Újévi rektori köszöntő

A 2022-es év az első teljes Kekva-s éve volt az Óbudai Egyetemnek, amelyben az időközben energiakrízist kiváltó szomszédos ukrajnai háború ellenére kiválóan vizsgázott egyetemünk.

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hallgatók!
Tisztelt Egyetemi Polgárok!

2022-t lezárva és 2023-ra tekintve feladatunk kettős: a jókívánságok mellett a mögöttünk hagyott esztendő mérlegét is meg kell vonnunk. Pilinszky János szavaival élve: „Hála és remény, számadás és tervezgetés, mulatság és komolyság, bánat és öröm találkozója a szilveszteri „tizenkettő”. Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész esztendőt felidézi bennünk.”

Érdemes hát nekünk is számot vetnünk, és előre tekintenünk. Összegzésünkkor óhatatlanul nem is egy évről kell beszélnünk, hanem időszakokról, amelyek hosszabb távon, amint azt tapasztalhatjuk, kihatnak életünkre.

Az elmúlt években akarva-akaratlanul a történelem részeseivé váltunk. Minket sem kerültek el az évek óta tartó koronavírus-járvány negatív hatásai, az év elején pedig szomszédunkban háború tört ki, nyomában régen látott gazdasági, leginkább az energia-ellátást érintő nehézségek sújtottak, sújtanak minket. Az elmúlt immár három évben minden helyzetben sikerült helyt állnunk, és biztos vagyok abban, hogy az újabb kihívásokra is egyértelmű és jó megoldásokkal válaszol egyre erősödő egyetemi közösségünk.

Az elmúlt időszak legfontosabb tanulsága, hogy egymás segítése és erősítése, a csapatban való gondolkodás vitt előre bennünket. Ezért a legfontosabb cél továbbra is, hogy a lehető leghatékonyabban „gazdálkodjunk” humánerőforrásunkkal: szakembereink tudásával, tehetségével. Egyetemünk számára fontos, hogy kollégáink motiváltak, elégedettek legyenek, ezért arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben megbecsüljük őket. Megfeszített, lelkiismeretes munkájukat akadémiai bérrendezéssel igyekeztünk megfelelő mértékben értékelni 2022 elején, és az év végi kiegészítő juttatás is ezt az elismerést fejezte ki.

Tisztelt Kollégák és Hallgatók!

Fontos tudnunk, hogy a 2021 augusztusában modellt váltott intézményünk az állammal kötött hosszú távú finanszírozás jegyében elvárt indikátorok mentén kell, hogy teljesítsen, és anyagi juttatásaink, stabil költségvetésünket is ezek alapján értékelik és biztosítják. Ezért is értékelődik fel csapatmunka, és a szervezeti egységeink, a karokon zajló tevékenységünk, amelyek pontos és következetes munkát igényelnek mindannyiunk részéről. Az oktatás talaján, mint egyetemünk elsődleges feladata, több éve bizonyítottuk és kivívtuk a leggyakorlatorientáltabb magyar műszaki felsőoktatási intézmény minősítést, ugyanakkor nemzetközi megítélésünkben felértékelődik a nemzetközi oktatásunk, valamint a tudományosság és a kutatás-fejlesztés területe. Ennek megfelelően fontos visszatekinteni és áttekinteni, mennyit sikerült előrelépnünk, és hogyan tudunk megfelelni kitűzött elvárásoknak.

Amint azt az Egyetem Napján, november 23-án is említettem, az elmúlt évek egyik leghangsúlyosabb eredménye, hogy egyetemünket Magyarország legfontosabb humánerőforrás-központjai között tartják számon, nemzetközileg immár zsinórban a második évben a legjobb hazai műszaki felsőoktatási intézményként látnak. Ezt a pozíciót nem elég csupán megtartani, hanem tovább kell erősítenünk.

Nagy öröm számomra, hogy egyre több oktatónk, kutatónk lépett előre a tudományos ranglétrán. Átfogó habilitációs programot indítottunk, ahogy a klasszikus akadémiai pozíciók irányába való becsatlakozás tekintetében is. Hallgató-oktató arányunk ennek következtében javult jelentősen, hosszú idő után lettek ismét MTA doktoraink, soha nem látott számú habilitált kollégát avattunk az Egyetem Napján, ahogy soha ennyi egyetemi tanárt sem köszönthetett köztársasági elnökünk (szám szerint tízet), amelyek mind-mind egyetemünk javát szolgálják.

Ezzel párhuzamosan az Óbudai Egyetem nemzetközi megítélése jelentősen erősödött az elmúlt évben is. Az egyetemeket nemzetközi szinten minősítő három legnagyobb szervezet egyike, a Times Higher Education (THE) legfrissebb adatai szerint az Óbudai Egyetem stabilizálta a helyét a világ legjobb 1001-1200 felsőoktatási intézménye között. A tizenhárom hazai intézmény között ugyanakkor a tavalyi hatodik helyről 2022-ben a negyedik helyre lépett az Óbudai Egyetem, és tavaly után idén is a legjobb műszaki egyetemként került az 1001-1200 közötti tartományba.

A tárgyterületi rangsorban ennél is jobb eredményt ért el az intézmény. Informatikai és műszaki területen a legjobb magyar egyetemként rangsorolta a THE: informatikában az 501-600. közötti helyre sorolták intézményünket, műszaki és természettudományok területén a 601-800-as tartományban jegyeznek bennünket világszinten, és így ezen a területen is immár a legjobb hazai egyetem lettünk.

Kedves Kollégák!

A teljesség igénye nélkül: az Óbudai Egyetem rektoraként büszke vagyok arra, hogy az elmúlt egy évben elindított distinguished professzori programunkra több mint kétszeres volt a jelentkezés és három, nemzetközileg elismert kutatóprofesszor csatlakozott csapatunkhoz két ausztrál és egy olasz professzor személyében. De a feltörekvő és megalapozó kiválósági kutatói programunk esetében is volt alkalmunk 2-2 saját kollégánkat támogatni, amely biztosíthatja a stabilan növekvő egyetemi tudományos aktivitás nemzetközi láthatóságát. És ezt a programot a jövőben is folytatni fogjuk!

A már említett tíz új professzorunk esetében öten a nemzetközi porondról, magyar anyanyelvű kollégaként kerültek a „vérkeringésünkbe”, amely a nemzetközi láthatóságunkat tovább emeli. Büszke vagyok arra is, hogy négy kollégánk ismét a Stanford Egyetem által kiadott, a világ kutatóinak legjobb 2%-ban található. Ráadásul első alkalommal van – egyik ausztrál distinguished professzorunk révén – highly cited, vagyis a világ 1 %-ba tartozó kutatónk.

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság idén három munkatársunkat is díjazta. Öt kollégánk rangos állami kitüntetésben részesült. 2019-hez képest a minőségi D1-Q1-Q2 szegmensben megjelent publikációink száma közel megháromszorozódott, amely szintén bizonyítéka annak, hogy a minőségi publikációs ösztönzésnek van foganatja.

A fent említett tudományos programok minden esetben igazolták, hogy a modellváltás során kapott többlettámogatást megfelelően fektettük be, és hiszem, hogy mindezek nemzetközi megítélésünket pozitívan fogja befolyásolni.

Ugyanilyen hatásban bízunk az egyetemünk által indított három tudományos és innovációs park tekintetében is. Sőt, ennek piaci alapú megtérülése, az ipar által vezérelt innovációk megvalósítása egyetemünk értékét, fenntarthatóságát fogja jelentősen emelni. Komoly lobbierőnket bizonyítja, hogy a nemzetközi science park szövetség (IASP) Magyarországról első egyemként számunkra biztosított csatlakozási lehetőséget, noha a hazai versenyben pár évvel ezelőtt utolsóként indultunk el ezen az úton. Mindez igazolja, hogy tettre készen, célratörően, igazi csapatként elérhetetlennek tűnő célokat is meg tudunk valósítani, ha azt igazán akarjuk és összefogunk!

Az innovációs ökoszisztémánk erősítésében egyik legfontosabb támogatónk fenntartónk, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány. A kuratórium elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter és a kuratórium tagjai 2022-ben is ösztönzően járultak hozzá intézményünk fejlődéséhez. A jó gyakorlatok közül a kuratórium azon döntését emelem ki,  amelynek  értelmében, az alapítványunk tulajdonába került Széchenyi Tőkealappal az Óbudai Egyetem egy maximum 10 milliárd forint keretösszegű saját közös tőkealap létrehozásán kezdünk el dolgozni. Ezzel teljessé válhat az évekkel ezelőtt elindított országos innovációs ökoszisztéma-lánc egyetemünk irányába történő leképzése, és ezzel teljes körű tagjai lehetünk a tudásalapú társadalom nemzetközi értelemben vett metrikáinak. Mi több, reményeink szerint a létrehozandó tőkealapunk, az Obuda Venture Capital, a többi hazai felsőoktatási intézmény számára is egy komoly lehetőségeket tud teremteni, de a külföldi régiókba is befektetési alternatívaként jelenhet meg.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumában 2022. márciustól Dr. Drozdy Győzőt Dr. Szászi István váltotta. Az új kurátor Magyarországon a Bosch-csoport vezetője, illetve az Adria-régióban, valamint a Budapesti Fejlesztési Központ működéséért felel, és a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója.

Mindemellett, a hazai és nemzetközi K+F pályázatokon elért eredményeink is azt bizonyítják, hogy a rektori ciklusom kezdetén kiemelt kutatási területek kiválasztásában jól döntöttünk. Az elmúlt évben jelentős számú pályázaton indultunk és nyertünk támogatást. A legjelentősebb, az Ipar 4.0 elvárásaihoz igazodó, a tudományosság hátterét, a gyakorlatorientált képzéseink további erősítését, az infrastruktúra energia-hatékony korszerűsítését szolgáló fejlesztéseket támogató nyertes pályázatunk. Szintén az elmúlt évben sikerült elnyernünk az első stratégiai jelentőségű Tématerületi Kiválósági Programunkat, amelynek keretében egyetemünk kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeit támogatja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.

Összességében elégedettséggel tölt el, hogy az elmúlt 12 hónapra tervezett tudományos célkitűzéseinket maradéktalanul megvalósítottuk a finanszírozási szerződésünknek megfelelően. Sikerült olyan stabil pozíciót kialakítanunk, amelyre bátran alapozhatunk, innen újabb lendületet vehetünk, és így még tovább tudunk növekedni, erősödni.

Oktatási szinten integrált BSc-MSc szinten dolgoztuk ki korszerűsített F-tanterveinket, akkreditációt nyert a kiberbiztonsági BSc képzésünk, a gazdaságinformatikus Msc képzésünk, a geoinformatikai MSc képzésünk és akkreditálás, illetve indítás előtt áll a kiberbiztonsági MSc, valamint a kórház- és orvostechnika MSc képzésünk, de bízunk benne, hogy doktori iskolák tekintetében is tudunk tovább bővülni.

Bár integrált kampuszfejlesztésünk az energiaválság miatt ismét elnapolódott, infrastruktúránk mégis jelentősen tudott bővülni. Majdnem egy évszázad után sikerült egyetemi szinten a megfelelő minisztériumokkal megállapodnunk, hogy a József körút 6. szám alatti épületet a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar ismét birtokba veheti, Székesfehérváron az Alba Regia Műszaki Karunk szomszédságában levő Corvinus Egyetem kampuszát átvesszük, ahogy a Bécsi út 122-124. szám alatt található volt Mediaworks ingatlant is tulajdonba vehettük fenntartó alapítványunk révén. Ha ehhez hozzátesszük a tavaly kiváltott PPP ingatlanjainkat (Tavaszmező utcai kampusz és Diákotthon), akkor tapasztaljuk, hogy jelentőset léptünk előre.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

„Az életben, ha sikert akarunk elérni, mindent jó előre ki kell számítani” – tartja egy angol mondás. Nézzük tehát, mi vár ránk az előttünk álló évben, hogyan készüljünk az új kihívásokra.

2023 elsődleges célkitűzéseként azt tartom, hogy az elért eredményeinket stabilizáljuk, tervezett beruházásainkat elindítsuk, oktatási és kutatási céljainkat megerősítsük és megalapozzuk. Gondoljunk csak a 2023 szeptemberétől induló új F-tanterveinkre, a kialakított ipari tanszékeink integrálására, vagy a 2024-ben induló új felvételi rendszer népszerűsítésére.

Ebben kiemelten fókuszálunk a középiskola és a felsőoktatás eltérő követelményeinek fokozatos összecsiszolására, ami várhatóan a hallgatói lemorzsolódás további csökkenéséhez és a kibocsátott diplomások számának szignifikáns növeléséhez vezet. Célunk megvalósítása jelentős előrelépést hoz majd oktatásunk színvonalában.

Elengedhetetlen, hogy intézményünkben a kutatás-fejlesztés támogatása mellett olyan diplomásokat képezzünk, akik a gyorsan változó kihívásokra rugalmasan adaptálható tudással és felkészültséggel rendelkeznek. A duális és a kooperatív képzések mellett egyre nagyobb szerepet kívánunk adni az ipari partnerekkel való együttműködésnek, a megalapított és megalapítás előtt álló ipari tanszékeknek, az egyetemünket megerősítő ipari testület, az Ipari Tanács számára. Az Óbudai Egyetem szakmai rangját jelzi, hogy támogatóink köre nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő cégekkel bővült az idén, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog.

Idén novemberben jelentettem be, hogy a magyar kormány 3,931 milliárd forint fejlesztési forrást biztosít az Óbudai Egyetem részére a Széchenyi Terv Plusz keretein belül a Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terve megvalósítására létrehozott alapból az intézmény képzési színvonalának emelésére. A jövő évben e pályázat keretein belül infrastrukturális fejlesztések, előadótermek átépítése, új kompetenciafejlesztő képzések kialakítása, legalább háromszáz digitális tananyag elkészítése, oktatólaborok, stúdiók létrehozása a teljes egyetemi gerinchálózat korszerűsítése, audiovizuális előadók fejlesztése, valamint digitális eszközök beszerzése indul el.

Az oktatási-képzési infrastruktúra fejlesztésének része a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon és az Ybl Miklós Építéstudományi Karon megvalósuló nyílászárócsere, valamint az energia-hatékony napelemes rendszer kiépítése, de a karok képzési portfólióját erősítő oktató-kutatólaboratóriumok kidolgozása is.

Fontos feladataink közé tartozik az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe véve a hazai társadalmi mobilitás elősegítése. Ennek szellemében erősítjük vidéki helyszíneken – Székesfehérváron, Kaposváron és Salgótarjánban – elérhető képzéseinket. Hasonlóan fontos célokat szolgálnak majd tudományos ipari parkjaink, amelyek megvalósításában, programjainak kidolgozásában kiemelkedő szerepet kapnak egyetemünk szakemberei.

És végül, de nem utolsó sorban, mindannyiunk feladatát fogja képezni, mindannyiunk felé elvárást jelent, hogy az intézményi és doktori iskoláinkat is együttesen minősítő integrált akkreditációt a Magyar Akkreditációs Bizottság részéről maradéktalanul megszerezzük!

Tisztelt Egyetemi Polgárok, kedves Kollégák, Hallgatók!

Jövőképünk változatlan. Célunk továbbra is a magas színvonalú elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált oktatási, kutatási tevékenység művelése és az ezzel kapcsolatos társadalmi szerepünk betöltése.

Ahogy eddig, a jövőben is számítok egyetemünk minden dolgozójára, aktív és nyugdíjas oktatójára, tanárára, emeritájára és emeritusára, az oktatást segítő, az adminisztrációt vagy épp fizikai munkát végző munkatársára, és természetesen minden jelenlegi és már végzett hallgatójára. Csak közösen, együtt valósíthatjuk meg, hogy az Óbudai Egyetem a jövőben már az egész Kárpát-medencében, sőt Közép-Kelet Európában is a gyakorlatorientált műszaki képzés meghatározó felsőoktatási intézményeként működjön!

Ady Endre verssoraival kívánok egyetemi közösségünk minden tagja számára boldog és sikerekben, valamint egészségben gazdag új esztendőt!
„Nézd, fényes az égbolt/ Ami volt, az rég volt/ S az szerencsés, mivelhogy új esztendőt,/ Ha minden ránk-szakad,/ Áldjuk, higgyük, mint jósorsba menendőt.”



2023. január 1.

Prof. Dr. Kovács Levente
rektor

Frissítve: 2022.12.31.

Legfrissebb cikkek