GYIK

Kik pályázhatnak a Kooperatív Doktori Programra?

  • Pályázatot azon doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatnak be, akik a pályázat benyújtásáig a komplex vizsgát még nem teljesítették, illetve azok, akik doktori tanulmányaikat a 2021/2022-es tanévben kezdik meg. Mindemellett lényeges, hogy a KDP ösztöndíjas jogviszony időszaka alatt a hallgatóknak az általuk választott partnerszervezetnél rendelkezniük kell munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal, amelyért díjazásra jogosultak.

Milyen kizáró kritériumok vannak?

  • lásd: Kooperatív Doktori Program 2021 pályázati kiírás 6. pont
  • Nem részesülhet KDP ösztöndíjban az a pályázó:
  • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat benyújtásakor (a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló) valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
  • aki a KDP pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben, illetve támogatói okiratban foglaltakat önhibájából nem vagy csak részben teljesítette;
  • aki a KDP ösztöndíjas időszak alatt Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjban részesül;
  • aki a KDP ösztöndíjas időszak alatt Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesül;
  • aki a Nemzeti Tehetség Program keretében a „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” című pályázaton ösztöndíjban részesül;
  • akivel szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdés a-c) pontja szerinti összeférhetetlenség áll fenn;
  • aki az NKFI Alap terhére, a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter döntése alapján 2020. évben egyedi támogatási kérelem alapján KDP támogatásban részesült, és az az alapján létrejött ösztöndíjas jogviszonya a jelen kiírás pályázati időszakában is fenn fog állni
Frissítve: 2024.05.10.