Rövid távú mobilitás

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretein belül a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak a 2024/2025. tanév őszi félévében rövid távú mobilitásban részt venni (min. 2 naptól 30 napig):

 • partneregyetemeink egyikén tanulmányúton részt venni (pl. rövid tömbösített kurzus, nyári egyetem, konferencia stb.),
 • kutatási tevékenységet teljesíteni.

Pályázatot benyújtani csak a kar által javasolt és jóváhagyott egyéni, vagy csoportos mobilitásra lehet.

Mobilitás típusok:

1. Rövid tanulmányi célú mobilitás

Rövid, kreditszerzési céllal megvalósuló tanulmányi célú mobilitás, melynek időtartama minimum 2, maximum 30 nap lehet. A megszerzett krediteket a hallgató tanulmányaiba be kell számítani. A rövid tanulmányút keretében tömbösített, rövid kurzus, nyári egyetemi program teljesíthető. Konferencián való részvétel akkor támogatható, amennyiben a részvétel aktív hozzájárulást jelent a konferencia szakmai tartalmához vagy lebonyolításához, pl. előadás tartása, műhelymunka. Konferencia részvétel önmagában nem támogatható.

A tanulmányút célja

Tömbösített kurzuson, nyári egyetemi programon való részvétel, konferencia előadás megtartása.

Ki pályázhat?

 • mester és doktori képzésben részt vevő, bármilyen munkarendben tanuló hallgató. Indokolt esetben alapképzésben részt vevő hallgató is nyújthat be pályázatot;
 • aki a pályázat benyújtásának idején és a mobilitás megvalósítása alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Óbudai Egyetemen;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • alapképzésben (BSc) és mesterképzésben (MSc) részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 2 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
 • doktori képzésben részt vevő hallgató esetében nincs teljesített félévre vonatkozó előarás;
 • valamint aki megfelel az adott karon meghirdetett pályázati követelményeknek és a fogadó intézmény elvárásainak.

Pályázható időtartam

Legalább 2 nap, legfeljebb 30 nap.

A pályázat benyújtásakor csatolandó dokumentumok

Alap-, és mesterképzésen részt vevő hallgatók:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • Motivációs levél (max. fél oldal);
 • Fogadólevél;
 • Témavezetői vagy oktatói ajánlás (max. fél oldal);
 • Tanulmányi Iroda által hitelesített tantárgyi teljesítések táblázata Neptun alapján;
 • Aktív hallgatói jogviszony igazolása;
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum (pl. nyelvvizsga, szakmai nyelvismeret igazolása stb.).

Opcionálisan csatolandó mellékletek:

 • Korábbi kutatói tevékenység igazolása, egyéb szakmailag releváns dokumentum (pl. Szakkollégiumi tagság, TDK részvétel – igazolás vagy dolgozat, Publikáció, Szabvány, Szellemi tulajdon stb.);
 • Korábbi szakmai és/vagy kiválósági ösztöndíjak igazolása (pl. ÚNKP, NFÖ, TDK ösztöndíj stb.) – nem kizáró ok, amennyiben nincs ilyen.

Doktori képzésen részt vevő hallgatók:

Kötelezően csatolandó mellékletek:

 • Témavezetői vagy oktatói ajánlás (max. fél oldal);
 • Tudományos, kutatási tevékenység összefoglalása, tudományos aktivitásról igazolások (pl. Publikáció, Szabvány, Szellemi tulajdon stb.);
 • Aktív hallgatói jogviszony igazolása;
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum (pl. nyelvvizsga, szakmai nyelvismeret igazolása stb.)

2. Rövid kutatási tevékenység

Rövid távú, a tanulmányokhoz és az Egyetem nemzetközi és kutatási stratégiájának megvalósításához kapcsolódó, külföldi partneregyetemen vagy kutatóközpontban végzett kutatási tevékenység, mely elősegíti a hallgatók tudományos előmenetelét, a kortárs ismeretek elsajátítását, új eredmények születését és a nemzetközi kutatási együttműködések építését. A mobilitás időtartama minimum 2, maximum 30 nap lehet.

A rövid kutatási mobilitás célja

Nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer kiépítése, nemzetközi kutatási tapasztalat megszerzésének biztosítása, a diplomamunka elkészítéséhez szükséges kutatás teljesítése. A kutatási tevékenységnek hozzá kell járulnia az Egyetem nemzetközi és kutatási stratégiájának megvalósításához. A pályázati tevékenységet a témavezetőnek támogatnia kell. A kutatási tevékenység részét kell képezze a hallgató tanulmányainak, annak teljesítését kredittel kell elismerni, és be kell számítani a hallgató tanulmányi előmenetelébe. A hallgató, a témavezető és a fogadó kutató kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a kutatás során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni. A megvalósított kutatásról beszámolót kell készíteni, mely tartalmazza a megvalósított tevékenységeket és az elért eredményeket. A kutatási beszámolót a hallgató témavezetője fogadja el.

Ki pályázhat?

 • doktori képzésben részt vevő, bármilyen munkarendben tanuló hallgató;
 • aki a pályázat benyújtásának idején és a mobilitás megvalósítása alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az Óbudai Egyetemen;
 • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
 • valamint aki megfelel az adott Doktori Iskolában meghirdetett pályázati követelményeknek és a fogadó intézmény elvárásainak.

Pályázható időtartam

A minimum időtartam 2 nap; a maximum támogatási időtartam 30 nap.

A pályázat benyújtásakor csatolandó dokumentumok

 • Motivációs levél és rövid kutatási terv – a mobilitás indoklása a korábbi kutatási eredményekkel vagy tervvel való összefüggésben (max. 3/4 oldal)
 • Témavezetői ajánlás;
 • Fogadó nyilatkozat a fogadó témavezetőtől;
 • Korábbi tudományos, kutatási tevékenység összefoglalása vagy publikációs lista;
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum (pl. nyelvvizsga, szakmai nyelvismeret igazolása stb.);
 • Aktív hallgatói jogviszony igazolása;
 • 10 munkanapnál hosszabb mobilitás esetén a témavezető által jóváhagyott kutatási terv.

Támogatás összege

Az elnyerhető támogatás összege a pályázó képzési szintjétől, a jóváhagyott időtartamtól és a fogadó országtól függ. A pontos összegek a Pályázati felhívásban megtalálhatók.

Pályázati felhívás

Az aktuálisan érvényes pályázati felhívás letölthető itt.

Frissítve: 2024.06.21.