Mérnökinformatikus mesterképzés

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását követően képesek új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, az informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására. A mérnökinformatikus mesterképzés elsősorban az interdiszciplinaritásra épít.
Specializációk: robotika, orvosi mérnökinformatika

KINEK AJÁNLJUK?

Aki jobban el szeretne mélyülni az informatika világában, az a mérnökinformatikus alapképzés után további 4 félév tanulással megszerezheti az MSc végzettséget.
atematika, alkalmazott matematika, informatikus, fizikus és mérnök BSc-vel rendelkező hallgatók számára.

KÉPZÉSI TERÜLET

informatika

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Angol
  • Magyar

MUNKAREND

  • Esti
  • Nappali

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

angol nyelven duális képzés

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév
nappali képzésben: 1125 óra (magyar, angol nyelvnél is)
esti képzésben: 562 óra

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Neumann János Informatikai Kar
  • Budapest

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Állami ösztöndíjas
  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Az MSc képzésben résztvevők alkalmassá válnak új informatikai rendszerek és eszközök tervezésére, informatikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, informatikai célú kutatás-fejlesztési feladatok ellátására.
IT szektor, kutatóközpontok

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna
banati.anna@nik.uni-obuda.hu
+36 (1) 666 5574

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

https://nik.uni-obuda.hu/mernokinformatikus-msc/
Frissítve: 2022.11.29.