Biztonságtudományi Szakkollégium

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Honlap

TELEFON

+36-1-666-5414

A Szakkollégium célja, hogy hozzájáruljon a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai és tudományos közösségépítéséhez, a szakmai-tudományos közösség megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A Biztonságtudományi Szakkollégium törekszik arra, hogy a biztonsággal összefüggő szakmai tevékenységeket és az ilyen jellegű tudományos kutatásokat az Egyetem intézményi kereten túl is megmutassa, elősegítse, az ilyen tevékenységet folytatni szándékozó személyeket felkutassa, azoknak szakmai-tudományos platformot ajánlva az oktatási képzésen túlmutató kompetenciákat nyújtson: szakmai kapcsolatrendszert bővítsen, elősegítse a tehetségek bevonását a szakmai közéletbe, orientálja és támogassa a szakmai, vagy kutatói pálya felé törekvőket. A Szakkollégium elsősorban biztonságtechnikai mérnök, gépészmérnök, villamosmérnök és informatikushallgatók, kutatók közösségbe szervezésével kívánja elősegíteni a biztonsággal, a védelemmel, a műszaki biztonsággal kapcsolatos ismereteik bővítését, általános, szakmai és tudományos tájékozottságuk kiterjesztését. A Szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így őrzi és tagjainak átadja a biztonságtudomány interdiszciplináris értékeit, bemutatja a kiemelkedő magyar kutatók munkásságát. A Biztonságtudományi Szakkollégium szeretettel várja a tehetséges és a szakma iránt különösen érdeklődő hallgatókat.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.10.12.