„Újjászületett az egyetem, és a legjobbak közé tart”

Az elmúlt 10 hónap eredményei álltak a középpontjában annak az összdolgozói értekezletnek, amelyet Prof. Dr. Kovács Levente tartott az Óbudai Egyetem Bécsi úti székhelyén április 26-án. Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökének köszöntőjét követően a rektor részletesen beszámolt a jelentősebb változásokról, az ezekben rejlő lehetőségekről, tervekről. Prof. Dr. Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja levezető elnökként mutatta be Dr. Szászi Istvánt, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatóját, a fenntartó alapítvány újonnan kinevezett kuratóriumi tagját.

Varga Mihály rövid áttekintésében elmondta, hogy az egyetem féléves alapítványi működése alatt jelentős eredményeket tudott felmutatni.Mint fogalmazott, az Óbudai Egyetem méretéből, profiljából adódóan az egyik legfontosabb hazai innovációs és tudásbázis-erőforrássá válhat.  A kormány tavaly bruttó hazai össztermék közel két százalékát fordította egyetemek fejlesztésére, ami uniós szinten is kimagasló adat. Az Óbudai Egyetem működésre és fejlesztésre fordítható forrásai 2,5-szeresére növekedtek. Szintén a kormány támogatásának köszönhetően sikerült az intézménynek megszabadulnia a költségvetést éves szinten 500 millió forinttal megterhelő régi PPP-konstrukciótól is.

Mindeközben az itt dolgozók munkájának megbecsülését a bruttó bérek átlagosan, az oktatást segítő és nem oktatói állományt is figyelembe véve, 75 százalékos emelésével fejezte ki az Óbudai Egyetem. Az oktatói óradíjak kétszeresre emelkedtek, a cafeteria összege pedig 60 százalékkal nőtt idén január elsejétől. Varga Mihály hozzátette: hosszú távú komoly eredményeket csak az egyetemi oktatás és a piac összhangjának megteremtésével, az egyetemek infrastrukturális-szerkezeti megújításával, az együttműködéseiket, fejlesztéseiket segítő források biztosításával, az itt dolgozók tudásának és munkájának megbecsülésével lehet elérni. Az egyetemi szféra gazdasági szerepének erősítését célzó kormányzati szándék változatlan, a források rendelkezésre állnak az ezt segítő programok, együttműködések támogatására.Emelkedő pályán

Prof. Dr. Kovács Levente kifejtette: az új működési struktúra lehetőséget teremt arra, hogy az Óbudai Egyetem szintet lépjen. Az intézményi szervezeti átalakítása számos pozitív eredményt hozott, csökkent a bürokrácia az intézményben, valamint jelentős infrastrukturális fejlesztésekre is lehetőség nyílik. Az eddiginél sokkal kiegyensúlyozottabb működési formát és jelentősen megemelt költségvetési forrást biztosít az egyetem számára az új működési modell.

Növekvő hallgatói létszám

A csökkenő trend ellenére az ÓE-re közel 15 százalékkal nagyobb jelentkezést mutatnak a számok – hangsúlyozta a rektor. Kiemelte, hogy az egyetemre jelentkezők száma az elmúlt 2 évben jelentősen nőtt, míg 2020-ban 2719-en jelentkeztek és tavaly 2937-en, addig a modellváltás utáni első alkalommal már 3379-en írták első helyre a jelentkezés alkalmával az ÓE valamely szakát. Az Óbudai Egyetem hazánk 10 legnépszerűbb egyeteme közé került ezen adatok alapján.

Külföldi professzorok emelik az egyetem rangját

Az egyetem vezetésének sikerült több, a nemzetközi színtéren is elismert, külföldön élő magyar professzort az Óbudai Egyetemre csábítania, ezzel is színesítve a képzési palettát, és emelni annak színvonalát.

Science parkok

A rektor is kiemelte az Óbudai Egyetem állami támogatás mellett megvalósuló Science Parkjainak fejlesztését, amelyek az egyetemet és a három térséget: Székesfehérvárt, Kaposvárt és Zsámbékot is a jövőipari fejlesztések központjává teszik.

Innovációs ökoszisztéma

Az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ munkatársainak segítségével sikerült kidolgozni azt a hathatós modellt, amely révén az alapoktól kezdve építhető fel – az alapítványi átalakulás óta az egyetemhez kerülő Széchenyi Tőkealap támogatásából – egy úgynevezett akcelerátor, amely a továbbiakban a Science Parkok működését segítheti majd.

Kiválósági Program

Az egyetem új ösztöndíjprogramot indított idén. A legfontosabb cél a kutatás-fejlesztés, valamint az oktatás színvonalának nemzetközi összehasonlításban is mérhető erősítése. Az Óbudai Egyetem mintegy 700 ezer euro értékben négy évre szóló Kiválósági Professzori pályázatára rendkívül pozitív visszajelzések érkeztek, többek közt ausztrál és német egyetemekről. A rektor itt említette meg azt is, hogy az egyetem elkezdte premizálni a minőségi publikációkat. A potenciált majdnem minden területen sikerült megduplázni.

Új doktori iskolák

A rektor felidézte: vezetői ciklusa elején az egyik legfontosabb feladatnak a doktori iskolák megerősítését nevezte meg. Azóta az egyetem vezetése jelenleg már egy Építőmérnöki és Magyarországon teljesen egyedi módon Innováció Menedzsment doktori iskola alapítását is tervezi.

Stratégiai pályázatok

Olyan stratégiai pályázatokkal rendelkezik ma az egyetem, amire az intézmény vezetése egy-két évvel ezelőtt még nem is gondolt volna. Az egyik KK pályázatból az Óbudai Egyetem egyedülálló módon Kiberorvosi Rendszerek Kompetencia Központot valósíthat meg. Az Óbudai Egyetem összességében hazai pályázatokat mintegy 8 milliárd, EU-s forrásokat pedig 1 milliárd forint értékben kezel.

THE 1079

Az egyetem vezetésének célja, hogy az szintet lépjen az intézmény, és ne csak Magyarországon, hanem Közép-Európában is az egyik legerősebb műszaki egyetemmé válhasson. Ennek is van egy indikátora: míg az Óbudai Egyetem 2019-ben a nemzetközi rangsorok kétezredik-kétezer-egyszázadik helyét tudta megszerezni, idén, 2022-ben a Times Higher Education fiatal egyetemekre vonatkozó listáján már az első háromszázötven között szerepel, és a teljes összesítésben is az 1079. Kiemelt célként nevezte meg az első 1000 legjobb egyetem közé kerülését. Műszaki, informatikai és természettudományi területeken bőven az ezer legjobb között található az intézmény.

A célokról

A rektor a célok közt említette a képzés területén tervezett minőségi ugrást, amelyet új tanterv kidolgozásával talál megvalósíthatónak. A továbbiakban kiemelte a tudományos élet fokozásának jelentőségét, kitért a kampusz fejlesztési programra, az infrastruktúra bővítés lehetőségeire, az indikátorok teljesítésének fontosságára. Mindemellett felidézte az Erdélyben, idén márciusban csapatépítő jelleggel tartott jól sikerült kirándulást.

Prof. Dr. Kovács Levente úgy összegzett, hogy szürke egyetemből az elmúlt időszakban sikerült erős, hangsúlyos intézménnyé változnia. Hangsúlyozta, hogy az egyetemnek nem hét külön karként, hanem egységben, egy egyetemként kell működnie.A rendezvényen felszólalt Prof. Dr. Rudas Imre, az egyetem alapító rektora is, aki méltatta a Prof. Dr. Kovács Levente rektori vezetése alatt elért eredményeket. Elmondta: az egyetem óriási változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban. „Kinőtt a gyerekcipőből.” Kivívta a nemzetközi szintű elismerést. Hozzátette, hogy a modellváltás európai szintű korszerű működést tesz lehetővé. Az Óbudai Egyetem újjászületett, már nem a túlélésért harcol, hanem a világ első ezer egyeteme közé tart.

 
Frissítve: 2022.05.01.

Legfrissebb cikkek