz- és gazdaságtudományi elemzések és kutatások végzésére az akadémiai, állami és magánszférában, a sportélet területén – a változó környezet viszonyait figyelembe véve – a fejlesztési célokat meghatározni, ugyanakkor a magas szintű sportközgazdászi (innovációs) elméleti tudás és képességek birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.
A végzett hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori iskolában történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

A képzést azoknak ajánljuk, akik elkötelezettek a sportok iránt, tenni szeretnének a magyar sportért akár itthon, akár nemzetközi környezetben, továbbá gazdasági érdeklődéssel, szemlélettel rendelkeznek.

KÉPZÉSI TERÜLET

Gazdaságtudományi

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

A hazai és nemzetközi gazdasági és sportélet (hivatásos és a szabadidősportban egyaránt) különböző területein, például sportvállalatoknál, szakszövetségeknél közép- és felsővezetői pozícióban.

FŐBB TANTÁRGYAK

Sportrendezvények stratégiai tervezése, sportágak gazdaságtana, projektmenedzsment, sportmarketing, sport(innováció, sportmédia, sportdiplomácia, sportadat-elemzés, létesítménymenedzsment, sportvállalkozások gyakorlata

SPECIALIZÁCIÓK

-

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Székesfehérvár

KAR MEGNEVEZÉSE

  • Alba Regia Műszaki Kar

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Nappali

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

Duális képzési formában

KÉRDÉSED VAN A SZAKKAL KAPCSOLATBAN?

Dr. András Krisztina
andras.krisztina@amk.uni-obuda.hu
Frissítve: 2024.01.18.