Oktatásszervezési konferencia – középpontban a modellváltás

A hagyományokhoz híven, az Óbudai Egyetem vezetése idén is megtartotta az oktatásszervezési, igazgatási és gazdasági területen dolgozó munkatársak továbbképzését 2021. augusztus 25-én. A rendezvény célja a 2021/2022. tanév megfelelő előkészítése, a felsőoktatást érintő jogszabályi, számviteli változások bemutatása, valamint konzultációs lehetőség biztosítása volt. A konferencia középpontjában az egyetemi modellváltás állt.

A továbbképzés az Oktatási Főigazgatóság és a Rektori Hivatal szervezésében ezúttal is lehetőséget adott a karok és a szervezeti egységek munkatársainak találkozására. Az Óbudai Egyetem vezetése fontosnak tartja a munkatársak megfelelő tájékoztatását, a szervezeti egységek közötti munkakapcsolat fejlesztését. Az idei konferencia iránt nagy érdeklődés mutatkozott, 221 kolléga vett részt a rendezvényen.Prof. Dr. Kovács Levente rektor köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy ismét személyes jelenléttel jöhetett létre a konferencia, egyúttal megköszönte az egyetemi polgárok, dolgozók lojalitását, eredményes munkavégzését.

Előadásában elemezte az egyetem jelenlegi helyzetét, előadásának fő témája a modellváltás volt. Elöljáróban összegezte az elmúlt egy évben történt főbb eseményeket, változásokat, többek közt kitért a járványügyi-helyzet sikeres kezelésére, valamint a kancellária megszűnésére. Hozzátette: a jövőben kevésbé bürokratikusan működhet az intézmény. Hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja, hogy az oktatásszervezés is gyors reagálású „hadtestként” működjön. Ennek ellentételezése kapcsán türelmet és kitartást kért a dolgozóktól. Az új költségvetésben bérrendezést terveznek, tudván, hogy a munkatársak jelentős része alulfinanszírozott.

A modellváltásról szólva elmondta: zökkenőmentesen zajlik. Az állam nem vonul ki a finanszírozásból, sőt hosszú távon nagyságrendekkel több forrást biztosít az intézménynek, és számos infrastrukturális fejlesztésre is lehetőség nyílik.

Úgy fogalmazott: az eddigiekhez képest a változást elsősorban az jelenti, hogy az állam mintegy piaci megrendelőként lép fel a jövőben. Az egyetem vezetésének kiemelt célja, hogy az intézményben növeljék a hallgatói kibocsátást, csökkentsék a lemorzsolódást, a minőség növelésében lépjenek el, és számukra a piaci elvárásoknak megfelelő képzést biztosítsanak. Az oktatók szakmai felkészültsége ehhez tökéletes hátteret biztosít. Kitért arra is, hogy az akadémiai oldal kapcsán minőségi oktatók-kutatók bővítését tervezik. A rektor kifejtette: tervek szerint jelenléti oktatással indul a tanév, azonban az aktuális járványügyi helyzet folyamatosan felülírhatja az elképzeléseket. Beszéde végén sok sikert és jó munkát kívánt az oktatásszervezés, az igazgatás és a gazdasági területeken dolgozó munkatársaknak.A rendezvényen személyes, közvetlen hangvétellel mutatkozott be a hallgatóságnak Fehér Botond, az egyetem újonnan megbízott gazdasági főigazgatója. Hangsúlyozta, kiemelten fontosnak tartja, hogy az egyetem munkatársai számára a legmesszebb menőkig biztosítsák a megfelelő munkakörülményeket és a jó légkört.

A továbbiakban „Modellváltás és sématörés – gazdálkodási irányvonalak az új keretrendszerben” címmel tartott előadást. Többek közt arról beszélt, hogy az új fenntartói rendszer minőségi előrelépést hoz a felsőoktatásban. A váltás egy összetett változtatási folyamat, új szervezeti struktúra bevezetése mellett. Számos hatás, eredmény már rövidtávon is érzékelhetővé válik. Az első lépések közt szerepel a munkafolyamatok teljes felülvizsgálata, a zökkenőmentes működés alapfeltételeinek megteremtése, 2022. évre az időben elfogadott, részletes, karokra is lebontott éves költségvetés elkészítése. Fel kell vázolni egy finanszírozási jövőképet, áttanulmányozva a modellváltásban rejlő lehetőségeket.

 

 

 

Dr. Seebauer Márta oktatási rektorhelyettes előadásában az oktatás területén elért eredményekről és az aktuális feladatokról beszélt. A 2019-ben kidolgozott fejlesztési stratégia megvalósítását jelentős mértékben hátráltatta a 2020. márciusa óta folyamatosan váltakozó intenzitású járványhelyzet. Az Óbudai Egyetem hathatós intézkedésekkel megakadályozta, hogy az egyetemen belül pandémiás gócpont alakuljon ki. Úgy fogalmazott: „Jelen helyzetben is azon vagyunk, hogy az aktuális jogszabályoknak megfelelően a járványügyi előírásokat szigorúan betartva biztonságos körülményeket biztosítsunk a munkához és az oktatáshoz.” Az elmúlt év kiemelkedő eseménye volt az Ybl Miklós Építéstudományi Kar csatlakozása és sikeres integrálása, az idei pedig a modellváltás. Ezzel kapcsolatban rektorhelyettes asszony elmondta, hogy az ITM ettől kezdve már nem fenntartóként, hanem az államilag finanszírozott hallgatókra vonatkozó képzések megrendelőjeként fog az egyetemmel kapcsolatban állni. A finanszírozás mértéke erősen függ majd az előre egyeztetett mutatószámok teljesülésétől, amelyre az ITM az egyetemmel finanszírozási szerződést köt, és az indikátorokat szigorúan monitorozni fogja.Az előadó a továbbiakban részletesen áttekintette a Neptun és a FIR adatai alapján az előző évek főbb eredményeit. Az alapvető stratégiai cél a minőségi oktatás biztosítása, a nemzetköziesítés, a munkaerő-piaci igények kielégítése, valamint a hallgatóbarát egyetem továbbépítése. Lényeges feladatok többek közt a hallgatók számára vonzó új szakok indítása, a tantervek felülvizsgálata, az online tananyagok továbbfejlesztése, az infrastruktúra fejlesztése, ezen belül is az online oktatás és vizsgáztatás technikai hátterének biztosítása, a hallgatói szolgáltatások fejlesztése, beleértve a Tanulmányi Iroda fejlesztését, az online ügyintézés körének bővítését, egy nyelvvizsga helyszín kialakítását, valamint a sportolási lehetőségek fejlesztését. Ehhez kérte a rektorhelyettes asszony mindenki odaadó és konstruktív munkáját.A konferencián két szekcióban zajlottak a tájékoztató előadások alapvetően az operatív feladatokról. Az A szekcióban oktatásszervezési, igazgatási dolgozók, a B szekcióban az gazdasági területen dolgozó kollégák kaptak munkájukhoz iránymutatást, segítséget, illetve konzultációs lehetőséget.

(A plenáris előadások és a szekciók anyagai a résztvevők számára az MS Teams-ben az Oktatásszervezők Konferenciája csoportban elérhetők.)

GALÉRIA

Frissítve: 2021.12.06.

Legfrissebb cikkek