Oktatási Főigazgatóság

Az Oktatási Főigazgatóság  az Egyetemen működő olyan intézményi szintű, önálló támogató, működést segítő szervezeti egység, amely a rektornak közvetlenül alárendelten, Dr. Rácz Ervin oktatási rektorhelyettes vezetésével ellátja az egyetemi szintű oktatásszervezéssel összefüggő igazgatási feladatokat, segíti az Egyetem vezetőinek, testületeinek, bizottságainak munkáját.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE

Szervezet

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
oktatási főigazgató
Neptun Iroda igazgató
Nemzetközi Iroda igazgató
Duális Koordinációs Iroda igazgató
jogi ügyvivő szakértő
igazgatási ügyintéző
ügyvivő szakértő
titkársági ügyintéző
Frissítve: 2022.05.05.