A modellváltás újabb lendületet ad az Óbudai Egyetemnek

Magyarországon ma hozzávetőlegesen minden harmadik mérnök az Óbudai Egyetemen szerzi meg a diplomáját – hangsúlyozta Prof. Dr. Kovács Levente rektor a műszaki felsőoktatási intézmény alapítására emlékező ünnepségen. Az Egyetem Napján Varga Mihály, a fenntartó Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumi, valamint Prof. Dr. Csépe Valéria, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke a tudományos életet és a kutatás-fejlesztés erősítésére hívta fel a figyelmet.

Az Óbudai Egyetem mára hazánk vezető, gyakorlatorientált műszaki képzést nyújtó intézményévé vált, minden területen magas színvonalú, piacképes diplomát garantál számukra. A műszaki és informatikai képzést tekintve az ország első három legjobb felsőfokú intézményei között szerepel az intézmény – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente. Mint fogalmazott, nemzetközi összehasonlításban is megmutatkoznak az eredmények. Idén az Óbudai Egyetem felkerült az első nagy minősítő szervezet, a Times Higher Education (THE) World University Rankings-ére. Az intézmény a világ legjobb egyetemei között immár hivatalosan az 1079. helyen áll, mintegy 1000 helyezésnyit javítva a 2019-es becsült pozícióhoz képest. A rektor a tudáshasznosulást a legfontosabb törekvések között említve elmondta, hogy az intézmény az elmúlt bő két évben is számos tekintetben új pályára állt. Kiemelt céllá vált az ipari és alkalmazott kutatások, innovációk támogatása. A modellváltás tovább erősíti az egyetemet – tette hozzá Prof. Dr. Kovács Levente megemlítve, hogy soha nem látott fejlesztési lehetőségek, megváltozott adminisztrációs szemlélet és gyorsuló nemzetközi elismerés fogja a következő éveket jellemezni.Varga Mihály pénzügyminiszter a világjárvány kezelésére adott válaszok közül kiemelte az Óbudai Egyetem vezető szerepét, többek közt az intézményben megalkotott tömeg-lélegeztető rendszerre és a vírus terjedését jelző új módszerek kidolgozására. Egyetemeink Magyarország legfontosabb erőforrásai között vannak – húzta alá Varga Mihály, aki szerint a felsőoktatási intézmények fejlődésére kiemelt figyelmet kell fordítani, ezért ehhez komoly anyagi forrásokat biztosít a kormány.

Prof. Dr. Csépe Valéria a tudomány iránti bizalom megerősítését kiemelt feladatnak nevezte. A pandémia megmutatta, hogy mennyire nagy szükség van minőségi oktatásra, a tudomány mindennapi feladatvállalásra – hangsúlyozta az elnök.

A rendezvényen részt vett Prof. Dr. Rudas Imre rector emeritus, az Óbudai Egyetem alapító rektora, továbbá (többek közt) a Partiumi Keresztény Egyetem, a Kassai Műszaki Egyetem, a Selye János Egyetem, a Pozsonyi Műszaki Egyetem, a Wroclawi Műszaki Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola vezetői, az egyetemet támogató önkormányzatok polgármesterei, valamint az együttműködő cégek képviselői.Az Óbudai Egyetem Napján Phd doktori és elismerőokleveleket adtak át. Az intézmény Doctor Honoris Causa tiszteletbeli dísztoktori címet adományozott Prof. Dr. Sótonyi Péternek, az Állatorvostudományi Egyetem rektorának, valamint Dr. Andrea De Gaetanónak, az olaszországi A. Ruberti Analízis és Rendszerinformatikai Intézet igazgatójának.Elismerések az Egyetem Napján

PhD fokozat


A doktori PhD fokozat megszerzéséhez előírt követelményeknek 5 jelölt közül mindannyian summa cum laude minősítéssel tettek eleget. 1 jelölt a külföldön szerzett tudományos fokozata alapján kérte egyetemünktől a doktori fokozat elismerését. Miniszter Úr, az Egyetemi Doktori Habilitációs Tanács elnöke és a Doktori iskolák vezetői köszöntötték a jelölteket.


Tudományterület: Műszaki tudományok


Tudományág: Katonai műszaki tudományok

Ruiz Salvador Lourdes Cecilia (témavezető: Dr. Kovács Tibor. Doktori értekezés címe: Biometric Screenings: Insights and their impact on Occupational Safety and Health.).


Kasza Zoltán (témavezetője: Dr. Kovács Károly. Doktori értekezés címe: Lightning protection risk analysis for structures.).


Bagi Tamás Zoltán (témavezető: Dr. Morva György. Doktori értekezésének címe: A távvezetéki sodronyok jegesedésének kísérleti és numerikus analízissel történő vizsgálata.).


Tudományterület: Műszaki tudományok


Tudományág: Anyagtudományok és technológiák


Awais Qadir (témavezető: Dr. Dusza János és Dr. Pinke Péter. Doktori értekezés címe: STUDY OF CARBON NANOFILLERS REINFORCED SILICON NITRIDE COMPOSITES.)


Perezné Feró Erzsébet (témavezető: Dr. Hózer Zoltán. Doktori értekezés címe: Atomerőművekben használt cirkónium ötvözetek magas hőmérsékletű oxidációja.


A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelme alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács honosításáról rendelkező határozatban a doktori (PhD) fokozatot elismerte és feljogosította a doktori cím használatára: Dragan Cveticanint a Katonai műszaki tudományok tudományágban.


A PhD fokozatot kiállító egyetem: Müncheni Műszaki Egyetem. Doktori értekezés címe: Modelling and simulation of cow locomotion for dynamic weighing in modern dairy farming (A tehén mozgásának modellezése és szimulációja a dinamikus méréshez a modern tejgazdaságban).


Doctor Honors Causa


Az Óbudai Egyetem 2010 óta adományoz Doctor Honors Causa, azaz tiszteletbeli doktori címet a hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert tudományos munkásság és az egyetem érdekében kifejtett tevékenység elismeréséül. Prof. Dr. Kovács Levente rektor az Egyetem Szenátusának döntése alapján Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott Prof. Dr. Sótonyi Péternek, az Állatorvostudományi Egyetem rektorának. Laudációt mondott Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes.


Prof. Dr. Sótonyi Péter az anatómiai és szövettani tudományok területén kifejtett nemzetközileg elismert tudományos eredményei és a hazai oktatás és tudományszervezés terén végzett korszakos munkássága, valamint az Óbudai Egyetemnek a modellváltás során nyújtott nagymértékű segítsége elismeréseként Doctor Honoris Causa kitüntetésben részesült.


Az Óbudai Egyetem Szenátusa Doctor Honoris Causa kitüntető címet adományozott: Dr. Andrea DeGaetano, az „A. Ruberti” Analízis és RendszerInformatikai Intézet igazgatója részére. Dr. Andrea de Gaetano az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács igazgatója, „A. Ruberti ”Elemző és Rendszerinformatikai Intézet. Az Európai Matematikai és Elméleti Biológiai Társaság elnöke. A római Katolikus Egyetem (bio)statisztika ismert professzora; Urbino Egyetem, Olaszország, Mahidol University of Bangkok, Thaiföld; Koppenhágai Egyetem, Dánia. Több mint 150 közleménye jelent meg, több mint 3000 független hivatkozással és 28-as H-indexszel. Orvos, matematikus és jogi doktor.


A Stanford Egyetem díjazottjai


Az Óbudai Egyetem kiemelten fontos figyelemmel kíséri a munkatársak tudományos munkásságát. A Stanford Egyetem több mint 100 ezer kutató – hozzávetőleg a világ tudósainak két százaléka – eredményeit tartalmazó adatbázist jelentet meg, amely szabványosított információkat szolgáltat az idézésekről, a H-indexről, a társszerzőséggel korrigált hm-indexről, a különböző szerzői pozíciókban lévő cikkekre vonatkozó idézésekről. Az Óbudai Egyetem kutatói közül tavaly kettő, idén pedig már négy szerepel a kaliforniai Stanford Egyetem idézettségi rangsorában, amely nagy büszkeséget jelent a teljes egyetemi közösségnek. A díjazottaknak Varga Mihály pénzügyminiszter, a kuratórium elnöke kézfogással gratulált.


Prof. Dr. Fodor János, az Óbudai Egyetem 2014-2016. közötti rektora posztumusz elismerésben részesült.


Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora


Dr. Haiddegger Tamás, az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója

Dr. Amir Mosavi, egyetemi docens, - Neumann János Informatikai Kar, Szoftvertervezés és -fejlesztés Intézet

Az Óbudai Egyetem különös megbecsüléssel kezeli az egyetemi tanárokat, akik kiemelkedő munkát végeznek az oktatásban, kutatásban, s fontos szerepet játszanak a doktori iskolák működésében. Az egyetemi tanárok a taláros testület tagjai. Az Óbudai Egyetem rektorától professzori talárt vehetett át Prof. Dr. Takács Márta.

GALÉRIA

Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek