Mikoviny Sámuel Szakkollégium

ELÉRHETŐSÉG

CÍM

8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3. fsz. 7.

FacebookHonlap

TELEFON

+36-22-200-463

A Mikoviny Sámuel Szakkollégium célja, hogy a motivált és a tanterven túli többlet-ismeretek iránt érdeklődő földmérőmérnök hallgatók számára lehetőségeket nyújtson. Saját szakmai program kidolgozásával olyan minőségi szakmai képzést nyújtson, ami segíti a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.
A szakkollégium az Egyetem intézményi keretei között folyó oktatási tevékenységen túlmenően segíti a hallgatók önképzésen és az önkormányzatiság elvén alapuló szakmai fejlesztését, saját kurzusai és követelményrendszerének teljesítésén keresztül pedig magas színvonalú szakmai képzést biztosít. A szakkollégium elkötelezett a tehetségek segítésében, a tehetséges mérnökjelölteknek és doktoranduszoknak az egyetemi képzésen túlmutató kompetenciákat nyújt, tudományos, szakmai és általános ismereteiket, valamint kapcsolatrendszerüket bővíti, a szakmai közéletbe őket bevonja, az arra alkalmasakat pedig a kutatói pálya felé orientálja.
A szakkollégium nevelő tevékenységet is ellát, így kimondott célja, hogy tagjainak átadja a hagyományos mérnöki értékrendet, a kiemelkedő magyar mérnökök munkásságát bemutassa, őket a ma fiatalsága számára példaképül állítsa. A szakkollégium elsősorban a tehetséges földmérőmérnök hallgatók felkutatását, az ifjúság geoinformatikai, műszaki ismereteinek bővítését, tudományos, szakmai és általános tájékozottságának növelését, a szakmai kultúra terjesztését és az etikus viselkedés elsajátítását tekinti céljának. Ennek keretében:
  • előadásokat, tanulmányutakat, szakmai gyakorlatokat szervez,
  • részt vesz fiatal szakemberek tudományos és gyakorlati képzésében és továbbképzésében,
  • segíti a fiatal szakembereket bekerülni a hazai és nemzetközi szakmai vérkeringésbe,
  • támogatja a hazai műszaki felsőoktatást,
  • hazai és nemzetközi konferenciákat, fórumokat szervez,
  • tagjai hazai és nemzetközi konferenciákon képviselik a szakkollégiumot,
  • szakértői és véleményezési tevékenységet végez,
  • a tanulmányi és szakmai munka elismerésére és ösztönzésére pályázatokat ír ki,
  • együttműködik a tevékenységi körét érintő más állami és társadalmi szervezetekkel, valamint egyesületekkel és keresi az együttműködési lehetőséget a hasonló célokat valló külföldi szervezetekkel, valamint egyesületekkel,
  • ápolja a földmérőmérnöki tudomány szakmai és kulturális örökségét.

A SZERVEZET MUNKATÁRSAI

Név
Tisztség
Frissítve: 2023.10.12.