Geoinformatika

KÉPZÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, KÉPZÉSI CÉL

A geoinformatika mesterképzés célja olyan geoinformatikus kutatók, elemzők képzése, akik természettudományos, matematikai, informatikai és angol nyelvi alap- és gyakorlati ismereteikre alapozva, képesek a geoinformatika tudomány alkotó művelésére. Felkészültségük alapján a geoinformatikusok képesek a földrajzi helyhez kötődő, térbeli jelenségek, folyamatok és információk értelmezésére, valamint képes problémamegoldási, tervezési, fejlesztési, üzemeltetési, irányítási és tanácsadási feladatok ellátására a geoinformatikai rendszerek, a döntéstámogató rendszerek és a szakértői rendszerek működtetésében. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

KINEK AJÁNLJUK?

Mindazoknak, akik saját szakterületükön szeretnék alkalmazni a lekorszerűbb geoinformatikai ismereteket.

KÉPZÉSI TERÜLET

Természettudományi

KÉPZÉSI SZINT

  • Mesterképzés (magister, master; rövidítve: MSc)

KÉPZÉS NYELVE

  • Magyar

MUNKAREND

  • Levelező

DUÁLIS/KOOPERATÍV KÉPZÉS LEHETŐSÉGE

KÉPZÉSI IDŐ

4 félév

KÉPZÉS HELYSZÍNE

  • Alba Regia Műszaki Kar
  • Székesfehérvár

FINANSZÍROZÁSI FORMA

  • Önköltséges

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Geoinformatikus, földméréssel foglalkozó cégeknél

KAPCSOLÓDÓ MESTERKÉPZÉSEK AZ ÓBUDAI EGYETEMEN

HA VAN KÉRDÉSED A SZAKKAL KAPCSOLATBAN, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Dr. Pődör Andrea
podor.andrea@amk.uni-obuda.hu, Tel: +36 22 200 464

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Frissítve: 2022.11.29.