Magas rangú elismeréseket adott át az Egyetem rektora

Az Óbudai Egyetem vezetése az Ybl Miklós Építéstudományi Karon tartotta kihelyezett Ünnepi Szenátusi Ülését 2020. szeptember 28-án. Prof. Dr. Kovács Levente elismeréseket adott át az Egyetemen kiemelkedő munkát végző munkatársaknak.

Miniszteri Elismerő Oklevél

Prof. Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter 2020. szeptember 1-jén, a Magyar Felsőoktatás Napja alkalmából Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Bácsai Tamásnénak, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar nyugalmazott gazdasági felelősének, aki megbízhatóan, szakmailag magas színvonalon, tartósan eredményesen, a felsőoktatásban nem oktatóként végzett példamutató munkájáért részesült Miniszteri Elismerő Oklevélben.

Bácsai Tamásné az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának és annak jogelőd intézményeinek volt a gazdasági felelőse, egészen 2020. március 1-ig, nyugdíjba vonulásáig. A munkakörébe tartozó feladatokat 2007-től megbízhatóan, szakmailag magas szinten, tartósan eredményesen látta el, munkatársai és a mindenkori gazdasági igazgatóság megelégedésére. Az Egyetemen eltöltött 13 éve bizonyítja elkötelezettségét, amely követendő példa lehet a fiatalabb korosztályok számára. Az Óbudai Egyetemen, Székesfehérváron teljesedett ki szakmai életútja, amelyhez elengedhetetlen az a hivatástudat, amely őt jellemzi. Precizitása, nagyfokú segítőszándéka megmutatkozott a Kari Tanács tagjaként végzett munkájában is, ahol a nem oktató munkatársak érdekeit képviselte eredményesen. Pályázati asszisztensként a pályázatok pénzügyi adminisztrációja is feladatai közé tartozott. Kollégái mindig számíthattak szakmai segítségére, a kari adminisztrációban szerzett tapasztalatára, jártasságára.

Hönig László, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar intézet igazgatója, testnevelő tanár részére több évtizedes munkájáért, az Egyetem sportéletének színesítésében, sportesemények szervezésében, lebonyolításában, az egyetemi sportlétesítmények fejlesztéseiben játszott meghatározó szerepéért nyugdíjba vonulásának alkalmából, részesült Miniszteri Elismerő Oklevélben.

Hönig László több évtizede kiemelkedő módon támogatja az Egyetem sportéletét. Számos, általa felkészített hallgató ért el kiváló eredményeket különböző sportágakban. Meghatározó szerepet játszik az Egyetem sportéletének színesítésében sportesemények szervezésével, lebonyolításával. Aktív szakmai támogatója a sportlétesítmények fejlesztésének. A mozgás és a testnevelés fontosságát saját példáján keresztül is közvetíti a hallgatók és kollégák felé. A Testnevelési Intézet igazgatójaként jó kollektívát alakított ki, kivívta kollégái szakmai és erkölcsi elismerését.

Dr. Velencei Jolán, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar egyetemi docense részére, a kar oktatási és kutatási tevékenységének fejlesztésében nyújtott kimagasló munkássága elismeréseként vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet.

Dr. habil. Velencei Jolán egyetemi docensként és a kar korábbi kutatási dékánhelyetteseként szakmailag kiemelkedő módon támogatta a kar tudományos életét. Ipari kapcsolatai és tapasztalatai révén nagymértékben járult hozzá a karon folyó képzések gyakorlatorientáltságának növeléséhez. Tudományos műhelyek szervezésével teret teremtett arra, hogy az oktatók megoszthassák egymás között tapasztalataikat, támogatva egymást a tudományos előmenetel útján. Számos TDK és doktori dolgozat témavezetőjeként kimagasló teljesítményt nyújtott az utánpótlás nevelésében, a fiatal kutatók és oktatók együttműködésének elmélyítésében. Számos nemzetközi kutatói és oktatói kari kapcsolat létrehozásában játszott meghatározó szerepet.

Oktatói Szolgálati Emlékérme

Oktatói Szolgálati Emlékérmet vehetett át Dr. habil Tick József, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar egyetemi docense, több évtizedes kimagasló vezetői tevékenysége, a magyar informatikai mérnökök képzése, továbbképzése terén végzett példamutató munkája elismeréseként, valamint nyugdíjba vonulása alkalmából.

Dr. Tick József habilitált egyetemi docens, az Óbudai Egyetem volt rektorhelyettese több mint két évtizedig magas színvonalon végezte felsővezetői feladatait az Egyetemen és annak jogelőd intézményeiben. A Magyar Rektori Konferencia Infokommunikációs Technológiai Bizottsága elnökeként szaktudását és vezetői erényeit a magyar felsőoktatási intézmények számára is messzemenően kamatoztatja. Több mint négy évtizedes oktatói munkássága iskolateremtő a szoftvertechnológia, a szoftverfejlesztés területén. Nagy szakmai hozzáértéssel, kiemelkedő eredménnyel oktatja és neveli a hallgatókat, etikai, emberi magatartása is példaként állítható az ifjúság elé. Tudományos munkássága eredményeit közvetlenül hasznosítja az oktatásban és a gyakorlati élet számos területén. Szakmája kiváló művelőjeként számos szoftverrendszer fejlesztése, ipari alkalmazása fűződik nevéhez. Elkötelezetten tevékenykedik a magyar-német műszaki tudományos kapcsolatok erősítéséért és bővítéséért az oktatás, a kutatás és az innováció terén.

 

Trefort Ágoston-díj

Trefort Ágoston-díjat vehetett át: Tiefbrunner Anna Mária, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar mestertanárának, több évtizedes kiemelkedő szakmai és pedagógiai, a hazai műszaki felsőoktatás fejlődéséért és elismertségéért végzett munkájáért.

Tiefbrunner Anna mestertanár a hazai csomagolástechnikai és logisztikai oktatás meghatározó és országos szinten elismert személyisége, számos szakkönyv tudományos és műszaki cikk, valamint közlemény szerzője. Felsőoktatási munkássága során több évtizeden át kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkát végzett a hazai műszaki felsőoktatás fejlődéséért és elismertségéért. Precíz és alapos, elismerésre méltó szakmai tudása nemcsak az oktatásban, hanem az ipari fejlesztésekben is hasznosul.

 

Címzetes egyetemi docens

Prof. Dr. Kovács Levente az Óbudai Egyetem rektora címzetes egyetemi docensi címet adományozott Gröller Györgynek, az Óbudai Egyetem érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként.

 

Rektori dicséret

Rektori dicséretben részesült az Egyetem érdekében végzett színvonalas és eredményes tevékenységéért Hönig László, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar intézetigazgatója, testnevelő tanár és Nagy András István, az Óbudai Egyetem hallgatója.

 

Egyetemi tanári oklevelek

A köztársasági elnök az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdése alapján, a 377/2020. (VIII. 30.) KE számú elnöki határozatával 2020. szeptember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki az Óbudai Egyetem hat oktatóját.

 

Egyetemi tanári kinevezést kapott:

Dr. Halász Marianna Ágnes, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Terméktervező Intézet oktatója.

Dr. Kádár Péter, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Villamosenergetikai Intézet intézetigazgatója.

Dr. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar dékánja.

Dr. Lazányi Kornélia Rozália, a Keleti Károly Gazdasági Kar oktatója.

Dr. Michelberger Pál, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar oktatója.

Dr. Molnár András, a Rektori Hivatal megbízott általános rektorhelyettese.

 

Szenátori megbízólevél

Prof. Dr. Kovács Levente rektor szenátori megbízólevelet adott át Mizsei Anett részére, aki a július 31-től csatlakozott YBL Kar megválasztott szenátora.

 

A kinevezésekhez gratulálunk!

GALÉRIA

Frissítve: 2021.04.22.

Legfrissebb cikkek