Új Nemzeti Kiválóság Program 2022

Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) 2023 zárókonferencia

 

„Az ÚNKP sok szempontból első lépésként szolgál a kutatók számára, emellett a kutatói életpálya minden szakaszában kínál támogatást”

Dr. Lengyel László, tudományos és nemzetközi elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Az Óbudai Egyetemen június 6-án nyolcadik alkalommal rendezték meg az Új Nemzeti Kiválóság Program zárókonferenciáját, ahol az ösztöndíjat nyert hallgatók és kutatók online előadás keretében mutatták be az ösztöndíjas időszakban elkészített tudományos munkájukat.

A konferenciát Dr. Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnökhelyettese nyitotta meg. Nyitóbeszédében kiemelte, hogy a kutatói életpálya egy meghatározó része támogatási összegekért versengeni különböző hazai és nemzetközi pályázatokon keresztül. Ebben a folyamatban egy első lépést jelenthet az ÚNKP, amely a kutatói életpálya minden szakaszán kínál ösztönzést. Az alap- és mesterképzéses hallgatók kategóriában nyert ösztöndíjasok első tudományos megmérettetését jelentheti az ÚNKP, amelyet adott esetben követ az OTDK, illetve a Kooperatív Doktori Program, amelyet idén újra kiírt az NKFIH.

Prof. Dr. Gulácsi László, az Óbudai Egyetem tudományos rektorhelyettese, az ÚNKP szakmai felelőse hozzátette, hogy amellett, hogy a kutatók versenytársai egymásnak, a kutatások sikere leginkább a kutatók közötti sikeres együttműködésen, a megfelelő szakmai partnerek megtalálásán múlik. A sikeres kutatói hálózatok nemcsak pályázati sikerekhez vezetnek, hanem a kutatás magas minősége által értéket teremtenek.

A zárókonferencián 5 szekcióban 27 ösztöndíjas előadását hallgathatták meg a résztvevők. A konferenciát a Bolyai+, doktori és doktorjelölti ösztöndíjasok, a már tapasztalt kutatók indították, majd utánuk következtek a kutatói életpálya elején járó alap- és mesterszakos kategóriában ösztöndíjat nyert hallgatók. A konferencia online programjához bárki csatlakozhatott, akár egy kiemelt szekcióra, vagy az összes előadásra volt kíváncsi.

A szekciók elnökségét a Tudományos Tanács tagjai, illetve megbízottjaik látták el, akik 10 kiemelkedően teljesítő ösztöndíjasnak kiváló minősítést adományoztak.

Az elmúlt években több mint kétszáz egyetemi hallgató és doktorandusz, illetve fiatal kutató járult hozzá a tudomány fejlődéséhez és az Óbudai Egyetem hírnevének öregbítéséhez az ÚNKP által, és minden évben új hallgatók kapnak lehetőséget, hogy elnyerjék ezt a megtiszteltetést, egyben új távlatok nyíljanak meg előttük a tudományos életpálya teljes szakaszán: alap-, mester- és doktori képzésben, valamint posztdoktori időszakban.

Ezúton is gratulálunk az ösztöndíjasoknak és témavezetőiknek!

Köszönjük továbbá a konferencia szekcióvezetőinek és szervezőinek, hogy hozzájárultak a konferencia sikeréhez.

Külön köszönettel tartozunk Bíróné Troll Mariannának, aki idén utoljára vett részt az ÚNKP pályázat lebonyolításában ÚNKP adminisztrátorként.

A PÁLYÁZAT

A program 2022. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktori hallgatók, doktorvárományosok, fiatal oktatók, kutatók, valamint posztdoktori kutatásra pályázók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Az elnyerhető 5, 6, 7, 10 vagy 12 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók, doktorvárományosok, posztdoktori kutatásra pályázók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézményben –köztük az Óbudai Egyetemen – folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, míg az őket fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak.

A pályázat támogatója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM), szakmai közreműködőként pedig az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2022. augusztus 31-ig dönt.

További információ az www.unkp.gov.hu weboldalon.

A 2022/23-as tanévben megjelent pályázatok:

 • Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Figyelem! Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében ettől az évtől az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

 • Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 • Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.
 • „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
  célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5, 6, 7, 10 vagy 12 havi ösztöndíjra pályázhatnak, az adott pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően.

Az ösztöndíjak 5 hónap, 6 hónap, 7 hónap,10 hónap vagy 12 hónap időtartamra (teljes hónapra, töredékhónap nem lehetséges) kerülnek odaítélésre az alábbiak szerint:

– alap, mester (osztatlan), részt vevő hallgató esetén (2022. szeptember 1 – 2023. január 31.) vagy 10 hónap (2022. szeptember 1 – 2023. június 30.)

– doktori képzésben részt vevő hallgató esetén 5 (2022. szeptember 1 – 2023. január 31.) vagy 7 (2022. február 1 – 2023. augusztus 31.), vagy 12 hónap (2022. szeptember 1 – 2023. augusztus 31.)

– doktorvárományos esetén megszakítás nélkül 6 hónap vagy 12 hónap, 2022. szeptember 1 – 2023. augusztus 31. között.

– posztdoktor és Bolyai+ Ösztöndíjas fiatal oktató, kutató esetén megszakítás nélkül 12 hónap, 2022. szeptember 1 – 2023. augusztus 31. között.

– „Tehetséggel fel!” hallgatók esetén 5 (2022. szeptember 1 – 2023 január 31.), vagy 10 hónap (2022. szeptember 1 – 2023. június 30.)

Információk a pályázati lehetőségekről

Az egyes pályázati kiírások az oldal alján érhetőek el.

A Programról további információk érhetőek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon .

A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Óbudai Egyetem pályázati koordinátora és ügyintézője tud felvilágosítással szolgálni az alábbi elérhetőségeken.

Bíróné Troll Marianna ÚNKP intézményi ügyintéző

Email: troll.marianna@.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5697

1034 Budapest, Bécsi út 94/96., I. em. 128.

Tokai Ana-Maria ÚNKP intézményi koordinátor

Email: tokai.anamaria@uni-obuda.hu

Tel.: 666-5748

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. I. em. 106.

A pályázat benyújtásának határideje

 1. június 02.

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatra történő jelentkezés

 • ÓE ÚNKP elektronikus pályázati felületen történő jelentkezés:

Az ÓE ÚNKP 2022/2023-as tanév elektronikus pályázati felülete a következő linken érhető el: https://unkp.uni-obuda.hu 2022.05.09.-től.

 • A Pályázati Adatlap és annak azon kötelező mellékletei, melyeket a pályázat kiírója (ITM) biztosít, elektronikus pályázati felületen kitölthetőek.
 • Az elektronikus felületen elérhető Pályázati Adatlapot és annak kötelező mellékleteit, valamint a pályázat típusától függő további mellékleteket az adott kategória Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával lehet benyújtani a pályázó aláírásával/hitelesítésével ellátva. Benyújtható az eredeti aláírt példány szkennelt formában feltöltve, illetve az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentumként is. (Ügyfélkapu AVDH oldalon).
 • A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozat a kutatás befogadásáról (minden pályázat típus esetén!)” elnevezésű kapcsolódó dokumentumot az idei kiírás esetében az egyetem tölti ki minden pályázó számára. Ennek értelmében a pályázóknak ezzel a dokumentummal teendőjük nincs, kivéve a végleges feltöltése.

Kapcsolódó dokumentumok

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-22-1)

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-22-2)

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-22-3)

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-22-4)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-22-5)

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-22-6)

Gyakori kérdések

Frissítve: 2024.05.10.