Új Nemzeti Kiválóság Program 2018

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.

A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester /osztatlan/ képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50.000 – 300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az idei tanévben az alábbi 5 pályázati kiírás jelenik meg:

1.1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

1.2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

1.3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

1.4. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚJ)

1.5. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás(ÚJ)

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjban a fogadó felsőoktatási intézményben oktatói, kutatói tevékenységeket ellátó és MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesülő 45 év alatti fiatal oktatók, kutatók részesülhetnek.

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjban alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, leendő elsőéves, a pályázati kiírás szerinti 2016., 2017., 2018. évi középiskolai tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken elért helyezéssel/minősítéssel vagy ösztöndíjjal rendelkező hallgatók részesülhetnek.

Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 Mrd Ft, amelyből közel 2000 ösztöndíjas támogatása várható.

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5 vagy 10 havi ösztöndíjra pályázhatnak, az adott pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően.

Az ösztöndíjas időszak 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig (10 hónap), vagy 2018. szeptember 1-jétől 2019. január 31-ig, illetve 2019. február 1-jétől 2019. június 30-ig (5 hónap) szól, a benyújtott pályázatnak megfelelően.

Információk a pályázati lehetőségekről

A pályázati kiírások az oldal alján érhetőek el. A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Óbudai Egyetem pályázati koordinátora és ügyintézője tud felvilágosítással szolgálni az alábbi elérhetőségeken.

Bíróné Troll Marianna ÚNKP intézményi ügyintéző

Email: troll.marianna@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5697

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

Végh Norbert ÚNKP intézményi koordinátor

Email: vegh.norbert@rh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5992

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

A pályázat benyújtásának módja és helye

A Pályázati Adatlap és annak azon kötelező mellékletei, melyeket a pályázat kiírója (EMMI) biztosít, elektronikus pályázati felületen lesznek kitölthetőek, majd nyomtathatóak a papír alapú pályázati csomag beadásához.

 

Az elektronikus pályázati felület megnyitása az alábbiakban megadásra kerülő linken lesz elérhető. A 2018/2019. évi ÚNKP pályázati elektronikus felület nem egyezik meg a tavalyi, egyes pályázatoknál már használt felülettel!

 

Az OE ÚNKP pályázati felület elérhetősége:

https://unkp.uni-obuda.hu

 

Az elektronikus felületről letölthető Pályázati Adatlapot és annak kötelező mellékleteit, valamint a pályázat típusától függő további mellékleteket a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával az ösztöndíjast fogadó felsőoktatási intézmény rektorának címezve lehet benyújtani az alábbiak szerint.

  • egy nyomtatott példányban, aláírvapostai úton, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként – megküldeni (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP 2018”) a 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. címre, vagy
  • egy nyomtatott példányban, aláírva , személyesen benyújtva az Oktatási Főigazgatóságon az ÚNKP intézményi ügyintézőnél, vagy
  • egyetemi dolgozók esetén egy nyomtatott példányban, aláírva, belső postai úton benyújtani (a borítékon tüntesse fel: “ÚNKP 2018”) az Oktatási Főigazgatóság, Doberdó út címre.

A papír alapon benyújtott pályázat KIZÁRÓLAG abban az esetben érvényes, ha a pályázó az elektronikus felületen is regisztrálta jelentkezését, és véglegesítette pályázati anyagát.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat – minden pályázat esetében – 2018. május 10-ig lehet benyújtani!

Frissítve: 2024.05.10.