Jelentkezés

KDP-ÓE 2021 /1 Hírlevél – Technikai részletek és Pályázati Segédlet 2021.07.07.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett Kooperatív Doktori Program 2021

 

„Budapest, 2021. június 17. csütörtök (MTI) – A most véget érő tanévben első alkalommal meghirdetett Kooperatív Doktori Program idén 4,9 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik. Már júliustól lehet pályázni a havi 400 ezer forintos ösztöndíjra – jelentette be Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a tárca csütörtöki közleményében.”

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/kooperativ-doktori-210617

A pályázatot 2021. július 12. – 2021. augusztus 31. között lehet benyújtani.

További információk és letölthető pályázati dokumentumok  https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021

KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM – PÁLYÁZATI SEGÉDLET

Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj

Pályázati kód: KDP-2021

A következőkben néhány részletet emelünk ki a pályázatból, amely a felkészülés jelen szakaszában a legfontosabb, kérjük, olvassa el figyelmesen a pályázat teljes szövegét.

 

4.  Pályázat benyújtására jogosultak

 

4.1.        Jelen pályázatra az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelő, bármely tudományterületen és/vagy az innováció területén kiemelkedő teljesítményt elért természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, akik

4.1.1.   a pályázat benyújtása előtt a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2021/2022. tanévre meghirdetett doktori képzésre 2021-ben bármely munkarendben felvételt nyertek és vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, folyamatosan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek;

vagy

a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak és a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették és vállalják, hogy az ösztöndíjas jogviszony ideje alatt végig, folyamatos aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek

ÉS

 

4.1.2.    a KDP ösztöndíjas jogviszony időszakában a Munkáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, amelynek keretében a KDP ösztöndíjas

a kooperatív ösztöndíjas időszak alatt teljes munkaidőben (napi nyolc óra), vagy részmunkaidő esetében legalább a teljes munkaidő 50%-ának megfelelő mértékben van foglalkoztatva, és legalább a jelen pályázat megjelenésekor a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28). Korm.rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti díjazásra jogosult (a továbbiakban: garantált bérminimum), ami teljes munkaidő teljesítésével

 • havibér esetén 219 000 forint,
 • hetibér esetén 50 350 forint,
 • napibér esetén 10 070 forint,
 • órabér esetén 1259 forint.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes munkaidőre megállapított havibért/hetibért/napibért a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve szükséges számítani.

Megjegyzés: A „Munkáltató” pontos leírása a 2.4. pontban található.

A pályázónak jelentős számú – 18 vagy 17 darab – hiánytalanul kitöltött dokumentumot kell feltöltenie – a könnyebb követhetőség érdekében ezeket számozással láttuk el (a számozás a

pályázati kiírásban nem szerepel):

 

11.3.2.  A pályázónak fel kell töltenie az általa aláírt alábbi dokumentumokat:

1. a) Kutatási terv a KDP doktori ösztöndíjas hallgatói jogviszony fennállásának idejére, melyben a pályázónak ki kell térnie arra, hogy a kutatás mely részét tervezi a fogadó doktori iskolánál, és mely részét a Munkáltatónál megvalósítani, ennek során be kell mutatni a fogadó felsőoktatási intézmény és a Munkáltató kapcsolódó infrastruktúráját. A kutatási tervnek szemeszterekre lebontva is tartalmaznia kell a tervezett tevékenységeket és előrehaladást. Terjedelme: legalább 5000 és legfeljebb 10.000 karakter (szóközökkel, sablonját a jelen pályázati kiírás 3. számú melléklete tartalmazza);

b) Csak a pályázók egy részének A doktori képzés keretében eddig végzett tevékenység bemutatása (benyújtása akkor szükséges, amennyiben a pályázó 2021. szeptember 1-ét megelőzően kezdte meg doktori tanulmányait; azon pályázók esetében, akik doktori tanulmányaikat 2021. szeptember 1-ével kezdik meg, ezen dokumentumot nem kell csatolni);

3.  c) A pályázó (tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó) önéletrajza;
4.   d) Pályázói nyilatkozat (jelen pályázati kiírás 2. számú mellékletét képező sablon szerinti formában és tartalommal), hiánytalanul kitöltve.

11.3.3.  A pályázónak fel kell töltenie a témavezető által aláírt dokumentumokat:

 

 1. 5.      a témavezető nyilatkozata (a pályázati kiírás 6. számú mellékletét képező sablon kitöltésével):
  1. 6.  a témavezető tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza, külön megjelölve a tudományos fokozatot szerzett hallgatóinak számát;
  2. 7.     a pályázó doktori témája és kutatási terve tudományos megalapozottságának írásbeli értékelése, legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.

11.3.4.  A pályázónak fel kell töltenie a szakértő által aláírt dokumentumokat:

 1. 8.  a szakértő nyilatkozata (a pályázati kiírás 8. számú mellékletét képező sablon kitöltésével):
 2. 9.  a szakértő – jelen pályázati kiírásban előírt – végzettségét igazoló okirat másolata;
 3. 10.   a szakértő tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata (amennyiben a szakértő rendelkezik tudományos fokozattal);
  1. 11.  a szakértő tudományos és szakmai eredményeit is tartalmazó szakmai önéletrajza:
  2. 12.  a pályázó doktori témája és kutatási terve vállalati relevanciájának és hasznosíthatóságának értékelése, legalább 2000 karakter (szóközökkel) terjedelemben.

Megjegyzés: A „szakértő” pontos leírása az 5.1.3. ban található.

 

11.3.5.  További dokumentumok, amelyeket a pályázónak fel kell töltenie:

 1. 13.  a fogadó felsőoktatási intézmény befogadó nyilatkozata, mintáját a jelen pályázati kiírás 4. számú melléklete tartalmazza;
  1. 14.   a doktori iskola nyilatkozata a doktori iskola vezetője által aláírva (a pályázati kiírás 5. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);
  2. 15.  Munkáltatói nyilatkozat a Munkáltató képviselője által aláírva (a pályázati kiírás 7. számú mellékletét képező sablon kitöltésével);
  3. 16.  a pályázó publikációs listája – amennyiben a pályázó az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;
  4. 17.    a témavezető publikációs listája – amennyiben a témavezető az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;
   1. 18.   a szakértő publikációs listája (amennyiben van) – amennyiben a szakértő az MTMT-ben rögzíti és karbantartja adatait, úgy elegendő az MTMT azonosító megadása, amennyiben nem használja az MTMT-t, úgy az elektronikusan feltöltött vagy papír alapú publikációk esetén elegendő az MTMT hivatkozás;

11.3.6.    Amely tudományos/művészeti tevékenységet dokumentummal nem lehet igazolni, annak szöveges feltüntetése a „Pályázati Adatlap” vonatkozó mezőjében szükséges.

11.3.7.     Idegen nyelvű dokumentum esetén kérjük a hiteles magyar nyelvű fordítást is elektronikusan benyújtani.

Pályázati segédlet

A pályázati segédlet célja:

-az Óbudai Egyetem doktori hallgatói sikeres pályázásának segítése,

-annak felmérése, hogy hány olyan doktori hallgatónk van, aki a pályázati kiírásnak megfelel, KDP adatbázis készítése, PhD hallgató neve és elérhetősége, Témavezető neve és elérhetősége,

-az ÓE versenyszféra, közszféra kapcsolatainak elősegítése, amely együttműködés keretében a Kooperatív Doktori Program pályázati feltételeinek megfelelő doktori hallgatók kezdhetik meg képzésüket az ÓE Doktori Iskoláiban.

1    ÓE KDP Tanácsadó Testület

A 2021-es sikeres KDP pályázatok elősegítése érdekében fel kívánjuk használni az eddigi tapasztalatokat. Ennek érdekében felkértük a KDP pályázatot elnyert PhD hallgatókat, témavezetőket és vállalati szakértőket, hogy tapasztalataikkal segítsék a 2021-es pályázókat: ÓE KDP Tanácsadó Testületet hoztunk létre.

ÓE KDP Tanácsadó Testület

A Tanácsadó Testületbe a KDP 2020-as díjazottjait kértük fel 1) PhD hallgatók; 2) Óbudai Egyetem Témavezetők; 3) Vállalti Szakértők:

Tanácsadó Testület PhD hallgatói tagozat

 

Ösztöndíjas

E-mail

Doktori iskola

Témavezető

Vállalati szakértő

Bányai Anita

banyai.anita@energia.mta.hu

Anyagtudományok és         Technológiák Doktori Iskola

Dr.    Fürjes Péter

Varga Máté

Bódi Antal

bodi.antal@kti.hu

Biztonságtudományi Doktori Iskola

dr.     Maros Dóra

dr. habil. Gáspár László

Paulik Róbert

paulikr@gmail.com

Alkalmazott Informatikai           és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

Prof. Dr. Kozlovszky Miklós

Bela Molnar, M.D., D.Sc.

Tisóczki József

tisoczki [dot] jozsef [at] phd [dot] uni-“>tisoczki.jozsef@phd.uni– obuda.hu

Biztonságtudományi Doktori Iskola

Prof.      Dr. Rajnai Zoltán

Kovács Tibor, Prof.

Dr.

Tanácsadó Testület Óbudai Egyetem Témavezetők tagozat

 

Témavezető neve

e-mail-cím

Doktori iskola

Dr. Fürjes Péter

furjes@mfa.kfki.hu

Anyagtudományok             és Technológiák Doktori Iskola

dr. Maros Dóra

maros [dot] dora [at] kvk [dot] uni-“>maros.dora@kvk.uni– obuda.hu

Biztonságtudományi Doktori Iskola

Prof. Dr. Kozlovszky Miklós

kozlovszky [dot] miklos [at] nik [dot] uni-“>kozlovszky.miklos@nik.uni– obuda.hu

Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola

Prof. Dr. Rajnai Zoltán

rajnai [dot] zoltan [at] bgk [dot] uni-“>rajnai.zoltan@bgk.uni– obuda.hu

Biztonságtudományi Doktori Iskola

 

Tanácsadó Testület Vállalti Szakértők Tagozat

 

Vállalati szakértő neve

e-mail-cím

Vállalat

Varga Máté

mvarga@e77.hu

77  Elektronika  Műszeripari Kft.

dr. habil. Gáspár László

gaspar@kti.hu

KTI     Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Bela Molnar, M.D., D.Sc.

bela.molnar@3dhistech.com

3DHISTECH Kft.

Kovács Tibor, Prof. Dr.

kovacs [dot] tibor [at] bgk [dot] uni-“>kovacs.tibor@bgk.uni– obuda.hu

Pest   Megyei    Flór    Ferenc Kórház

 

 

2       A kutatás hátterének ismertetése (1 A/4 oldal)

Kérjük, foglalja össze, hogy mi teszi lehetővé/szükségessé a tervezett kutatást, valamint ismertesse röviden az ezen a területen végzett eddigi hazai és nemzetközi vizsgálatokat, publikációkat és mutasson rá a még kiaknázatlan kutatási és publikációs lehetőségekre.

Kérjük, adja meg a szükséges referenciákat is (publikációs lista). Hol lát publikációs lehetőséget, soroljon fel néhány célújságot.

Erősíti a pályázatot, ha szisztematikus (de legalább korlátozott) folyóiratkeresést és elemzés végez a tervezett kutatási területről, ez szükséges a megfelelő kutatási célok és módszertan megfogalmazásához és a publikációs stratégiához. Kérjük a szisztematikus keresés és elemzés esetén kövesse a standardizált módszertant (PRISMA, PICO). Ennek elkészítéséhez segítséget nyújt a 2021 július 19-én 13:00 és 14:30 között meghirdetett „Kooperatív Doktori Program; általános módszertani felkészítés” című webinárium, amelynek linkje a dokumentum végén található.

Emellett javasoljuk, hogy tekintsék meg a „Tavaszi kutatásmódszertani előadások 2021” rendelkezésre álló anyagait:

http://lib.uni-obuda.hu/tavaszi-kutatasmodszertani-eloadasok-2021

3        Célkitűzések (1/2-1 A/4 oldal)

Kérjük, pontosan ismertesse a kutatási célkitűzéseket.

Térjen ki arra is, hogy ez hogyan kapcsolódik az egyetemi, kari kutatási tevékenységekhez, célokhoz.

Kérjük, ismertesse, hogy hogyan illeszkedik a vizsgálni kívánt terület a már folyamatban levő egyetemi, kari kutatásokhoz, valamint mutassa be az új kutatási terület várható hasznát az egyetem, kar számára.

(Hatályos              Intézmény              Fejlesztési              Terv              (IFT):              http://uni-  obuda.hu/files/attachments/27576/obudai-egyetem-intezmenyfejlesztesi-tervet-2021-   2024.pdf.

Lényeges szempontok továbbá, az országos (stratégiai) jelentőség, egyediség, tudományos kiválóság, amennyiben célszerű és lehetséges célszerű ezekre a szempontokra is kitárni.

Amennyiben    az     egyetemen    a    kutatás    egyedi,    magasszintű    kutatási    infrastruktúra felhasználásával történik, kérjük erre a szempontra is térjen ki.

Tájékoztatásul: Research Infrastructures For Excellence in Hungary, National Research, Development and Innovation Office Hungary. Ebben egyetemünk még nincs nevesítve, azonban a dokumentum tájékozódás szempontjából hasznos lehet a pályázónak.

Módszertan (1-2 A/4 oldal)

Kérjük, ismertesse a kutatás tervezett módszertanát.

Ennek  részeként,  mutassa  be,  hogy  milyen  adatvédelmi,  személyiségi  jogi  kérdések merülhetnek fel a kutatás során, és térjen ki az adatkezelési kérdésekre.

Pontosan ismertesse, hogy milyen eljárásokat tervez az etikai kockázat kezelésére, illetve minimalizálására, kitérve az informált beleegyezés megszerzésének módjára.

Kutatásetikai engedélye van-e, kiadó szervezet, engedély száma.

4         Etikai engedély

Kutatási témától és módszertantól függően Etikai Engedély beszerzése is szükséges lehet. Erről célszerű még a kutatás kezdeti fázisában gondolkodni és ennek szükségeségéről, illetve nem-szükségességéről nyilatkozni.

Folyamatosan és jelentősen nő (bizonyos szakterületeken) azoknak a folyóiratoknak a száma, amelyek a publikáláshoz etikai engedélyt kérnek.

5        Szellemi tulajdont érintő kérdések

Az   esetlegesen   felmerülő   szellemi   tulajdont   érintő   kérdésekkel   kapcsolatosan   kérem tájékozódjanak  „Az  Óbudai  Egyetem  Szellemitulajdon-kezelési  Szabályzata”  segítségével (http://uni-obuda.hu/egyetem/szabalyzatok/az-obudai-egyetem-szellemitulajdon-kezelesi-   szabalyzata).

Amennyiben  olyan  kérdésük  van,  amire  a  Szabályzatban  nem  találnak  választ  kérem, forduljanak kollégáinkhoz:

6         Finanszírozás

A kutatás forrásának megjelölése (A megvalósítás 100%-osan külső forrásokból történik, vagy egyetemi, munkahelyi forrás bevonására is lehetőség nyílt?).

7        A tervezett publikációs eredmények bemutatása és más indikátorok

Tervezett publikációk esetén kérjük, jelölje meg, hogy mennyi D1, Q1-Q4, valamint másbesorolású tudományos munkát tervez a pályázat futamideje alatt, kérjük, ezt adja meg féléves bontásban. Célszerű a rövidebb futamidejű pályázat során illetve a hosszabb futamidejű pályázat elején „beküldött”, a későbbiekben pedig elfogadott kéziratot tervezni.

Kérjük, tüntesse fel a lehetséges célújságokat is.

Kérjük, röviden ismertesse, hogy miért gondolja, hogy az adott célújság / célújságok a legmegfelelőbbek.

A publikációs stratégia kialakítása során, kérem, gondoljanak a következőkre:

-a kutatás az ÓE és a „Munkáltató” együttműködésében valósul meg, ebből következően a publikáció, annak tartalma, időzítése, társszerzői, affiliáció megadása is közös döntésen alapul, ezt mér a pályázat írásakor (beadás előtt) célszerű a Munkáltatóval írásban foglalni,

–    feltétlenül tüntessék fel az Óbudai Egyetem, kar, doktori iskola affiliációt, a publikáció egyetemi teljesítményként csak az affiliáció pontos feltüntetése esetén jelenik meg.

-a publikációban fel kell tüntetni a pályázat azonosítóját – részletesebben erről későbbiekben tájékoztatjuk a nyerteseket,

–  a „Potenciális érdekütközés” feltüntetése, amikor ennek jelentősége van/lehet

A „más munkahelyen” potenciálisan elérhető eredmények leírása, innováció, szabadalom, piaci eredmények.

Az egyéb releváns eredmények bemutatására is térjen ki.

Javaslom, a pályázók a pályázat megírásakor gondoljanak arra, hogy nyertes pályázat előrehaladásáról félévente teljesítési jelentést kell majd írniuk, célszerű a pályázatot eleve úgy megírni, strukturálni, hogy a jelentések megírását megkönnyítse.

8        Társadalmi és gazdasági hasznosulás

A kutatás eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítása a pályázat fontos elvárása. Kérjük, részletesen fejtse ki, hogy a kutatási eredményeinek milyen társadalmi és gazdasági hasznosítása/hasznosulása lehetséges.

Célszerű a kutatás (potenciális) érintettjeinek (stakeholder) feltérképezése, stakeholder analysis, stakeholder matrix elkészítése – ezek jelentősen emelhetik a sikeres pályázat esélyét. Ezen a téren nem feltétlenül az azonnali közvetlen profitban mérhető eredmény bemutatása szükséges (ha ilyen van, az persze nagyon jó), hanem annak részletes leírása, hogy a vállalati / intézményi partner hogyan, milyen területen kerül olyan kedvezőbb helyzetbe, ami további fejlődését elősegíti.

A társadalmi és gazdasági hasznosulás bemutatásához segítséget nyújt a 2021 július 19-én 13:00 és 14:30 között meghirdetett „Kooperatív Doktori Program; általános módszertani felkészítés” című webinárium, amelynek linkje a dokumentum végén található.

9        Kockázatelemzés

Egy kutatási project során többféle kockázat is felmerülhet, adatgyűjtés, elemzés, finanszírozás, több partnerrel való együttműködés, mind-mind kockázatokat is rejt magában. Kérem, becsülje meg hogy egy 1-től 10-es skálán mekkora a tervezett project teljesíthetőségének a kockázata.

10    KDP rendezvények:

2021  július  19.  13:00-14:30:  Kooperatív  Doktori  Program;  általános  módszertani felkészítés

 

Link a webinárium Teams csoportjába:

https://teams.microsoft.com/

A webinárium anyagai, további információk megtalálhatók lesznek az egyetemi könyvtár honlapján: http://lib.uni-obuda.hu/kooperativ-doktori-program

2021.07.07.

Prof. Dr. Gulácsi László

mb. Tudományos Rektorhelyettes

Frissítve: 2024.05.10.