Szenátus

Az Óbudai Egyetem Szenátusa az Egyetem döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező testülete. A Szenátus elnöke a rektor. A Szenátust illetik meg a felsőoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai Élő közvetítés https://intranet.uni-obuda.hu/testuleti-ulesek Az Óbudai Egyetem Szenátusának előterjesztései és határozatai https://intranet.uni-obuda.hu/testuleti-ules/szenatus/ Az Óbudai Egyetem Szenátusának összetétele A Szenátus funkcióból eredő és választott tagokból áll. A Szenátus létszáma: 25 fő.
 • rektor (hivatalból)
A Szenátus választott tagjai:
 • az Oktatási Bizottság által választott képviselő (1 fő)
 • az egyetemi tanárok, főiskolai tanárok, egyetemi docensek, főiskolai docensek, adjunktusok, tanársegédek, mesteroktatók beleértve az e besorolásnak megfelelő tudományos kutatókat, és a tanári munkakörben foglalkoztatottak, karonként 2-2 fő (14 fő)
 • az EKIK választóközösségéből (1 fő)
 • a támogató munkakörben foglalkoztatottak közösségének képviselője (1 fő)
A Szenátus delegált tagjai:
 • a reprezentatív szakszervezet képviselője, megválasztása a szakszervezeti fórumon történik a szervezet szabályzatának megfelelően (1 fő),
 • az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselője, megválasztása az önkormányzat alapszabályában rögzítettek szerint történik (5 fő),
 • a Doktorandusz Önkormányzat képviselője, megválasztása az önkormányzat alapszabályában rögzítettek szerint történik (1 fő).
A Szenátus állandó – tanácskozási jogú – meghívottai (amennyiben nem választott tagjai a Szenátusnak):
 • a fenntartó képviselője,
 • az Egyetem előző rektorai,
 • a rektorhelyettesek,
 • a gazdasági főigazgató,
 • a karok dékánjai és az EKIK főigazgatója,
 • az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke,
 • a doktori iskolák vezetői,
 • az EKIK Nemzetközi Testületének elnöke,
 • a rektori kabinetvezető, aki egyben a Szenátus titkára,
 • rektori hivatalvezető
 • a belső ellenőrzési vezető,
 • a minőségügyi rektori megbízott,
 • az Üzemi Tanács elnöke,
 • az egyetemi, doktori és a kari hallgatói önkormányzatok elnökei.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Részvétel indoka
Hivatalból tagja a szenátusnak
A SZENÁTUS VÁLASZTOTT TAGJAI
az Oktatási Bizottság által választott képviselő
szenátor
AMK képviselő
Az egyetemi tanárok, főiskolai tanárok, egyetemi docensek, főiskolai docensek, adjunktusok, tanársegédek, mesteroktatók beleértve az e besorolásnak megfelelő tudományos kutatókat, és a tanári munkakörben foglalkoztatottakat (karonként 2-2 fő)
szenátor, levezető elnök
AMK dékán
szenátor
BGK dékán
szenátor
BGK képviselő
szenátor
KVK dekán
szenátor
Oktatási rektorhelyettes, KVK képviselő
szenátor
NIK Dékán
szenátor
RKK dékán
szenátor
KGK dékán
szenátor
RKK képviselő
szenátor
YBL dékán
szenátor
YBL képviselő
szenátor
AMK képviselő
szenátor
NIK oktatási dékánhelyettes
szenátor
KGK egyetemi tanár
az EKIK választóközösségéből
szenátor
Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója
a támogató munkakörben foglalkoztatottak választóközösségéből
szenátor
mb. Gazdasági Főigazgató
A SZENÁTUS DELEGÁLT TAGJAI
a reprezentatív szakszervezet képviselője
tag
FDSZ ÓE elnök
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat képviselői
szenátor
KGK
szenátor
BGK
szenátor
KGK
szenátor
BGK
a Doktorandusz Önkormányzat képviselője
szenátor
Doktorandusz Önkormányzat képviselője
A Szenátus állandó - tanácskozási jogú - meghívottai
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium elnöke
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Fenntartó Kuratórium képviselője
tanácskozási jogú meghívott
Egyetem előző rektora, EKIK Nemzetközi testületének elnöke
tanácskozási jogú meghívott
Egyetem előző rektora, Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője
tanácskozási jogú meghívott
Általános rektorhelyettes
tanácskozási jogú meghívott
mb. Tudományos rektorhelyettes
tanácskozási jogú meghívott
Ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes
tanácskozási jogú meghívott
Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola vezető
tanácskozási jogú meghívott
Biztonságtudományi Doktori Iskola vezető
tanácskozási jogú meghívott
Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnök
tanácskozási jogú meghívott
Rektori kabinetvezető, Szenátus titkára
tanácskozási jogú meghívott
Rektori hivatalvezető
tanácskozási jogú meghívott
mb. Belső ellenőrzési vezető
tanácskozási jogú meghívott
KVK HÖK elnök
tanácskozási jogú meghívott
AMK HÖK elnök
tanácskozási jogú meghívott
YBL HÖK elnök
tanácskozási jogú meghívott
RKK HÖK elnök
tanácskozási jogú meghívott
KGK HÖK elnök
tanácskozási jogú meghívott
NIK HÖK elnök
Meghívottak:
meghívott
Tudományszervezési Iroda vezetője
meghívott
Nemzetközi Főigazgató
Frissítve: 2024.05.13.