Tízéves az Óbudai Egyetem

Idén különösen kiemelkedő jelentőségű volt az Egyetem Napja: a 140 éves múlttal büszkélkedő Intézményünk egyetemi rangra emelkedésének 10 éves jubileumát ünnepeltük. Az Óbudai Egyetem Szenátusának ünnepi nyilvános ülésének – melyen a habilitált és a PhD doktoravatást is tartották – a Bécsi úti főépület adott otthont november 22-én.
Az Országgyűlés 2009. november 23-án fogadta el a felsőoktatásról szóló törvény módosítását, melynek értelmében 2010. január 1-jén létrejött az Óbudai Egyetem, a jogelőd Műszaki Főiskolából. A Szenátus november 23-át határozatban nyilvánította az Egyetem Napjává, melyet minden évben megünneplünk. A rendezvény kiemelt ünnep Egyetemünk számára, amely hagyományosan, egyben a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódik.


Dr. Palkovics László miniszter felidézte az Egyetem és jogelődjei felsőoktatásban betöltött szerepének jelentőségét, azt, hogy a fiataloknak mindenkor a kor kihívásainak megfelelő versenyképes műszaki tudást tudtak biztosítani az Intézményben. Kiemelte: a kormány elszánt az egyetemek fejlesztése, ha szükséges, jobbá szervezése és innovációja mellett is. Mint mondta, amikor 2010. január 1-jén a Budapesti Műszaki Főiskola utódaként megalakult az Óbudai Egyetem, sokan még nem sejtették, hogy rövidesen új időszámítás kezdődik a felsőoktatásban. Emlékeztetett: a kormány 2018-ban a nemzetgazdaság és a nemzeti fejlesztés ügyét egy tárcában egyesítette, s létrehozta az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Hozzátette: a tárcánál a tudomány, a felsőoktatás, a szakképzés és a tehetséggondozás egységes szemléletű fejlesztésére törekednek. Jó példa erre az, hogy a szakképzés nemrég elkészült új rendszere a jövőben nemcsak a gyárakkal, de az egyetemekkel való szoros együttműködésre is épül. Hangsúlyozta: a nemzetgazdaság minden szintjéhez új és jó szakemberekre van szükség, melyben a megújuló Óbudai Egyetemnek jelentős szerep jut.


Hozzáfűzte: versenyképes országot csak versenyképes egyetemekkel és kutatóintézetekkel fognak építeni. Palkovics László arra is kitért, hogy a jó egyetemek kulcsa az egyetemi hallgatók ösztönzése. Ennek érdekében újították meg a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos és szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, az új Nemzeti Kiválóság Programot, valamint a Campus Mundit. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyebek mellett a Tématerületi Kiválósági Programmal is hozzájárul a felsőoktatási intézmények és állami kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájához.


Prof. Dr. habil. Kovács Levente, az Egyetem rektora köszöntőjében felidézte: az intézmény az 1879-ben alapított Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola jogutódja. Az Országgyűlés 2009. november 23-án döntött arról, hogy a Budapesti Műszaki Főiskola vezetésének kezdeményezésére az intézmény egyetemi rangra emelkedjen. Kiemelte Rudas Imre professzor, alapító rektor szerepét, „aki nélkül ma nem létezne az Óbudai Egyetem”. Egy évvel később, 2010 szeptemberében határoztak arról, hogy a parlamenti döntés napját minden évben az egyetem napjaként ünnepeljük – tette hozzá a rektor, aki az Egyetem eredményeinek felsorolása mellett azt hangsúlyozta: a fénysebességgel változó műszaki világban az intézménynek is helyt kell állnia, meg kell felelnie a kor kihívásainak. Kovács Levente beszélt céljairól, melyben azt vállalta, hogy a Kárpád-medence és Közép-Kelet Európa meghatározó műszaki felsőoktatási intézményévé váljon az Egyetem, és azt szeretné elérni, hogy a világ elismert felsőoktatási intézményei által kijelölt irányba haladjon. Kiemelte: „Fiatal tudományegyetemként az elmúlt félévben elértük, hogy először kerültünk fel a világ legismertebb, egyetemi rangsorokat vezető QS World University Rankings listájára.”


A rektor a továbbiakban kifejtette, a sikerhez vezető út eddigi eredményeit, hozzátéve: „Egyetemi stratégiánkat tudományos kompetenciáink tükrében négy pillére építem: a robotikára, az egészségügyi informatikára, a mesterséges intelligenciára és a kiberbiztonságra. Beszéde végén hangsúlyozta: „XXI. századi egyetem nincs megfelelő infrastruktúra nélkül. Campus 21 fejlesztési tervünk megérett arra, hogy megvalósulhasson. Bízom benne, hogy ez megtörténhet, mellyel az Óbudai Egyetem dicső elődei szelleméhez méltó felsőoktatási intézménnyé tud megújulni és egy egységes műszaki campust alkotni.


Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere köszöntőjében arra mutatott rá, hogy városa és az egyetem között már hagyományos az együttműködés. Ez egyúttal felelősséget is jelent, azt hogy a különböző kihívásoknak megfelelve tartalmi oldalról új és új elemekkel egészítsék ki azt – jelentette ki, majd köszönetét fejezte ki az Egyetem jelenlegi és korábbi vezetőinek a konstruktív hozzáállásukért, segítségükért, amit a városnak nyújtottak. Hozzátette: - az intézmény Alba Regia Műszaki Kara Fejér megye székhelyén működik, egyre növekvő hallgatói létszámmal. A város és az Egyetem viszonyáról elmondta: a hallgatóknak megfelelő és korszerű tudást szükséges biztosítani, mert bár a gazdaság és az ipar erős a mában, de tenni kell azért, hogy ez 15-20-30 év múlva is így legyen. Ez az ipar ma nemcsak Magyarország egyik legfontosabb ipari centrumává teszi Székesfehérvárt, hanem a közép-európai városok közt is meghatározó gazdasági erővé, aminek megőrzéséhez közös erőfeszítések szükségesek – fogalmazott. Ehhez korszerű tudásra van szükség, melynek érdekében az Egyetem nemcsak hallgatókat visz a városba, de sok fiatalt ott is tart, s azért is tenni kell, hogy ezek a fiatalok jól és otthon érezzék magukat egy Egyetem és a város polgáraiként egyaránt.


Elismerések az Egyetem Napján


Az Egyetem Napján a hagyományoknak megfelelően a habilitált és PhD doktorok vehették át tudományos fokozatukat, valamint átadták a tiszteletbeli doktor és a Honorary Professor kitüntető címeket, a Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért Díjakat és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elismeréseit is.


Dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária, a habilitációt odaítélő Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, megbízott tudományos rektorhelyettes mutatta be az Egyetem új habilitált doktorát, dr. Ferenci Tamás személyében, aki informatika tudományágban szerezte meg habilitált doktori fokozatát. (Tudományos előadásának címe: Epidemiológiai modellek, specifikációs problémák kezelése. Oktatási előadásának címe: Regressziós modellek specifikációja és diagnosztikája.)


A doktori PhD fokozat megítéléséért 11 fő fordult a Tanácshoz, akiket az Óbudai Egyetem Szenátusának avatótanácsa fogadalomtételüket követően doktorrá avatott. A doktori oklevelet átvehette: Kertész Gábor (Doktori értekezésének címe: Multi-Directional Image Projections with Fixed Resolution for Object Recognition and Matching. Témavezető tanárai: Dr. Vámossy Zoltán és Dr. Szénási Sándor.) Novotny Tamás Csaba (Cirkónium ötvözetek hidrogénezése és oxidálása. Dr. Hózer Zoltán.) Ben Zine Haroune Rachid (Development of Ceramic Dispersion Strengthened 316L Steel Composites. Dr. Balázsi Csaba és Dr. Balázsi Katalin.) Otti Csaba (Biometriaalapú beléptető rendszerek alkalmazhatósága tömegtartózkodású helyeken. Dr. Kovács Tibor.) Dobos Piroska (Az adórendszer stabilitása, az adóbiztonság és a kormányzatba vetett bizalom hatása az adófizetési hajlandóságra. Dr. Takácsné Dr. György Katalin.) Holicza Péter Endre (The Effect of International Mobility on Conflicts as Perceived Phenomena in Europe. Dr. Lazányi Kornélia.) Rubóczki Edit Szilvia (A felhasználók biztonságtudatosságának jelentősége a publikus felhőszolgáltatások nagyvállalatoknál történő bevezetésekor. Prof. Dr. Rajnai Zoltán.) Őszi Arnold (A biometrikus azonosítás helye és szerep az e-kereskedelemben. Dr. Kovács Tibor.) Nguyen Huu Phuoc Dai (European (Visegrád countries) cyber-security in applying for ASIAN countries: the case of Vietnam. Prof. Dr. Rajnai Zoltán.) Kovácsné Mozsár Lívia Alice (Biztonságos informatikai alkalmazás portfólió menedzselés. Dr. Michelberger Pál.)


A külföldön szerzett tudományos fokozat honosítási kérelme alapján az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács honosításáról rendelkező határozatban doktori (PhD) fokozatot ítélt meg és feljogosítja a doktori cím használatára: Aamir Saghirt a Matematika és számítástudomány tudományágban. Control charts for monitoring the COM-poisson attributes. Hagzhoui Zhejiang Egyetem -Kína.)


Az avatást az ünnepélyes fogadalomtétel tette teljessé. A doktori okleveleket Prof. Dr. Kovács Levente adta át.


Az Egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori címet Honorary Professor kitüntető címet adományozhat a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó külföldi állampolgárságú, doktori fokozattal rendelkező személynek, aki jelentős mértékben járul hozzá az egyetem oktatási, tudományos kutatási tevékenysége színvonalának emeléséhez, nemzetközi elismertségének növeléséhez. Honorary Professor kitüntető címet vehetett át: Prof. Dr. Stanislav Kmet’, a Kassai Műszaki Egyetem rektora, Prof. Dr. Wei Shi, a pekingi Tsinghua University professzora és Prof. Dr. Rafael Colás, a mexikói Nuevo León Autonomous University professzora.


Az Egyetem Napján az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elismeréseit is átadták. „Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért” díjat kapott: Nagyné Dr. Hajnal Éva, az Alba Regia Műszaki Kar egyetemi docense és Dr. habil. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar megbízott dékánja.


Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának elismeréseit Csuzi Henrik, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke adta át. A kultúráért kitüntető címet vehetett át: Solymosiné Molnár Margit Az év sportolója kitüntető címet kapott Szabó Viktória. Az év közéleti hallgatója kitüntető címet Baráth Dánielnek ítéltek oda. Az év közéleti oktatója kitüntető címet kapott: Horváth István. Az év közéleti dolgozója kitüntető címmel Tóth Bettinát köszöntötték. Az év együttműködő partnere kitüntető cím díjazottja a Baldur Security Kft. lett, az elismerést Kovács Tamás ügyvezető vette át.


A jubileumi ünnepség a Honorary Professor kitüntetettek székfoglaló előadásaival zárult.


Tízéves a Vegyeskar


Az Óbudai Egyetem arany minősítésű Vegyeskara adott ünnepi műsort.  Az Óbudai Egyetem 2015-ben arany, 2017-ben nemzetközi ezüst és felnőtt kategórianyertes Vegyes kara szintén ebben a tanévben ünnepli fennállásának 10 éves jubileumát. Az idei országos minősítési versenyen, a júniusban megtartott Keszthelyi Dalünnepen 15 kórus közül a legmagasabb pontszámot kapta, ezzel külön dicsérettel ismét ARANY minősítést vehettek át a KÓTA négy tagú rangos zsűrijétől. A kórust Buda Sára, karnagy vezényelte. 


Az ünnepi asztalnál helyet foglalt: Csuzi Henrik, az Óbudai Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Prof. Dr. Borsa Judit, az Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola vezetője, Prof. Dr. Galántai Aurél, az Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola vezetője, Ormándi Gabriella, az Egyetem kancellárja, Prof. Dr. habil. Kovács Levente, az Egyetem rektora, Dr. Palkovics László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere, Prof. Dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária, az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, megbízott tudományos rektorhelyettes, Cvetityánin Lívia, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője, Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere


Dr. Haidegger Tamás, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ főigazgatója, Dr. Györök György, az Alba Regia Műszkai Kar dékánja, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, Dr. Lazányi Kornélia, a Keleti Károly Gazdasági Kar dékánja, Dr. Seebauer Márta, megbízott oktatási rektorhelyettes, Dr. Molnár András, általános rektorhelyettes, Dr. Felde Imre, ipari és üzleti kapcsolatokért felelős megbízott rektorhelyettes, Dr. Nádai László, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar megbízott dékánja, Dr. Kozlovszky Miklós, a Neumann János Informatikai Kar megbízott dékánja, Dr. Koltai László, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar dékánja és Szabó Tamás kancellárhelyettes.


Az eseményen részt vettek továbbá: Burján Ferenc, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat alpolgármestere, Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, Dr. Balog Adalbert, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorhelyettese, Dr. Fürstner Igor, a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola igazgatója, Dr. Takács Márta, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségének képviseletében, Dr. Juhász György, a Selye János Egyetem rektora, Prof. Dr. Tóth János, a Selye János Egyetem általános és fejlesztési rektorhelyettese, Dr. Liszka József, a Selye János Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, Dr. Horváth Béla, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum főigazgatója, Gombos Péter, a Váci Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettese.
Frissítve: 2019. 11. 25.

Legfrissebb cikkek