Online konferencia a projektoktatásról a Rejtő karon

Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban – Oktatás a fenntarthatóságért, fenntarthatóság az oktatásban címmel rendeztek nemzetközi tudományos konferenciát online platformon az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon (ÓE RKK). A szervezők célja többek közt az volt, hogy elősegítsék az oktatás megújulását.

Hagyományosan ismét megrendezték a „Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban nemzetközi konferenciát” a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon 2020. december 15-én, idén azonban rendhagyó módon, online-panelbeszélgetés formában, több mint negyven – az MS Teams rendszerben indított – csoportba bekapcsolódott vendéggel. A program két fő szekciójában – Oktatás a fenntarthatóságért és Fenntarthatóság az oktatásban – elhangzott 4-4 előadást panel-beszélgetés követte. A meghívott előadók: Dr. habil. Kováts-Németh Mária, a Soproni Egyetem Környezetpedagógia doktori program kidolgozója és vezetője (2005-2018 között, a konferencia Tudományos Bizottságának elnöke), Prof. Em. Dr. Mátyás Csaba akadémikus (az MTA rendes tagja, a konferencia Tudományos bizottságának elnöke), Prof. Dr. Dúll Andrea intézetigazgató (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék), Dr. Berki Imre tanszékvezető (Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar, Környezet és Földtudományi Intézet, Ökológiai és Bioklimatológiai Intézeti Tanszék), Dr. Varga Attila tudományos főmunkatárs (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Ember–Környezet Tranzakció Intézet), Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar), Dr. Pálvölgyi Lajos igazgató (PROJECON Projekt Tanácsadó Kft., valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK Felsőoktatás- és Innováció-kutatócsoport tagja), Dr. Németh László egyetemi adjunktus (Eötvös Loránd Tudományegyetem Savária Egyetemi Központ, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Kémiai tanszék).A konferencia elnöki tisztségét Dr. habil. Koltai László, az ÓE RKK dékánja látta el, a panel-beszélgetést Bodáné Dr. Kendrovics Rita, az ÓE RKK oktatási dékánhelyettes, Környezetmérnöki és Természettudományi Intézet intézetigazgatója moderálta.

A rendezvény fő célja a fenntartható fejlődés szemléletének a mindennapi gyakorlatba történő átültetéséhez szükséges gyakorlati megoldások bemutatása, volt, továbbá az, hogy a résztvevők tapasztalataik megosztásával segítsék a gyakorlatorientált oktatás megújulását, a projektpedagógia elterjedését. A beszélgetések kapcsán megfogalmazódott legfőbb megállapítás, hogy a fenntarthatóságért elsősorban az egyes tudományterületek összefogására van szükség, a természettudományos műveltség fejlesztésével és az oktatás minden szintjén jól megválasztott pedagógiai eszközök segítségével, a tudományok iránti bizalom erősítésével, és mindezek mentén a pályaorientációs kezdeményezések támogatásával, szervezésével.A rendezvényről, az előadások absztraktjairól és a konferencia publikációs kiadványáról a kar honlapján érhető el bővebb információ: https://projektkonferencia2020.rkk.uni-obuda.hu érhetők el.
Frissítve: 2021.04.16.

Legfrissebb cikkek