Pályázati felhívás Budapest Ösztöndíjra

Budapest Főváros Önkormányzata a Budapest Ösztöndíj Program keretében pályázatot hirdet felsőfokú tanulmányokat folytató, nappali tagozatos hallgatók számára. A kiírók célja többek közt az, hogy a pályázatot elnyerő, felsőoktatási képzésben részt vevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe.

További cél, hogy a hallgatókkal megismertessék a helyi közigazgatás és a közszolgáltatások rendszerét, hozzájáruljanak a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

 

A Program időtartama: várhatóan 2021. szeptember 1. – 2022. január 31.

 

A kritériumok között szerepel, hogy a jelentkező olyan, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgató legyen, aki valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. További feltétel egyebek mellett a 4,00 súlyozott tanulmányi átlag és legalább heti 20 órában végzett kutatási feladat elvégzése.

 

Az ösztöndíj mértéke: nettó 100.000 forint/hó/fő.

Elbírálás határideje: várhatóan a bizottsági meghallgatást követő 15 napon belül.

Jelentkezés módja:

A pályázatot 2021. július 11-én éjfélig lehet benyújtani elektronikus úton, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztályának címezve, a szemelyzeti@budapest.hu e-mail-címre megküldve. Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579).
Frissítve: 2021.12.09.

Legfrissebb cikkek