Együttműködés a tehetséges hallgatók itthon tartásáért

Mint arról már hírt adtunk, egyszerre több helyszínen, különböző időpontokban 16 tudományos konferenciát tartanak az Óbudai Egyetem (továbbiakban Egyetem) valamennyi Karán egész novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan. Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa (TDK) 50. Konferenciáját szervezi november 12-étől. A hallgatók tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör segíti, ezért kihagyhatatlan része az egyetemi munkának. A jubileumi eseményen, a Keleti Károly Gazdasági Karon (ÓE-KGK) Egyetemi szintű együttműködési megállapodás jött létre az Óbudai Egyetem vezetése és a Tehetség Menedzsment Alapítvány (TeMA) között, melynek eredményeképpen a felsőoktatási intézmény és az alapítvány közösen segíti elő a tehetséges hallgatók Magyarországon történő elhelyezkedését, hosszú távú itthon maradását. Ösztöndíjat kínálnak a hallgatók számára és a továbbiakban menedzselik a fiatalok érvényesülését. 
Prof. Dr. habil. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora beszédében hangsúlyozta az 50. alkalommal megtartott Tudományos Diákkori Konferencia jelentőségét. A TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvánnyal létrejövő együttműködésről elmondta: azt szeretnék elérni, hogy a kiemelkedő képességű hallgatókat lehetőség szerint Magyarországon tartsák. Az Egyetem vezetése és a szervezet képviselői egyaránt a tehetséggondozásra fókuszálnak. Emlékeztetett: korábban Székesfehérvárott, az Alba Regia Karon, illetve Budapesten, a Bánki Karon kötöttek már együttműködést, akkor még a kari hallgatók támogatására. A mostani megállapodás viszont már egyetemi szintű, tehát minden ambiciózus diákot érinthet majd.


Bartha Lajos, a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány elnök-kurátora megerősítette: az egyetemek és főiskolák oktatóival, valamint a partner és támogató intézmények, gazdasági társaságok vezetőivel együtt legfontosabb célkitűzésüknek tekintik, hogy ösztöndíjjal támogatva, felkarolják a kiemelkedően tehetséges fiatalokat. Menedzselik továbbá a programjukban résztvevők hazai munkaerőpiacon történő elhelyezkedését. Mindezzel azt szeretnék elérni, hogy a hallgatók, azaz a későbbi munkavállalók tudásukat a szülőföldjükön kamatoztassák. 


Ormándi Gabriella, az Óbudai Egyetem kancellárja köszöntőjében az Egyetem „Tehetség. Siker. Közösség.” című szlogenjét elemezve kifejtette: a felsőoktatási intézményünkbe bejutott hallgatóiknál evidens, hogy a tehetség adott, sikert ugyanakkor csak szorgalommal érhetnek el. A jó közösséget az Egyetemen kínálja – a jó légkör segíti őket kitartásukban. A megfelelő oktatási és gyakorlati feltételekről az Egyetem vezetése gondoskodik, sokat tesz annak érdekében, hogy a fiatalok sikeressé válhassanak. 


A beszédeket követően Dr. habil. Lazányi Kornélia dékán köszöntötte az 50. Tudományos Diákköri Konferencia nyitórendezvényének résztvevőit: a hallgatókat és az Egyetem munkatársait, mindazokat, akik érdeklődéssel, lelkesedéssel fordulnak az esemény felé. Reményét fejezte ki, hogy a lelkesedés töretlen marad, és még többek kíváncsiságát sikerül felkelteniük a jövőben a konferencia témái iránt. 


A megállapodást az Óbudai Egyetem részéről: Prof. Dr. habil. Kovács Levente rektor, Ormándi Gabriella kancellár és Dr. habil. Lazányi Kornélia dékán, az Alapítvány képviseletében: Bartha Lajos, a TeMA Tehetség Menedzsment Alapítvány elnök-kurátora látta el kézjegyével.

Frissítve: 2019. 11. 13.

Legfrissebb cikkek