Új Nemzeti Kiválóság Program 2023

A program 2023. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktori hallgatók, doktorvárományosok, fiatal oktatók, kutatók, valamint posztdoktori kutatásra pályázók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Az elnyerhető 5, 6, 7, 10 vagy 12 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók, doktorvárományosok, posztdoktori kutatásra pályázók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézményben – köztük az Óbudai Egyetemen – folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, míg az őket fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak.

A pályázat támogatója és szakmai irányítója az Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), szakmai közreműködőként pedig az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2023. augusztus 31-ig dönt.

További információ az Új Nemzeti Kiválóság Program honlapján található.

A 2023/24-as tanévben megjelent pályázatok:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Figyelem! Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében ettől az évtől az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

 • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása. 


Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5, 6, 7, 10 vagy 12 havi ösztöndíjra pályázhatnak, az adott pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően.

Az ösztöndíjak 5 hónap, 6 hónap, 7 hónap,10 hónap vagy 12 hónap időtartamra (teljes hónapra, töredékhónap nem lehetséges) kerülnek odaítélésre az alábbiak szerint:
– alap, mester (osztatlan), részt vevő hallgató esetén (2023. szeptember 1 – 2024. január 31.) vagy 10 hónap (2023. szeptember 1 – 2024. június 30.)
– doktori képzésben részt vevő hallgató esetén 5 (2023. szeptember 1 – 2024. január 31.) vagy 7 (2023. február 1 – 2024. augusztus 31.), vagy 12 hónap (2023. szeptember 1 – 2024. augusztus 31.)
– doktorvárományos esetén megszakítás nélkül 6 hónap vagy 12 hónap, 2023. szeptember 1 – 2024. augusztus 31. között.
– posztdoktor és Bolyai+ Ösztöndíjas fiatal oktató, kutató esetén megszakítás nélkül 12 hónap, 2023. szeptember 1 – 2024. augusztus 31. között.
– „Tehetséggel fel!” hallgatók esetén 5 (2023. szeptember 1 – 2024. január 31.), vagy 10 hónap (2023. szeptember 1 – 2024. június 30.)


Információk a pályázati lehetőségekről

Az egyes pályázati kiírások az oldal alján érhetőek el.

A Programról további információk érhetőek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon.

A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Óbudai Egyetem pályázati koordinátora tud felvilágosítással szolgálni az alábbi elérhetőségeken.

Tokai Ana-Maria ÚNKP intézményi koordinátor
Email: tokai.anamaria@uni-obuda.hu
Tel.: 666-5748
1034 Budapest, Bécsi út 96/b. I. em. 106. 


A pályázat benyújtásának határideje

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 2023. június 15.
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 2023. június 15.
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 2023. június 15.
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 2023. június 15.
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 2023. június 30.
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 2023. július 07.


A pályázat benyújtásának módja és helye

ÓE ÚNKP elektronikus pályázati felületen történő jelentkezés:

Az ÓE ÚNKP 2023/2024-as tanév elektronikus pályázati felülete a következő linken érhető el 2022. május 23-tól.

A Pályázati Adatlap és annak azon kötelező mellékletei, melyeket a pályázat kiírója (KIM) biztosít, elektronikus pályázati felületen kitölthetőek.

Az elektronikus felületen elérhető Pályázati Adatlapot és annak kötelező mellékleteit, valamint a pályázat típusától függő további mellékleteket az adott kategória Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával lehet benyújtani a pályázó aláírásával/hitelesítésével ellátva. Benyújtható az eredeti aláírt példány szkennelt formában feltöltve, illetve az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentumként is. (Ügyfélkapu AVDH oldalon).

A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozat a kutatás befogadásáról (minden pályázat típus esetén!)” elnevezésű kapcsolódó dokumentumot az idei kiírás esetében az egyetem tölti ki minden pályázó számára. Ennek értelmében a pályázóknak ezzel a dokumentummal teendőjük nincs, kivéve a végleges feltöltése.


Kapcsolódó dokumentumok

Frissítve: 2023.05.17.